Studia na specjalności: Bezpieczeństwo publiczne

 

mają na celu wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa, umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia oraz kompetencje społeczne do pracy w strukturach podległych resortowi spraw wewnętrznych.

Propozycja edukacyjna w postaci kierunku bezpieczeństwo publiczne jest odpowiedzią na potrzeby organów administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Dynamiczna sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna poszczególnych państw, spowodowała konieczność powołania kierunków nauczania w szkołach wyższych, które byłyby w stanie przygotować specjalistów w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, wyposażonych w fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo publiczne

Dyplom studiów I stopnia z zakresu bezpieczeństwa publicznego pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Propozycje przedmiotów:

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 • Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka.
 • Systemy monitorowania oraz zabezpieczania funkcjonowania obiektów, obszarów i infrastruktury.
 • Zagrożenia terroryzmem i edukacja obronna obywateli.
 • Bezpieczeństwo energetyczne i gospodarka paliwami bezpieczeństwo informacji.
 • Techniki negocjacji.
 • Zagrożenia budowlane.
 • Zarys prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.
 • Systemy zabezpieczeń elektroenergetycznych.
 • Zagrożenia terroryzmem i edukacja obronna obywateli.
 • Ochrona ludności, osób i mienia.
 • Strategie bezpieczeństwa narodowego i stany nadzwyczajne.
 • Zagrożenia gazowe, bioekologiczne.
 • Klęski żywiołowe.

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Bezpieczeństwo publiczne