dr hab. inż. Małgorzata WYGANOWSKA, prof.

Zastępca Kierownika

Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa

 

Nr pokoju: 674

Nr telefonu: 32 – 237 – 27– 10

E – mail: malgorzata.wyganowska@polsl.pl

Konsultacje (zgodnie z planem zajęć) 

Życiorys zawodowy:

Małgorzata Wyganowska - doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Śląskiej w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa. Kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie” na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Środowiska i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Wykładowca na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych przedmiotów takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja społeczna w sytuacjach zagrożeń. Prowadzi badania naukowe z zakresu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz efektywnego zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach również w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Autorka wielu referatów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współautorka licznych Badań Katedralnych z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. Ukończone Studium Pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki na Politechnice Śląskiej. Laureatka nagród Rektora Politechniki Śląskiej w zakresie osiągnięć naukowych.

 

Obszary zainteresowań:

- optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie;

- komunikacja wewnętrzna-projektowanie i audyt;

- analiza sieci społecznych;

- profil kompetencyjny pracownika;

- techniki negocjacji;

- elementy zarządzania bezpieczeństwem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

Ważniejsze publikacje:

 

  •  Wyganowska M., Tobór-Osadnik K, Manowska A. 2017: Economic and social aspects of restructuring Polish coal mining: Focusingon Poland and the EU. Resources Policy, vol. 52, s. 192–200, ISSN 0301-4207, Impact Factor: 2.618; punktacja MNiSW: 35 pkt. 
  • Wyganowska M., Tobór-Osadnik K. 2017: The Passively Active Worker—A Diagnosis and Comparison of the Phenomenon in a Mining Company and a Corporation. Polish Sociological Review, 1/197/2017 ISSN 1231-1413, Impact Factor: 0,140.
  • Wyganowska M., Tobór-Osadnik K., Korski J. 2016: Reasons of problems of the Polish hard coal mining in connection with restructuring changes in the period 1988-2014. Resources Policy, vol. 48, s. 25-31, bibliogr 41 poz., ISSN 0301-4207, Impact Factor: 2.618.  
  •    Wyganowska M. 2017: Znaczenie emerytur dla zmniejszenia liczby pracowników dołowych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce.Wiadomości Górnicze, 70 nr 3, bibliogr. 16 poz., ISSN 0043-5120.  
  •  Wyganowska M., Tobór-Osadnik K., Korski J. 2016: Selected sources of crisis and repair ideas for polish coal mines. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, ISBN 978-3-659-90730-2.
  • Wyganowska M. 2016: Określenie ilościowej wartości informacji w procesie podejmowania decyzji. Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. 3mi. Sbornik z 25. seminare, Horni Lomna. Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava, Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometre VSB-TU Ostrava.Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, s. 197-204, bibliogr. 7 poz., ISBN 978-80-248-3992-9. 
  • Wyganowska M., Tobór-Osadnik K., Manowska A., Korski J. 2016: Identification of stimuli motivating workers to follow occupational health and safety (OHS) regulations on the examples of polish hard coal mines. ISBN 978-619-7105-71-1, SGEM 2016, 6-9 April, 2016, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Conference proceedings. Book 1, Psychology & psychiatry, sociology & healthcare, education. Vol. 2, Sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2016, s. 581-588, bibliogr. 7 poz. ISBN 978-619-7105-71-1, ISSN 2367-5659.
  • Wyganowska M., Tobór-Osadnik K., Manowska A., 2017: Influence of the coal market and energy policy in Poland and the EU for the real volume of coal sales and the level of employment in mining companies. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 27 June - 6 July, 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings, (w ewaluacji). 


 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska