Wydział Górnictwa i Geologii

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

Informacja dla kandydatów

 

Trwa I nabór rekrutacji na studia I stopnia (inżynierskie) na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Osoby, które nie zdążyły zarejestrować się w I naborze mogą to uczynić po jego zakończeniu. II nabór rozpoczyna się 22 lipca o godz. 12.00 i trwa do 8 września. Zachęcamy kandydatów do rejestrowania się na stronie sorek.polsl.pl.

Na jakie kierunki studiów odbywa się rekrutacja?

Rekrutacja odbywa się na kierunki Automatyka i Informatyka Przemysłowa, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Na kierunku Górnictwo i Geologia oferujemy następujące specjalności studiowania (S - stacjonarne, NZ - niestacjonarne zaoczne):

 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, NZ),
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ),
 • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, NZ),
 • Geodezja górnicza (S),
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza (S, NZ),
 • Geologia inżynierska i geotechnika (S, NZ),
 • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S),
 • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ),
 • Przeróbka kopalin stałych i marketing (S).

Na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa prowadzimy nabór na następujące specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa (S, NZ),
 • Bezpieczeństwo publiczne (S, NZ),
 • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe (S, NZ).

Więcej informacji na temat poszczególnych kierunków można znaleźć w naszym Informatorze 

Jak obliczany jest wynik punktowy rekrutacji?

Przy tworzeniu listy rankingowej decydującej o przyjęciu na studia, brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości, wg zasad podanych m.in. w naszym Informatorze.

 

Jestem na liście zakwalifikowanych. Co dalej?

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia musisz uzupełnić kwestionariusz osobowy w systemie SOREK oraz wgrać zdjęcie do systemu (potrzebujemy tylko wersji elektronicznej zdjęcia, papierowych zdjęć nie przynoś). Wgrywane zdjęcie musi być aktualne, kolorowe i zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych. Akceptowane formaty plików to JPEG, TIFF, BMP, PNG i GIF (zalecamy jednak JPEG). Zdjęcie musi mieć rozmiar co najmniej 236x295 pikseli, zdjęcia większe zostaną przeskalowane i przycięte do formatu 4:5. Możesz sam przyciąć zdjęcie dowolnym programem graficznym, jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do instrukcji. Jeśli już się z tym uporałeś, to wydrukuj kwestionariusz (wydruk może być czarno-biały), podpisz go w dwóch miejscach i dostarcz wraz z pozostałymi dokumentami do siedziby Zespołu technicznego ds. rekrutacji.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, gdzie i kiedy?

Zaopatrz się w białą tekturową wiązaną teczkę, naklej na nią czwartą stronę kwestionariusza, a do środka włóż następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedstawić do wglądu),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania (nie trzeba przynosić zaświadczenia lekarskiego).

Zakwalifikowani kandydaci powinni dostarczyć teczkę z dokumentami do 16 lipca 2019 r. do siedziby Zespołu technicznego ds. rekrutacji (Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 457). Nie zapomnij wziąć ze sobą dowód osobisty i świadectwo dojrzałości! Komisja będzie przyjmować dokumenty w następujących terminach:

 • 15 lipca (poniedziałek) w godz. 9.00-15.00.
 • 16 lipca (wtorek) w godz. 9.00-15.00.

Dokumenty można również składać w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (pok. 267 lub 36) 15 lipca w godz. 8-18 oraz 16 lipca w godz. 8-15. Termin nie pasuje? Zadzwoń do nas (32 237 24 02), na pewno coś wymyślimy.

Nie mogę w terminie osobiście dostarczyć dokumentów. Co robić?

Jeżeli nie jesteś w stanie osobiście złożyć dokumentów, możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo nie musi być poświadczone notarialnie. Wystarczy wypełnić druk pełnomocnictwa. Przypilnuj pełnomocnika, żeby w terminie dostarczył dokumenty!

 

Złożyłem dokumenty. Co dalej?

Ogłoszenie listy przyjętych w środę 17 lipca o godz. 12.00. Jeżeli jesteś na liście przyjętych na studia, gratulujemy! Do inżyniera już tylko krok :-) Możesz zapoznać się z organizacją roku akademickiego 2019/2020 i po otrzymaniu numeru albumu zarejestrować się w systemie obsługi toku studiów SOTS. Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października (tydzień parzysty), na studiach niestacjonarnych terminy zjazdów zostaną podane później). Rozkład zajęć będzie gotowy ok. 25 września, ale przed rozpoczęciem zajęć może ulegać zmianom, więc najlepiej sprawdzać go na bieżąco (dostęp do rozkładu zajęć nie wymaga podania loginu).

 

Nie dostałem się na mój główny kierunek, ale wybrałem kierunek alternatywny...

Jeżeli nie dostałeś się na kierunek wybrany jako główny z powodu braku miejsc, możesz złożyć dokumenty na kierunek alternatywny. Procedura przyjmowania na kierunki alternatywne będzie trwać do 19 lipca. Terminy dyżurów Zespołu technicznego ds. rekrutacji w ostatnim etapie I naboru zostaną podane później.

Ile kosztuje rekrutacja?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Każdy kandydat ma własny numer konta, na który należy wnieść opłatę, blankiet wpłaty można wydrukować z systemu SOREK.

Wniosłem opłatę i nic...

Pamiętaj, żeby wnieść opłatę na własne konto z systemu SOREK (każdy kandydat ma osobny numer konta). Po wniesieniu opłaty powinna ona zostać automatycznie zaksięgowana (najpóźniej po kilku dniach). Wpłaty dokonywane w kasach sklepowych i podobnych punktach mogą być księgowane z pewnym opóźnieniem. W II naborze opłata powinna zostać wniesiona do 8 września. Jeżeli obawiasz się, że opłata może dojść z opóźnieniem prześlij skan dowodu opłaty na e-mail rg0@polsl.pl.

Od kiedy i do kiedy można się rejestrować?

Termin rejestracji w systemie SOREK oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w II naborze upływa 8 września 2019 r. o godz. 24. Do tego czasu musisz uzupełnić wymagane dane w systemie.

  Jak długo trwają studia?

Studia I stopnia na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa trwają 8 semestrów (z tego jeden semestr jest przeznaczony na praktykę), na pozostałych kierunkach 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

 

Ile kosztuje studiowanie?

Studia stacjonarne są bezpłatne, studenci ponoszą opłaty jedynie za powtarzanie przedmiotów. Studia niestacjonarne (zaoczne) są płatne, opłata wynosi 2250 zł za semestr. Opłatę należy wnieść w ciągu 14 dni od podpisania umowy (na początku semestru). Dodatkowe informacje będą podane w gablotach przy Dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału. 

 

  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania mailowo (wgig_rekrutacja@polsl.pl) lub telefonicznie (32 237 24 02 lub 32 237 23 90).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja