6 maja 2020
OGŁOSZENIE KONKURSÓW SKN i PBL
4 maja zostały ogłoszone kolejne konkursy projakościowe, stanowiące część projektu strategicznego "Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo".
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2020 roku. Składanie dokumentacji oraz obsługa wniosków będą odbywać się drogą elektroniczną (z użyciem poczty elektronicznej oraz Platformy Zdalnej Edukacji). Szczegółowe informacje o konkursach:
Regulaminy oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone również na stronie internetowej Centrum Obsługi Studiów pod adresem https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/uczelniabadawcza.aspx.
Szczegółowych informacji o konkursach udzielają:
  • dla projektów studenckich kół naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – dr hab. inż. Leszek Remiorz, prof. PŚ, Pełnomocnik ds. Studenckiego Ruchu Naukowego,
  • dla kształcenia zorientowanego projektowo PBL – Centrum Obsługi Studiów.

Wiadomość utworzona: 6 maja 2020 10:10, autor: Sergiusz Boron
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej