Dr hab. inż. Piotr BAŃKA

Prof. nzw. w Pol. Śl.

Kierownik

Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa

tel. 32 237 21 79, p. 673

Konsultacje (zgodnie z planem zajęć)

 

 

 

 

Dr hab. inż. Piotr Bańka jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Prowadzi: wykłady, ćwiczenia, zajęcia projektowe i laboratoryjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jego dorobek dydaktyczny obejmuje między innymi 100 wypromowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz ponad 100 projektów inżynierskich.

Bierze czynny udział jako ekspert w rozwiązywaniu problemów z zakresu projektowania i prowadzenia eksploatacji górniczej w warunkach występujących zagrożeń naturalnych.

Jest współautorem 80 prac naukowo-badawczych realizowanych w Politechnice Śląskiej, wśród których znalazło się 12 projektów badawczych KBN. Jest także współautorem blisko 300 prac naukowo-badawczych i ekspertyz wykonanych dla kopalń węgla kamiennego oraz kopalń rud miedzi. Opracował program Drgania, służący do oceny intensywności drgań powierzchni terenu wywoływanych zjawiskami sejsmicznymi, który został wdrożony w kopalniach: Bielszowice, Knurów-Szczygłowice, Mysłowice-Wesoła, Piast, Piekary, Rydułtowy, Murcki-Staszic oraz Wieczorek. W swoim dorobku naukowym posiada 3 monografie i ponad 60 artykułów naukowych.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał go na członka Komisji ds. Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny, gdzie pełni funkcję sekretarza Komisji. Jest upoważnionym przez Prezesa WUG rzeczoznawcą do spraw ruchu zakładu górniczego, rzeczoznawcą ZG SITG uprawnionym do wykonywania badań i opinii dotyczących prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami oraz członkiem Sekcji Technologii Górniczych Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach.

Za osiągnięcia naukowe trzykrotnie otrzymał Nagrodę JM Rektora Politechniki Śląskiej.

W 2015 r. otrzymał stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia.

 

Zainteresowania zawodowe:

-       bezpieczne prowadzenie robót w warunkach występowania zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi,

-       zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego w aspekcie drgań powierzchni wywoływanych wstrząsami górniczymi oraz wpływów eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PBanka