KWALIFIKACJA

na studia i praktyki w ramach programu

ERASMUS +

 

Wymagane dokumenty:

1. ankieta informacyjna  - (do pobrania bezpośrednio przed kwalifikacją),

2. list motywacyjny  w języku polskim i angielskim (lub innym obcym w zależności od kraju, w którym student zamierza studiować), Certyfikat potwierdzający znajomości języka  - (oryginał +kopia) ,

3. CV- w języku polskim i angielskim,

4. dokument potwierdzający średnią ocen z całego dotychczasowego okresu studiów- wydruk z systemu, potwierdzony przez Dziekanat,

5. w przypadku wyjazdów na studia informacja o uprawnieniach do otrzymywania stypendium socjalnego lub o niepełnosprawności,

6. w przypadku wyjeżdżających na praktyki potwierdzenie przyjęcia przez FIRMĘ.

 

Można studiować m.in.: Bułgaria- Sofia,  Czechy- Ostrava,  Niemcy- Bochum,  Niemcy- Clausthal , Niemcy – Wuppertal,  Niemcy-Aachen,  Niemcy - Freiberg Niemcy- Cottbus, Finlandia: Lapland, Hiszpania- Madrid,  Hiszpania- Oviedo,  Hiszpania-Vigo,  Hiszpania- Bilbao,  Hiszpania- Leon,  Hiszpania- Santander, Portugalia- Lizbona , Portugalia- Porto,  Portugalia –Algarve,  Słovenja- Lubljana,  Turcja- Pamukkale,  Turcja- Eskisehir , Turcja- Kütahya (Dumlupinar University), Włochy –Brescia, Włochy- Torino,  Estonia-Tallin, Rumunia - Cluj-Napoca.

Lista osób zakwalifikowanych przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną do wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018:

1. Michał Wróblewski
2. Angelina Kurasz
3. Szymon Brejza
4. Dawid Piotrowski
5. Aleksandra Rękowicz
6. Łukasz Szumal.
7. Marcin Ramian
8. Romuald Dudek
9. Bartłomiej Jasionowski

Warunkowo z uwagi na niską średnią, ale przy bardzo dobrej znajomości języka:


10.  Mateusz Urbańczyk- do kwalifikacji w przypadku wolnych miejsc.

 

Dzięki programowi ERASMUS+ można wyjechać na studia za granicą w ramach studiów na uczelni macierzystej i otrzymać stypendium rekompensujące w pewnym stopniu koszty różnicę w kosztach utrzymania za granicą. Podstawowy okres wyjazdu na stypendium to 1 semestr (5 miesięcy).

Ogólne warunki, jakie musi spełnić student, aby ubiegać się o wyjazd to:

  • zaliczony 1 rok studiów,
  • dobre wyniki w nauce (zalecana średnia, co najmniej 4),
  • znajomość języka obcego kraju docelowego lub innego języka wykładowego uzgodnionego z uczelnią przyjmującą,
  • zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium.

Ważne są również własne środki finansowe ze względu na różnicę w wysokości stypendium a rzeczywistymi kosztami utrzymania za granicą.

W Programie Erasmus mogą uczestniczyć studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia oraz uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich i pracownicy Uczelni.

 

Pierwszym etapem jest złożenie dokumentów opisanych powyżej i rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydat, który spełnił wymagania zostaje rekomendowany przez Komisję Wydziałową i formalnie akceptowany przez Rektora. Następnie kandydat taki przygotowuje i wysyła formularze aplikacyjne na właściwą uczelnię (przez Biuro Wymiany Akademickiej - BWA - w Gliwicach), załatwia resztę formalności i może wyjeżdżać.  W sprawach szczegółowych należy zwrócić się do Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+ dr hab. inż. Violetty Sokoła-Szewioła,  - pok. B882.

O Programie u Erasmus+ na Politechnice Śląskiej można dowiedzieć się na stronach Biura Wymiany Akademickiej
Ogólne informacje o programie Erasmus+ w Polsce:
erasmusplus.org.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Witamy