Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z organizacją i funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa zawodowego, określanego umownie jako problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

Absolwent zdobywa przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy w zakresie inżynierii bezpieczeństwa jako służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy – starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (bezpośrednio po ukończeniu studiów) oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (po odbyciu rocznego stażu pracy).

Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia technicznych i pozatechnicznych (w tym organizacyjnych, prawnych i innych) uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie niezbędnym dla skutecznej ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym zarówno w wymiarze jednostkowym (bezpieczeństwo jednostki), jak i wymiarze grupowym (bezpieczeństwo społeczeństwa).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Specjalność BHPiOP