15 lipca 2019
Projekt: Podsadzki na bazie koksu do hydraulicznego szczelinowania węgli – COKEPROP
Dnia 01.07.2019 odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące realizacji projektu pt. „COKEPROP – Podsadzki na bazie koksu do hydraulicznego szczelinowania węgli”. Projekt jest realizowany na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej i znalazł się wśród projektów przeznaczonych do finansowania, w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektów badawczych w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs 1/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie INGA Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałanie 4.1.1. - Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowanym przez NCBiR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Konsorcjum Politechniki Śląskiej – Instytutu Nafty i Gazu oraz PGNIG-u. Szczegółowo zostały omówione zasady współpracy oraz zarządzanie fazą realizacji. Spotkanie odbyło się w siedzibie PGNIG w Warszawie.
 

Wiadomość utworzona: 15 lipca 2019 10:16, autor: Sergiusz Boron
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej