Realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 mikroprojekt

 

„Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza” CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136

 

został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”

Kwota projektu:    13 397,09

w tym dofinansowanie z EFRR  11 387,52

i z budżetu państwa RP "Przekraczamy granice" 669,85

 

Jednostką realizującą projektu po stronie polskiej była Politechnika Śląska - CKI Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy współudziale Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Górnictwa Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Po czeskiej stronie FSB Ostrawa VSB-TU.

Projekt obejmował kształcenie studentów w ramach warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych w zakresie „Zarządzanie kryzysowe w obszarze pogranicza”. Dwa warsztaty, które odbyły się po stronie polskiej w Rybniku i dwa w Klimkovicach w Czeskiej Republice (każdy 2 dni - 1 nocleg) obejmowały między innymi wykłady teoretyczne prowadzone przez pracowników uczelni wyższych i praktyków (polskich i czeskich) dla studentów PL i CZ w zakresie: charakterystyki procesu zarządzania kryzysowego, pojęcia sytuacji kryzysowej klęski żywiołowej i katastrofy, stanu klęski żywiołowej. Ponadto omówiono strukturę zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji publicznej, zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne, System Powiadamiania Ratunkowego, łączność ratunkowa, system 112, plany reagowania kryzysowego, zagrożenia ujęte w aktach prawnych, Strategie Bezpieczeństwa Narodowego, planowanie cywilne w ramach zarządzania kryzysowego, ustawę o zarządzaniu kryzysowym, system wczesnego ostrzegania (SWO), ewakuację ludzi, zwierząt oraz mienia z terenów zagrożonych. Omówiono największe klęski żywiołowe i katastrofy w ostatnich latach. Opisano zabezpieczenia logistyczne w zarządzaniu kryzysowym, komunikację z mediami w sytuacji kryzysowej. Opisano działanie Rządowych Centrów Bezpieczeństwa zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie.

Część praktyczna warsztatów zawierała spotkania i dyskusje z przedstawicielami polskiej i czeskiej policji, straży pożarnej oraz pracowników centrów zarządzania kryzysowego. Wyjazdy studyjne obejmowały wyjazdy do centrów ratownictwa, zarządzania kryzysowego, straży pożarnej i policji w Polsce i w Czechach. Warsztaty i spotkania robocze były wykorzystywane przez wykładowców do przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów (do pobrania na stronie projektu www.zkwop.eu) i projektu przyszłego kursu „Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza”.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarządzanie Kryzysowe w obszarach pogranicza Mikroprojekt INTERREG