Specjalności Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa

 

Kształcenie odbywa się w 3  specjalnościach studiowania:

 

Pierwsze dwa semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku, od trzeciego semestru nauka odbywa się na wybranej specjalności.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich).

 

 Sylwetka absolwenta

Specjalność - Bezpieczeństwo publiczne.pdf

Specjalność - BHP i ochrona przeciwpożarowa.pdf

Specjalność - Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe.pdf 

 

           

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
RG3specjalnosci