Wydział Górnictwa i Geologii

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

Informacja dla kandydatów

 

Trwa rekrutacja w III naborze na studia I stopnia (inżynierskie) na Wydziale Górnictwa i Geologii. Zachęcamy kandydatów do rejestrowania się na stronie sorek.polsl.pl.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

Rekrutacja na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii odbywa się elektronicznie. Aby wziąć udział w rekrutacji zarejestruj się w systemie SOREK (sorek.polsl.pl) w terminie do 23 września. Po wprowadzeniu danych osobowych wybierz wydział, kierunek studiów oraz ich formę (stacjonarne lub niestacjonarne).

Na jakie kierunki studiów odbywa się rekrutacja?

Rekrutacja odbywa się na kierunki Automatyka i Informatyka Przemysłowa, Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat poszczególnych kierunków znajdziesz w naszym Informatorze dla kandydatów.

Ile kosztuje rekrutacja?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. No chyba, że jesteś olimpijczykiem - wtedy płacisz tylko 10 zł. Każdy kandydat ma własny numer konta, na który należy wnieść opłatę, blankiet wpłaty można wydrukować z systemu SOREK.

Wniosłem opłatę i nic...

Pamiętaj, żeby wnieść opłatę na własne konto z systemu SOREK (każdy kandydat ma osobny numer konta). Po wniesieniu opłaty powinna ona zostać automatycznie zaksięgowana (najpóźniej po kilku dniach). Wpłaty dokonywane w kasach sklepowych i podobnych punktach mogą być księgowane z pewnym opóźnieniem. W bieżącej rekrutacji opłata powinna zostać zaksięgowana do 25 września. Jeżeli obawiasz się, że opłata może dojść z opóźnieniem prześlij skan dowodu opłaty na e-mail rg0@polsl.pl.

Jak obliczany jest wynik punktowy rekrutacji?

Przy tworzeniu listy rankingowej decydującej o przyjęciu na studia, brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości, wg zasad podanych m.in. w naszym Informatorze.

Kiedy poznam wyniki rekrutacji?

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w III naborze zostanie ogłoszona 25 września o godz. 12.00. Możesz sprawdzić swój status na swoim koncie w systemie SOREK w zakładce "Wyniki rekrutacji". Warunkiem przyjęcia na studia jest terminowe dostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Jestem na liście zakwalifikowanych. Co dalej?

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia musisz uzupełnić kwestionariusz osobowy w systemie SOREK oraz wgrać zdjęcie do systemu (potrzebujemy tylko wersji elektronicznej zdjęcia, papierowych zdjęć nie przynoś). Wgrywane zdjęcie musi być aktualne, kolorowe i zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych. Akceptowane formaty plików to JPEG, TIFF, BMP, PNG i GIF (zalecamy jednak JPEG). Zdjęcie musi mieć rozmiar co najmniej 236x295 pikseli, zdjęcia większe zostaną przeskalowane i przycięte do formatu 4:5. Możesz sam przyciąć zdjęcie dowolnym programem graficznym, jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do instrukcji. Jeśli już się z tym uporałeś, to wydrukuj kwestionariusz (wydruk może być czarno-biały), podpisz go w dwóch miejscach i dostarcz wraz z pozostałymi dokumentami do siedziby Komisji Rekrutacyjnej.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, gdzie i kiedy?

Zaopatrz się w białą tekturową wiązaną teczkę, naklej na nią czwartą stronę kwestionariusza, a do środka włóż następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany),
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedstawić do wglądu),
  • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał należy przedstawić do wglądu),
  • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania (nie trzeba przynosić zaświadczenia lekarskiego).

Teczkę z dokumentami należy do 13 września 2018 r. dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2). Nie zapomnij wziąć ze sobą dowodu osobistego i oryginału świadectwa dojrzałości! Komisja będzie przyjmować dokumenty w następujących terminach:

  • 25 września (wtorek) w godz. 13.00-15.00,
  • 26 września (środa) w godz. 10.00-15.00.

Termin nie pasuje? Zadzwoń do nas (32 237 24 02), na pewno coś wymyślimy.

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 27 września (czwartek) o godz. 12.00 Nie mogę w terminie osobiście dostarczyć dokumentów. Co robić?

Jeżeli nie jesteś w stanie osobiście złożyć dokumentów, możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo nie musi być poświadczone notarialnie. Wystarczy wypełnić druk pełnomocnictwa. Przypilnuj pełnomocnika, żeby w terminie dostarczył dokumenty!

 

Złożyłem dokumenty. Co dalej?

Jeżeli jesteś na liście przyjętych na studia, gratulujemy! Do inżyniera już tylko krok :-) Możesz zapoznać się z organizacją roku akademickiego 2018/2019 i po otrzymaniu numeru albumu zarejestrować się w systemie obsługi toku studiów SOTS. Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października (tydzień parzysty), a na studiach niestacjonarnych 6 października (terminy zjazdów podane są tutaj) . Rozkład zajęć będzie gotowy ok. 25 września, ale przed rozpoczęciem zajęć może ulegać zmianom, więc najlepiej sprawdzać go na bieżąco (dostęp do rozkładu zajęć wymaga podania loginu, takiego jak do systemu SOTS).

Nie zdążyłem się zarejestrować w terminie... Co teraz?

Ostatnią szansą był niestety ten nabór. Zapraszamy za rok! 

Jak długo trwają studia?

Studia I stopnia na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa trwają 8 semestrów (z tego jeden semestr jest przeznaczony na praktykę), na pozostałych kierunkach 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Ile kosztuje studiowanie?

Studia stacjonarne są bezpłatne, studenci ponoszą opłaty jedynie za powtarzanie przedmiotów (75 zł za 1 punkt ECTS). Studia niestacjonarne (zaoczne) są płatne, opłata wynosi 2250 zł za semestr. Opłatę należy wnieść w ciągu 14 dni od podpisania umowy (na początku semestru). Informacje dotyczące umów będą podane w gablotach przy Dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału.

 

 

 

  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania mailowo (wgig_rekrutacja@polsl.pl) lub telefonicznie (32 237 24 02 lub 32 237 23 90).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja