Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ, geolog górniczy, ur. 24.12. 1950 r. w Chorzowie. Absolwent Wydziału Geologiczno – Poszukiwawczego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Doktorat uzyskał na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w 1982 r. zaś stopień naukowy dr habilitowanego w 1990 r. na tymże wydziale. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2004 r. Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej.

Pełni obowiązki wiceprzewodniczącego Komitetu Górnictwa PAN i jest członkiem Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

Autor lub współautor ponad 1000 prac naukowych, w tym 290 publikacji, 11 książek, 85 prac naukowo – badawczych, 185 ekspertyz, opinii, recenzji etc. oraz 181 referatów naukowych z górnictwa i geologii inżynierskiej oraz geologii złóż.

Zajmuje się m.in. gospodarką zasobami surowców mineralnych, geologią złóż, w tym szczególnie basenów węglowych i petrologią węgla (monitoring jakości, przeróbka, czyste technologie węglowe), bezpieczeństwem pracy w górnictwie oraz prawem górniczym i geologicznym. Odkrył złoże antracytu występujące pośród węgli koksowych w rejonie Jastrzębia.

Najważniejsze publikacje:

Ø                           Gabzdyl W., Probierz K.: The occurrence of anthracites in an area characterized by lower rank coals in the Upper Silesian Coal Basin of Poland. International Journal of Coal Geology, 7, Elsevier Science Publishers, Amsterdam 1987, s. 209-225

Ø      Probierz K.: Wpływ metamorfizmu termalnego na stopień uwęglenia i skład  
petrograficzny pokładów węgla w obszarze Jastrzębia (GZW). Zeszyty Naukowe  Pol. Śląskiej s. Górnictwo, Nr 176, Gliwice 1989, str. 125

Ø                           Probierz K., Marcisz M.: Zastosowanie kombinacji  programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map jakości węgla. 50-lat Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. I Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju”. Rozpoznawanie złóż. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Górnictwo, Nr 246,  Gliwice 2000, s. 439-450

Ø      Probierz K.: Górnictwo na cenzurowanym. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2001, str. 125

Ø      Probierz K.(pod red): Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2003, str. 487

Ø        Probierz.K., Marcisz M.: „Changes in the petrographic composition of coal during coal processing”. Geologica Belgica Vol. 7 – N0 3-4 2004, s. 351-356

Ø                                                                                           Probierz K., Strzałkowski P. (pod red.): Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego (Nhung net chinh cua nganh than da ham lo, podręcznik dwujęzyczny polsko –wietnamski). Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2007, stron 758

Ø        Probierz K., Komorek J., Lewandowska M.: Zastosowanie badań petrologicznych w procesach uzyskiwania  „czystych” paliw węglowych. Przegląd Górniczy nr 7-8, Katowice 2009, s. 67- 72

Ø                                                                                           Probierz K., Borówka B.: Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, stron 96

Ø      Probierz K.: Ochrona zasobów kopalin w Polsce doby gospodarki wolnorynkowej.  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, str.79

Autor oryginalnych planów studiów dla specjalności geoturystyką oraz gospodarka wodna. Jest promotorem 9 prac doktorskich (w tym doktoratu honoris causa), promotorem 53 prac magisterskich oraz recenzentem 37 prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o stanowisko i tytuł profesora oraz doktora honoris causa.

Prowadził wykłady na wydziałach górniczych i geologicznych uniwersytetów: Hanoi (Wietnam), TFH Bochum i Bergakademie Freiberg (Niemcy), VSB – TU Ostrawa (Czechy), Vigo, Oviedo oraz  Madryt (Hiszpania), La Serena i Antofagasta (Chile) oraz Sofia (Bułgaria).

Od 2006 r. pełni obowiązki dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej oraz kierownika Zakładu Geologii i Geofizyki Złóż Węgla na Wydziale Górnictwa i Geologii.

W latach 2002 – 2008 był dziekanem a w latach 1990-1993, 1996-2002 prodziekanem ds. organizacji Wydziału Górnictwa i Geologii. W kadencji 2005-2008 był przewodniczącym konwentu dziekanów wydziałów związanych z naukami górniczymi i geologicznymi (Polska, Czechy, Słowacja).

Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism naukowych i technicznych: Biuletyn Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej (Katowice), Kwartalnika Górnictwo i Geologia – (Gliwice), Wydawnictw Głównego Instytutu Górnictwa (Katowice), Geoturystyka  (Kraków) oraz Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (Kraków).

Członek Rady Naukowej Wydziału Górnictwa i Geologii VSB – TU Ostrawa oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.

Wykładowca Uniwersytetu Otwartego Wszechnicy Zabrzańskiej, popularyzator nauki, organizator 25 giełd minerałów, skał i skamieniałości oraz autor/współautor 16 wystaw geologicznych.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Krystian Probierz