STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „BEZPIECZNIK"

 

Studenckie Koło Naukowe „Bezpiecznik” zostało założone w 2000 roku. Opiekunem jest dr inż. Adam Duda. Koło Naukowe zostało założone z inicjatywy studentów specjalności „Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy” w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa.

Celem Koła Naukowego jest:

-    rozwijanie i kształtowanie działalności naukowej wśród zainteresowanych studentów biorących czynny udział w działalności koła,

-    prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy przez studentów,

-     rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych studentów,

-     organizowanie i rozwijanie szeroko pojętej kultury studenckiej,

-     rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków koła,

-    organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusyjnych, odczytach, wykładach, kursach, zjazdach oraz konferencjach naukowych,

-   współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,

-    promowanie działalności koła, Katedry i Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. 

 

Koło Naukowe działa w obszarze:   

·  zarządzania bezpieczeństwem pracy,

·  ergonomii,

·  informatyki,

·  prawa pracy,

Koło Naukowe „Bezpiecznik” zrealizowało następujące warsztaty seminaryjne:

„Zapoznanie się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy” - Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy – Katowice.

„Zapoznanie się z zabezpieczeniami BHP oraz tokiem likwidacyjnym na podstawie Kopalni Węgla Kamiennego „ Jowisz” – KWK „JOWISZ”.

„Zapoznanie się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w Zakładach Opel Polska”- Zakłady Opel Polska w Gliwicach.

„Zapoznanie się z funkcjonowaniem linii technologicznej oraz stosowanych rozwiązani organizacyjnych w obszarze BHP w koncernie Browary Tyskie S.A – Browary Tyskie S.A. – Tychy.

„Zapoznanie się ze stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz zabezpieczeniami technicznymi w obszarze BHP oraz Higieny Żywności w Zakładach DANONE w Bieruniu. – Danone Polska Zakład w Bieruniu.

„Zapoznanie ze stosowanymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi w obszarze BHP oraz procesem produkcyjnym w Zakładzie Huta Szkła w Stroniu Śląskim”. – Huta Szkła w Stroniu Śląskim.

„Nowe rozwiązania oraz regulacje prawne w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Seminarium wyjazdowe w Międzybrodziu Bialskim”. - Międzybrodzie Bialskie.

„Zapoznanie z zastosowanymi rozwiązaniami z zakresu BHP oraz PPoż. w Hipermarkecie TESCO" w Żywcu. - Żywiec.

„Zapoznanie się z funkcjonowaniem linii technologicznej oraz stosowanych rozwiązani organizacyjnych w obszarze BHP w Browarze Żywiec, Grupa Żywiec S.A” - Browar Żywiec w Żywcu.

„Zapoznanie z zastosowanymi zabezpieczeniami oraz rozwiązaniami technicznymi w obszarze BHP w Elektrowni Szczytowo Pompowej – Porąbka-Żar.” - Porąbka Żar.

„Zapoznanie się z funkcjonowaniem działu BHP oraz nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w GZUT S.A. w Gliwicach” - Gliwice.

„Zapoznanie ze stosowanymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi w obszarze BHP oraz procesem wydobywczym w KWK „Wujek” w Katowicach”. - KWK Wujek w Katowicach.

Członkowie Koła Naukowego „Bezpiecznik” brali czynny udział w organizacji i aktywnie uczestniczyli w Studenckich Wydziałowych Konferencjach Naukowych Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Osoby zainteresowane pracą w ramach Koła Naukowego proszone są o kontakt z:

dr inż. Adam Duda

tel: 32 237 11 70 

p. 675

e-mail: adam.duda@polsl.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
KołoNaukowe