Wydział Górnictwa i Geologii

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

Informacja dla kandydatów

 

 

Trwa rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Zachęcamy kandydatów do rejestrowania się na stronie sorek.polsl.pl.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

Rekrutacja na studia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej  odbywa się elektronicznie. Aby wziąć udział w rekrutacji zarejestruj się w systemie SOREK (sorek.polsl.pl) do 4 lutego. Po wprowadzeniu danych osobowych wybierz kierunek studiów oraz ich formę (stacjonarne lub niestacjonarne).

Na jakie kierunki studiów odbywa się rekrutacja?

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na kierunki Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Na kierunku Górnictwo i Geologia oferujemy następujące specjalności studiowania (S - stacjonarne, NZ - niestacjonarne zaoczne):

1) Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ)
2) Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S)
3) Geodezja górnicza (S,NZ)
4) Geologia górnicza i poszukiwawcza (NZ)
5) Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ)

Na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa prowadzimy nabór na następujące specjalności:

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy
2) Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych. W przypadku nieuruchomienia wybranej specjalności kandydat będzie mógł wybrać inną specjalność lub zmienić kierunek studiów. Więcej informacji na temat poszczególnych specjalności można znaleźć tutaj.   

Do kiedy muszę się obronić?

Aby wziąć udział w I naborze, należy zdać egzamin dyplomowy do 4 lutego. Jeżeli nie zdążysz, to bez obaw. Będzie jeszcze drugi nabór, w którym termin rejestracji mija 17 lutego - do tego dnia powinieneś być już inżynierem, jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji. Jeśli wyznaczony termin egzaminu jest późniejszy, skontaktuj się z Prodziekanem ds. Kształcenia, może coś wymyślicie?

Ukończyłem studia I stopnia na innym kierunku (specjalności)...

Nie ma problemu. Możesz kontynuować studia na II stopniu na dowolnie wybranym kierunku lub specjalności. Ewentualne braki kompetencyjne należy uzupełnić we własnym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się z kartami przedmiotów, gdzie w punkcie "Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne" dowiesz się szczegółów. Najlepiej na pierwszych zajęciach zgłosić się do prowadzącego, żeby ustalić zakres materiału ze studiów I stopnia, który będzie niezbędny do zaliczenia przedmiotu. Jeżeli uznasz za niezbędne uczestnictwo w danych zajęciach na studiach I stopnia, jest to możliwe, ale wiąże się z odpłatnością (75 zł za 1 ECTS).

Czy z tytułem zawodowym licencjata zostanę przyjęty?

Jeżeli ukończyłeś studia I stopnia z tytułem zawodowym licencjata to możesz brać udział w rekrutacji, a po ukończeniu studiów II stopnia zostaniesz magistrem inżynierem.

Jak długo trwają studia?

Studia II stopnia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej  studia trwają 3 semestry. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Ile kosztuje rekrutacja?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Każdy kandydat ma własny numer konta, na który należy wnieść opłatę, blankiet wpłaty można wydrukować z systemu SOREK.

Wniosłem opłatę i nic...

Pamiętaj, żeby wnieść opłatę na własne konto z systemu SOREK (każdy kandydat ma osobny numer konta). Po wniesieniu opłaty powinna ona zostać automatycznie zaksięgowana (najpóźniej po kilku dniach). Wpłaty dokonywane w kasach sklepowych i podobnych punktach mogą być księgowane z pewnym opóźnieniem. W bieżącej rekrutacji opłata powinna zostać zaksięgowana do 6 lutego. Jeżeli obawiasz się, że opłata może dojść z opóźnieniem prześlij skan dowodu opłaty na e-mail rg0@polsl.pl.

  Od kiedy i do kiedy można się rejestrować?

Rejestrować w systemie można się już teraz, nawet jeśli jeszcze nie ukończyłeś studiów I stopnia. Termin rejestracji w systemie SOREK oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej upływa 4 lutego 2020 r. o godz. 24. Do tego czasu musisz uzupełnić wymagane dane w systemie.

Jak obliczany jest wynik punktowy rekrutacji?

Przy tworzeniu listy rankingowej decydującej o przyjęciu na studia, brana jest pod uwagę średnia ocena przebiegu studiów I stopnia.

Kiedy poznam wyniki rekrutacji?

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 6 lutego o godz. 12.00. Możesz sprawdzić swój status na swoim koncie w systemie SOREK w zakładce "Wyniki rekrutacji". Warunkiem przyjęcia na studia jest terminowe dostarczenie dokumentów do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Jestem na liście zakwalifikowanych. Co dalej?

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia musisz uzupełnić kwestionariusz osobowy w systemie SOREK oraz wgrać zdjęcie do systemu (potrzebujemy tylko wersji elektronicznej zdjęcia, papierowych zdjęć nie przynoś). Wgrywane zdjęcie musi być aktualne, kolorowe i zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych. Akceptowane formaty plików to JPEG, TIFF, BMP, PNG i GIF (zalecamy jednak JPEG). Zdjęcie musi mieć rozmiar co najmniej 236x295 pikseli, zdjęcia większe zostaną przeskalowane i przycięte do formatu 4:5. Możesz sam przyciąć zdjęcie dowolnym programem graficznym, jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do instrukcji. Jeśli już się z tym uporałeś, to wydrukuj kwestionariusz (wydruk może być czarno-biały), podpisz go w dwóch miejscach i dostarcz wraz z pozostałymi dokumentami do siedziby Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, gdzie i kiedy?

Zaopatrz się w białą tekturową wiązaną teczkę, naklej na nią czwartą stronę kwestionariusza, a do środka włóż następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany),
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z suplementem do dyplomu(możesz przynieść kserokopię dyplomu i oryginał do wglądu – poświadczenie dokonywane jest przez Centralną Komisję Rekrutacyjną),
  • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania (wydrukuj formularz i podpisz – nie trzeba przynosić zaświadczenia lekarskiego).

Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport dla potwierdzenia Twojej tożsamości. Teczkę z dokumentami należy do 10 lutego 2020 r. dostarczyć do siedziby Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2). Komisja będzie przyjmować dokumenty w terminach:

I nabór:
06.02.2020 r., godz. 12.00-18.00
07.02.2020 r., godz. 8.00-18.00
08.02.2020 r., godz. 9.00-14.00
10.02.2020 r., godz. 8.00-15.00

II nabór:
19.02.2020 r., godz. 12.00-18.00
20.02.2020 r., godz. 8.00-15.00

 

Termin nie pasuje? Zadzwoń do nas (32 237 24 02), na pewno coś wymyślimy.

Nie mogę w terminie osobiście dostarczyć dokumentów. Co robić?

Jeżeli nie jesteś w stanie osobiście złożyć dokumentów, możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo nie musi być poświadczone notarialnie. Wystarczy wypełnić druk pełnomocnictwa. Przypilnuj pełnomocnika, żeby w terminie dostarczył dokumenty!

 

Złożyłem dokumenty. Co dalej?

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 11 lutego (wtorek) o godz. 15.00. Jeżeli jesteś na liście przyjętych na studia, gratulujemy! Do magistra inżyniera już tylko krok :-) Możesz zapoznać się z organizacją roku akademickiego 2019/2020 i po otrzymaniu numeru albumu zarejestrować się w systemie obsługi toku studiów SOTS. Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 24 lutego (tydzień nieparzysty), a na studiach niestacjonarnych 29 lutego (terminy zjazdów podane są tutaj). Rozkład zajęć będzie gotowy ok. 20 lutego, ale przed rozpoczęciem zajęć może ulegać zmianom, więc najlepiej sprawdzać go na bieżąco (dostęp do rozkładu zajęć nie wymaga podania loginu).

Ile kosztuje studiowanie?

Studia stacjonarne są bezpłatne, studenci ponoszą opłaty jedynie za powtarzanie przedmiotów (75 zł za 1 punkt ECTS). Studia niestacjonarne (zaoczne) są płatne, opłata wynosi 2250 zł za semestr. Opłatę należy wnieść w ciągu 14 dni od podpisania umowy (na początku semestru). Informacje dotyczące umów będą podane w gablotach przy Biurze Obsługi Studentów oraz na stronie internetowej Wydziału.

 

 

 

  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania mailowo (wgig_rekrutacja@polsl.pl) lub telefonicznie (32 237 24 02 lub 32 237 23 90).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja