Doc. dr inż. Stanisław Frączek (1924-2011)

28 maja 2011 r. z żalem i smutkiem pożegnaliśmy doc. dr. inż. Stanisława Frączka, jednego z założycieli specjalności Automatyka i energoelektryka w górnictwie, bardzo dobrego, prawego, życzliwego i pogodnego człowieka, przyjaciela i opiekuna studentów, wybitnego nauczyciela akademickiego, który wykształcił w ciągu 40-letniej pracy dydaktycznej wiele pokoleń elektryków górniczych. Był wybitnym specjalistą w zakresie telekomunikacji i automatyzacji w górnictwie. Pracując w Biurze Projektów Górniczych był autorem wielu wdrożonych projektów i rozwiązań, szczególnie dla kopalń silnie metanowych Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Był wieloletnim (1974-1988) zastępcą dyrektora Instytutu Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa i kierownikiem Zakładu Telekomunikacji i Automatyzacji w Górnictwie.

Doc. Stanisław Frączek był człowiekiem wielkiej wiary, która dla Niego nierozerwalnie wiązała się z żarliwą modlitwą i dobrymi uczynkami. Był członkiem i instruktorem Sodalicji Mariańskiej Akademików (1946-49) do czasu jej rozwiązania pod wpływem szykan ze strony władz.

Pracownicy Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nekrolog