16 kwietnia 2020
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020.
Studenci realizujący terminowo program studiów
 
1. Ocena z egzaminu kończącego lektorat będzie średnią następujących składowych:
• średniej ocen zaliczeniowych z 4 semestrów lektoratu,
• wyniku egzaminu ustnego, który będzie sprawdzał wszystkie efekty kształcenia.
2. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z każdym studentem indywidualnie online za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez prowadzącego/egzaminatora.
3. Datę egzaminu ustala lektor z grupami/poszczególnymi studentami w terminach:
• I termin - do dnia 10.06.2020
• II termin - do dnia 05.07.2020
• III termin – do dnia 20.09.2020
4. Student jest zobowiązany do zapewnienia sobie warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu ustnego (komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą).
5. W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.
 
Studenci powtarzający przedmiot (tzw. warunek)

1. Egzamin zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych w następujących terminach:
• I termin 2.06.2020,
• II termin 16.06.2020,
• III termin 08.09.2020
2. Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u mgr Małgorzaty Żywioł (malgorzata.zywiol@polsl.pl) - najpóźniej do dnia 29.05.2020, podając:
• wydział i kierunek,
• informację odnośnie części egzaminu, które jest zobowiązany zdać,
• nazwę podręcznika,
• poziom zaawansowania języka (B2 lub C1),
• nazwisko lektora, który prowadził jego grupę w ostatnim semestrze.
3. Student zostanie poinformowany o szczegółach egzaminu drogą mailową

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2020 08:48, autor: Sergiusz Boron
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej