Wybrane opracowania pracowników Katedry

  Antoni Wojaczek, Artur Dyczko

   Monitoring wybranych procesów technologicznych w kopalniach podziemnych

 

  Antoni Wojaczek

   Wpływ środowiska technicznego kopalń podziemnych na transmisję sygnałów w dołowych sieciach telekomunikacyjnych

  Praca zbiorowa pod red. Henryka Klety

Opracowali: Arkadiusz Bączek, Mirosław Chudek, Stanisław Cierisz, Adam Heyduk, Marek Jędryś, Jarosław Joostberens, Henryk Kleta

 Wizualizacyjna metoda wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu

  Stanisław Cierpisz

Automatyczna regulacja procesu wzbogacania węgla w osadzarkach

  Kazimierz Miśkiewicz, Antoni Wojaczek, Piotr Wojtas

   Systemy dyspozytorskie kopalń podziemnych i ich integracja

  Roman Kaula

   Podstawy automatów cyfrowych

 

 

  Joachim Pielot

   Wielokryterialna optymalizacja produkcji układów technologicznych grup wzbogacalników grawitacyjnych 

 

 

 Piotr Gawor
Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych

Podręcznik przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, z którymi spotyka się w praktyce inżynier elektryk zatrudniony w ruchu energomaszynowym zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kopalń węgla kamiennego. Materiał dostosowany jest do potrzeb studiów pierwszego stopnia prowadzonych na uczelniach realizujących programy kierunków górnictwo i geologia oraz elektrotechnika. Podręcznik może być również przydatny dla inżynierów zatrudnionych w zakładach górniczych a także dla osób dozoru górniczego.

 

 

 

Piotr Gawor
Urządzenia elektroenergetyczne w górnictwie

Podręcznik przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, z którymi spotyka się w praktyce inżynier elektryk zatrudniony w ruchu energomaszynowym zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kopalń węgla kamiennego. Materiał dostosowany jest do potrzeb studiów pierwszego stopnia prowadzonych na uczelniach realizujących programy kierunków górnictwo i geologia oraz elektrotechnika. Podręcznik może być również przydatny dla inżynierów zatrudnionych w zakładach górniczych a także dla osób dozoru górniczego.

 

 

 

 

Monografia pod red. A. Wojaczka i Artura Dyczko

 

Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż

 

 

 

 

 

 Kaula R., Pielot J.
Metoda wyznaczania optymalnej struktury sterowań układów technologicznych przeróbki węgla

 

 

 

 Miśkiewicz K., Wojaczek A.
Systemy radiokomunikacji z kablem promieniującym w kopalniach podziemnych

  Omawiana książka jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w świecie monografią, która na prawie 200 stronach omawia zagadnienia teoretyczne, wymogi formalne, stan aktualny oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie budowy i eksploatacji systemów radiokomunikacyjnych z przewodem promieniującym w wyrobiskach podziemnych. Systemy radiokomunikacyjne z przewodem promieniującym są stosowane nie tylko w kopalniach podziemnych lecz także w tunelach drogowych i kolejowych a także w liniach metra.
W książce omówiono podstawowe właściwości fal elektromagnetycznych i ich widmo, ograniczenia formalne stosowania i użytkowania urządzeń radiowych takie jak: Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, konieczność uzyskania pozwolenia radiowego, wymagania dyrektyw UE (telekomunikacyjnej, kompatybilnościowej, czy przeciwwybuchowej ATEX).

 

 

  Roman  Kaula

  Podstawy automatyki

 

 

 

 

  Krystian Kalinowski

   Information Structures of Technological Flotation Systems

 

 

 

 

  Krystian Kalinowski

   Modele matematyczne kinetyki flotacji, ich identyfikacja i zastosowanie

 

 

  Stanisław Cierpisz

   Parametry jakości węgla - pomiary i sterowanie

 

 

 

  Krystian Kalinowski, Adam Heyduk, Roman Kaula, Joachim Pielot

   Cyfrowe sterowanie maszyn do badań wytrzymałościowych

 

 

Inne wydawnictwa


1. Krasucki F. Zagrożenia elektryczne w górnictwie Katowice,Wydaw..Śląsk 1984

2. Gawor P. Zbiór zadań z kopalnianych sieci elektroenergetycznych Gliwice, Wydaw. Pol.Śl., 1992

3. Gawor P. (red.) Laboratorium z elektryfikacji podzemi kopalń Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

4. Krasucki F. (red.) Laboratorium z urządzeń i sieci elektroenergetycznych w górnictwie Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1990

5. Krasucki F., Cholewa A. Projektowanie elektryfikacji podziemi kopalń Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

6. Krasucki F. Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w górnictwie. Część 1. Zarys elektroenergetyki kopalń węgla. Wyd.2 Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

7. Krasucki F. Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w górnictwie. Część 2. Podstawy budowy. i eksploatacji urządzeń elektrycznych.Wyd.2 Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

8. Krasucki F. (red.) Obliczanie i dobór kopalnianych urządzeń i sieci elektroenergetycznych wysokonapięciowych. Część 1 i 2. Wyd.2 Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1982

9. Krasucki F. (red.) Laboratorium z urządzeń elektrycznych w górnictwie. Wyd.4 Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

10. Zygmunt J (red.) Laboratorium z elektrotechniki ogólnej Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1993

11. Frączek S. (red.) Laboratorium z automatyzacji kopalń Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1985

12. Boron S., Gawor. P.: Kryteria przeprowadzania prób napięciowych podczas odbioru linii kablowych 6 kV w zakładach górniczych. Poradniki - Instrukcje EMAG, nr 2(9)/1999, Katowice 1999 r.

13. Boron W., Cholewa A.: Wytyczne doboru, instalowania i nastawiania zabezpieczeń ziemnozwarciowych elektroenergetycznych sieci 6 kV w podziemnych zakładach górniczych. Katowice, Wydaw. CEiAG EMAG, 1999.

W serii skryptów "Seminarium elektryfikacji i automatyzacji kopalń" wydawanej przez Wydawnictwo Pol. Śl. opublikowano m.in.następujące zeszyty:

Zeszyt 1: Krasucki F., Musioł K.: Metanometria i zabezpiecznia metanometryczne w kopalniach Gliwice 1981

Zeszyt 3: Gawor P.: Prądy błądzące w kopalniach wywoływane trakcją elektryczną przewodową. Gliwice 1985

Zeszyt 4: Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Kopalniana łączność telefoniczna. Gliwice 1987

Zeszyt 9: Zapała W.:Technika mikroprocesorowa w automatyzacji zakładów przeróbki mechnicznej węgla Gliwice 1992.

Artykuły i referaty


Automatyka, telekomunikacja

1. Cierpisz S., Heyduk A.: A simulation study of coal blending control using a fuzzy logic ash monitor. Control Engineering Practice. 2002, Vol.10 Nr 4 pp. 449-456

2. Cierpisz S., Heyduk A.: Radiometric online ash Monitor for coal industry using fussy logic. IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement. 2001, Vol. 50 No 5, pp.1176 -1180

3. Cierpisz S.: Application of Computer-Based Monitoring and Control Systems in Coal Preparation Plants. International Conference on Challenges in Coal and Mineral Beneficiation, ICC AMB-2001, Dhanbad, 7-89 December, 2001, India (edited by R.Venugopal and V.K. Saxena).

4. Cierpisz S.: Zagadnienia projektowania komputerowych systemów monitoringu i sterowania w zakładach wzbogacania węgla. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2001, nr 9.

5. Cierpisz S.: Dynamiczny model procesu wzbogacania miału weglowego. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2001, nr 10.

6.Cierpisz S., Joostberens J.: Characteristics of a coal flotation process in control circuits. IX Balkan Mineral Processing Congress (IX BMPC-2001). September 2001, Istanbul.

7. Cierpisz S., Kowal A., Cierpisz T., Głowacki D.: Komputerowy system kontroli jakości i bilansu w zakładzie wzbogacania węgla. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2001, nr 11.

8. Kalinowski K.: .The use of generalized charakteriscs of flotation systems in the problems of their opimization. Information Technologies and Systems, National Academy of Sciences of Ukraine. 2000, Vol.3, Nr 1.

9. Kaula R.: Hybrid control problems of coal flotation process. Archiwum Górnictwa 2000, nr 4, pp.511-526.

10.Miśkiewicz K.: Application of LonWorks Networks in Mining Control Monitoring and Signalling Systems. XXVI SEMINAR ASR'2001 Instrument and Control. Ostrava April 2001

11. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Odporność systemów łączności na zakłócenia elektroenergetyczne. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2001, nr 9.

12. Pielot J. : Przegląd modeli matematycznych wzbogacania grawitacyjnego i przesiewania węgla. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2001, nr 1.

13. Zapała W.: Designing method of true linear phase filters. Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, August 2001, vol 2., pp. 1039-1044.

14. Gornig A.: Wykorzystanie regałowego modelu bazy wiedzy do oszacowania ilości emisji pyłów. Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2007. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo. Z.280. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2007, str. 281-292.

15. Gornig A.: Propozycja regułowego modelu bazy wiedzy o ilości emisji pyłów. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2007. nr 12 (443), str. 30. Grudzień 2007.

16. Gornig A.: Prognoza mieszanki energetycznej w oparciu o wyniki klasyfikacji próbek węgla. Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2008. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo. Z.286. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2008, str. 563-574.

17. Gornig A.: Wiedza o ilości mieszanki energetycznej dla systemu ekspertowego. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2009. nr 1 (455), str. 23. Styczeń 2009.

18. Gornig A.: Propozycja systemu ekspertowego opartego o rozmyte wnioskowanie do oceny jakości węgla. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2010. nr 1 (467), str. 46-51. Styczeń 2010.

19. Boron S., Pielot J., Wojaczek A.: Ocena opłacalności wzbogacania węgla w układach osadzarek. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, Vol 30 (zeszyt 3, 2014).


Elektroenergetyka, napęd elektryczny

1. Gawor P.: Ergonomic aspects of electric shock risk in the conditions of an underground mine. Archiwum Górnictwa. 2002, nr 1, s. 93 - 105.

2. Gawor P.: Próba oceny skutków działania prądu rażeniowego płynącego różnymi drogami. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Bezpieczeństwo elektryczne" ELSAF 2001. Wrocław, 2001.

3. Gawor P., Cholewa A.: Konsekwencje błędnych obliczeń prądów zwarciowych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. 2001, nr 5.

4. Cholewa A., Gawor P.: O obliczaniu prądów zwarciowych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2000, nr 12.

5. Miśkiewicz K., Cholewa A., Boron S.: Odwzorowanie sieci i procedury obliczeniowe zastosowane w programie wspomagającym projektowanie sieci kopalnianych sieci elektroenergetycznych. XXVII Sympozjum Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN i PCAMC. Zakopane, 1999 r. Materiały: Wiadomości Górnicze 1999, nr 5.

6. Szymański Z.: Modern energy-saving drive systems of the transportation mining machines with inteligent control system. Proceedings of International Conferences ICAMC. Tampere, september 2001, s.291-301.

7. Boron S., Gawor P.: Power supply and design problems of longwall installations of rated voltage above 1 kV in underground coal mines. International Conference of Electromecanics, ICEM - 2007. Petrosani (Rumunia), 2007 r.

8. Boron S.: Wybrane problemy doboru automatyki zabezpieczeniowej i zasilania silników przenośników ścianowych na napięcie 3300 V w wysokowydajnych kompleksach ścianowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 11/2007

9. Boron S. Medium voltage flexible trailing cables for use in underground coal mines in Poland. Kabel-Tag 2008, Wuppertal 2008 r.

10. Boron S., Gawor P., Cholewa A.: Uwarunkowania podwyższenia napięcia znamionowego sieci rozdzielczych i zasilających w zakładach górniczych. XV Sympozjum Naukowo-Techniczne "SEMAG 2009".

11. Boron S., Gawor P., Cholewa A.: Wybrane problemy zasilania odbiorników dużej mocy w kompleksach ścianowych podziemnych zakładów górniczych. XV Sympozjum Naukowo-Techniczne "SEMAG 2009".

12. Boron  S., Gawor P.: Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych  na terenach objętych szkodami górniczymi. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 7/2010 r.

12. Boron S.: Nowoczesne metody diagnostyki górniczych kabli elektroenergetycznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9/2010 r.

13. Boron  S.: Zasadność stosowania ekranów kontrolnych w przewodach oponowych zasilających maszyny przodkowe. Przegląd Górniczy, nr 5/2012.

14. Boron S., Kryca M., Kozlowski A., Chudorlinski J., Górny M., Mistarz M., Gąsior T.: Underground cable fault location under methane and coal dust explosion hazard conditions. 23rd World Mining Congress, Montreal, 11-15 August 2013.

15. Boron S.: Management of power network operation safety in mining. Management Systems in Production Engineering. 2015, No 2 (18).

16. Boron S., Bogacz M.: Kryteria doboru wybranych elementów konstrukcyjnych górniczych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Nr 06/2015.

17. Boron S., Heyduk A., Joostberens J., Pielot J.: Empirical model of human body impedance for needs of assesment of hazard of dangerous to health and life electric shock. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. Zeszyt 79, 2015.

18. Boron S., Joostberens J.: Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering Vol. 03(523) 2015 .

19. Boron S., Heyduk A., Joostberens J., Pielot J.: Empirical Model of a Human Body Resistance at a Hand-to-Hand DC Flow. Elektronika ir Elektrotechnika (Vol. 22, No. 4, July/August of 2016).

Programy komputerowe

W Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa opracowano trzy programy stosowane w zakładach górniczych:

  • SNN 1.0 - program wspomagający obliczanie kopalnianych sieci elektroenergetycznych niskonapięciowych,
  • SWN 3.0 - program wspomagający obliczanie kopalnianych sieci średniego napięcia,
  • TEG 2.0 - program wspomagający projektowanie trakcji elektrycznej w górnictwie.

Program SNN
Program ten jest nowszą, rozszerzoną wersją programu OPA/NN. Dane wejściowe do projektowania stanowią schemat zasadniczy sieci rysowany na ekranie monitora (za pomocą zdefiniowanych wcześniej symboli graficznych) oraz dane znamionowe urządzeń wprowadzane (z przygotowanych wcześniej katalogów) równocześnie z rysowanym schematem. Wtedy też podawane są warunki środowiskowe, mające wpływ na dobór urządzeń. Charakterystyczne cechy programu ułatwiające wprowadzenie danych to:

  • pozostawienie użytkownikowi swobody w zakresie tworzenia nowych i uzupełniania istniejących katalogów urządzeń elektrycznych tworzących sieć oraz odbiorników (ma to istotne znaczenie w przypadku stosowania nowych rozwiązań i typów urządzeń),
  • graficzny sposób wprowadzania informacji o topologii sieci, polegający na odpowiednim rozmieszczeniu symboli graficznych na ekranie i połączeniu przyjętych zacisków urządzeń symbolem przewodu,
  • łatwość modyfikacji narysowanego schematu poprzez dodanie, usunięcie lub zmianę położenia symbolu na schemacie,
  • praca nad kilkoma schematami jednocześnie, z możliwością przenoszenia (kopiowania) fragmentów schematów.

W części obliczeniowej (w trybie interaktywnym) następuje:

  • sprawdzenie poprawności doboru przewodów elektroenergetycznych (kryteria: obciążenia długotrwałego, spadków napięć podczas pracy ustalonej i rozruchu),
  • wyznaczenie prądów zwarciowych,
  • dobór przewoźnych stacji transformatorowych oraz łączników manewrowych, w tym m.in.: dobór nastaw zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie wytrzymałości zwarciowej i zdolności łączenia łączników.

Wyniki obliczeń i doboru są ujęte w tablicach i mogą być przedstawione na ekranie monitora oraz wydrukowane w celu utworzenia dokumentacji sieci.
Program SNN stosowany jest w ok. trzydziestu zakładach górniczych, w wielu innych firmach związanych z elektrotechniką górniczą, wykorzystywany jest także w dydaktyce.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje