Powstanie i Rozwój Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa

1 września 1950 roku na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej  powołano Katedrę Organizacji i Ekonomiki Górnictwa. Organizatorem Katedry, a zarazem jej pierwszym kierownikiem był prof. mgr inż. Roman DYKACZ. Skład osobowy Katedry w tym okresie był nieliczny: pracowało w niej pięć osób, w tym jeden pracownik administracyjny.

Kierownik Katedry prof. mgr inż. Roman DYKACZ 1 października 1956 roku przeszedł na emeryturę i stanowisko to objął doc. dr hab. inż. Marian KOZDRÓJ.

Od tego czasu nastąpił rozwój dyscypliny naukowej Organizacja na Wydziale Górniczym. Powiększył skład osobowy Katedry, została nawiązana współpraca z przemysłem węglowym w dziedzinie organizacji i projektowania kopalń.

Działalność dydaktyczna w początkowym okresie istnienia Katedry ograniczała się do zajęć z Organizacji i Ekonomiki Górnictwa na wszystkich specjalnościach prowadzonych wówczas przez Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej na studiach stacjonarnych,  wieczorowych, eksternistycznych i zaocznych.

Od 1969 roku w skład Katedry włączono Zakład Projektowania Kopalń kierowany przez prof. dr hab. inż. Andrzeja LISOWSKIEGO. Zakład ten istniał przy Katedrze do roku 1971, w którym został przeniesiony do Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni.

15 września 1971 roku Politechnika Śląska przeszła na strukturę instytutową. Katedrę Organizacji i Ekonomiki Górnictwa przekształcono w Instytut Organizacji i Ekonomiki Górnictwa. Na dyrektora Instytutu powołano prof. dr hab. inż. Mariana KOZDRÓJA, który funkcję tą pełnił do 1991 roku. Zastępcą dyrektora ds. nauki został  doc. dr hab. inż. Włodzimierz SITKO, a  zastępca dyrektora ds. nauczania i wychowania. doc. dr inż. Czesław POTOCKI.

 W związku z powołaniem z dniem 1.08.1973 roku doc. dr hab. inż. Włodzimierza SITKO na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie zastępcami dyrektora  zostali: ds. nauki – doc. dr inż. Czesław POTOCKI, ds. nauczania i wychowania – dr inż. Antoni CHMIELA.

W 1991 Instytut został przemianowany na Katedrę Organizacji i Ekonomiki w Górnictwie. Kierownikiem Katedry został doc. dr hab. inż. Henryk PRZYBYŁA, od 1993 prof. nzw w Politechnice Śląskiej. W 1994 roku po połączeniu z zespołem doc. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA Katedra została przemianowana na Katedrę Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie. W 2003 roku Katedra zmieniła nazwę na Katedra  Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa.

W 1968 została powołana na Wydziale Górniczym specjalizacja: Organizacja i Ekonomika Górnictwa w ramach specjalności Eksploatacja Złóż. Specjalność ta została również utworzona na studiach inżynierskich w Filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. W 1997 roku utworzono specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Przez pewien okres obie powyższe specjalności były prowadzone na kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.     

Funkcje kierownicze w Katedrze Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie (od 01.09.2003 roku w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, od 1.09.2017 roku w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa) pełnili

-        dr hab. inż. Henryk PRZYBYŁA – prof. nzw. w Pol. Śl., pełniący funkcję kierownika od 01.09.1991 roku, 

-        dr hab. inż. Stanisław KRZEMIEŃ – prof. nzw w Pol. Śl. pełniący funkcję zastępcy kierownika od 1.09.1993 roku,

-         prof. dr hab. inż. Jan SZLĄZAK, pełniący funkcję kierownika do 30.08.2017 roku,

-        dr hab. inż. Jan DRENDA, prof. Pol. Śl., pełniący funkcję zastępcy kierownika do 30.08.2017 roku,

-        dr hab. inż. Piotr BAŃKA, prof. PŚ, pełniący funkcję kierownika od 1.09.2017 roku,

-        dr hab. inż. Małgorzata WYGANOWSKA, prof. PŚ, pełniąca funkcję zastępcy kierownika od 01.09.2017 roku.

 

Obecnie Katedra prowadzi kształcenie na następujących specjalnościach:

  • BHP i ochrona przeciwpożarowa,
  • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe,
  • Bezpieczeństwo publiczne.

Katedra posiada nowocześnie wyposażone laboratoria:

  • Komputerowe,
  • Inżynierii bezpieczeństwa,
  • Ergonomii,
  • VR w Inżynierii Bezpieczeństwa,
  • Mechaniki płynów.

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
rys historyczny