Wydział Górnictwa i Geologii

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

Informacja dla kandydatów

 

Trwa II nabór rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Zachęcamy kandydatów do rejestrowania się na stronie sorek.polsl.pl. Termin rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej upływa w poniedziałek 12 lutego. Lista zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona w środę 14 lutego o godz. 12.00.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, gdzie i kiedy?

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni uzupełnić w systemie "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2) w terminie do 15 lutego 2018 r. Komisja będzie przyjmować:

 • w środę 14 lutego w godz. 13.00-16.00 (pok. 266),
 • w czwartek 15 lutego w godz. 10.00-15.00 (pok. 266).

Termin nie pasuje? Zadzwoń do nas (32 237 24 02), na pewno coś wymyślimy. Wymagane są następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany), przy wypełnianiu kwestionariusza należy wgrać do systemu zdjęcie (w postaci elektronicznej) - fotografia powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych (więcej informacji znajdziesz tutaj),
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (jeżeli nie otrzymałeś jeszcze dyplomu wystarczy zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów),
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał należy przedstawić do wglądu),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania (nie trzeba przynosić zaświadczenia lekarskiego).

Dokumenty należy składać w białej tekturowej wiązanej teczce, z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza.

Nie mogę w terminie osobiście dostarczyć dokumentów. Co robić?

Jeżeli nie jesteś w stanie osobiście złożyć dokumentów, możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo nie musi być poświadczone notarialnie. Wystarczy wypełnić druk pełnomocnictwa. Przypilnuj pełnomocnika, żeby w terminie dostarczył dokumenty!

Złożyłem dokumenty. Co dalej?

16 lutego o godz. 12.00 zostanie ogłoszona lista przyjętych na studia w II naborze. Jeżeli jesteś na tej liście, gratulujemy! Do magistra już tylko krok :-) Możesz zapoznać się organizacją roku akademickiego 2017/2018 i zarejestrować się w systemie obsługi toku studiów SOTS. Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 19 lutego (tydzień parzysty), a na studiach niestacjonarnych pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 24-25 lutego. Rozkład zajęć będzie gotowy ok. 10 lutego, ale przed rozpoczęciem zajęć może ulegać zmianom, więc najlepiej sprawdzać go na bieżąco.

Na jakie kierunki studiów odbywa się rekrutacja?

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na kierunki Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa (kierunek Gospodarka Surowcami Mineralnymi nie zostanie uruchomiony). Na kierunku Górnictwo i Geologia oferujemy następujące specjalności studiowania (S - stacjonarne, NZ - niestacjonarne zaoczne):

 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, NZ),
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ),
 • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, NZ),
 • Geodezja górnicza (S),
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza (S, NZ),
 • Geologia inżynierska i geotechnika (S, NZ),
 • Informatyka i zarządzanie w górnictwie (S, NZ),
 • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S),
 • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ),
 • Przeróbka kopalin stałych i marketing (S).

Na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa prowadzimy nabór na następujące specjalności:

 • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe (S),
 • Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy (S, NZ).
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych. W przypadku nieuruchomienia wybranej specjalności kandydat będzie mógł wybrać inną specjalność lub zmienić kierunek studiów. Więcej informacji na temat poszczególnych specjalności można znaleźć tutaj.

Do kiedy muszę się obronić?

W dniu złożenia dokumentów, czyli najpóźniej 15 lutego, powinieneś być już inżynierem (ew. licencjatem). Jeśli wyznaczony termin egzaminu dyplomowego jest późniejszy, skontaktuj się Prodziekanem ds. Studenckich i Kształcenia, może coś wymyślicie?

Ukończyłem studia I stopnia na innym kierunku (specjalności)...

Nie ma problemu. Możesz kontynuować studia na II stopniu na dowolnie wybranym kierunku lub specjalności. Ewentualne braki kompetencyjne należy uzupełnić we własnym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się z kartami przedmiotów, gdzie w punkcie "Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne" dowiesz się szczegółów. Najlepiej na pierwszych zajęciach zgłosić się do prowadzącego, żeby ustalić zakres materiału ze studiów I stopnia, który będzie niezbędny do zaliczenia przedmiotu. Jeżeli uznasz za niezbędne uczestnictwo w danych zajęciach na studiach I stopnia, jest to możliwe, ale wiąże się z odpłatnością (70 zł za 1 ECTS).

Czy z tytułem zawodowym licencjata zostanę przyjęty?

Jeżeli ukończyłeś studia I stopnia z tytułem zawodowym licencjata to możesz brać udział w rekrutacji, a po ukończeniu studiów II stopnia zostaniesz magistrem inżynierem.

Jak długo trwają studia?

Studia II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geologii studia trwają 3 semestry. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

Rekrutacja na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii odbywa się elektronicznie. Aby wziąć udział w rekrutacji zarejestruj się w systemie SOREK (sorek.polsl.pl). Po wprowadzeniu danych osobowych wybierz wydział, kierunek studiów oraz ich formę (stacjonarne lub niestacjonarne).

Ile kosztuje rekrutacja?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Każdy kandydat ma własny numer konta, na który należy wnieść opłatę, blankiet wpłaty można wydrukować z systemu SOREK.

Wniosłem opłatę i nic...

Pamiętaj, żeby wnieść opłatę na własne konto z systemu SOREK (każdy kandydat ma osobny numer konta). Po wniesieniu opłaty powinna ona zostać automatycznie zaksięgowana (najpóźniej po kilku dniach). Wpłaty dokonywane w kasach sklepowych i podobnych punktach mogą być księgowane z pewnym opóźnieniem. Jeżeli termin ten się przedłuża sprawdź, czy wpłata została dokonana na właściwe konto i ewentualnie skontaktuj z Dziekanatem, tel. 32 237 24 02 lub 32 237 23 90,  e-mail rg0@polsl.pl.

Od kiedy i do kiedy można się rejestrować?

Rejestrować w systemie można się już teraz, nawet jeśli jeszcze nie ukończyłeś studiów I stopnia. Termin rejestracji w systemie SOREK oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej upływa 12 lutego 2018 r. o godz. 24. Do tego dnia musisz uzupełnić wymagane dane w systemie.

Jak obliczany jest wynik punktowy rekrutacji?

Przy tworzeniu listy rankingowej decydującej o przyjęciu na studia, brana jest pod uwagę średnia ocena z przebiegu studiów I stopnia.

Kiedy poznam wyniki rekrutacji?

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w II naborze zostanie ogłoszona 14 lutego o godz. 12.00. Możesz sprawdzić swój status na swoim koncie w systemie SOREK w zakładce "Wyniki rekrutacji". Warunkiem przyjęcia na studia jest terminowe dostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 Ile kosztuje studiowanie?

Studia stacjonarne są bezpłatne, studenci ponoszą opłaty jedynie za powtarzanie przedmiotów (70 zł za 1 punkt ECTS). Studia niestacjonarne (zaoczne) są płatne, opłata wynosi 2100 zł za semestr. Opłatę należy wnieść w ciągu 14 dni od podpisania umowy (na początku semestru). Informacje dotyczące umów będą podane w gablotach przy Dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału.

 

  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania mailowo (wgig_rekrutacja@polsl.pl) lub telefonicznie (32 237 24 02 lub 32 237 23 90).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja