2 lipca 2019
Zmarł prof. dr inż. Włodzimierz SIKORA

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 czerwca 2019 r. w wieku 91 lat zmarł prof. dr inż. Włodzimierz SIKORA, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii, obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Włodzimierz SIKORA studia ukończył w roku 1951 na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Śląskiej w roku 1960, a tytuł profesora w roku 1969.

Po studiach podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego„Sośnica”, gdzie pracował do roku 1952. W latach 1953-1978był pracownikiemGłównego Instytutu Górnictwa, w którymprzeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od kierownika laboratorium do Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych. Od października 1979 roku zatrudniony był w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, gdzie kierował Zakładem Systemów Mechanizacyjnych, a następnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Nauki. W roku 1981 wybrany został na stanowisko Dziekana Wydziału Górniczego, z którego został odwołany w stanie wojennym w roku 1982. W latach 1990-96 był Prorektoremds. Nauki Politechniki Śląskiej. Po przejściu na emeryturę współpracował z CMG KOMAG w Gliwicach.

Był cenionym specjalistą z zakresueksploatacjizłóż i mechanizacji górnictwa. Był twórcą szkoły wysokiej koncentracji produkcji. Przeprowadził szerokie badania urabialności węgla w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w aspekcie doboru maszyn urabiających.

Wypromował 11 doktorów, w tym 3 z wyróżnieniem, jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji.

Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński,służący wszechstronną pomocą i radą. Wychowawca wielu pokoleń studentów i pracowników naukowych.

Za działalność naukowo-badawczą wyróżniony został Zespołową Nagrodą Państwową I stopnia,a także uzyskał szereg nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Górnictwa i Energetyki, Ministra Edukacji Narodowej i  Rektora Politechniki Śląskiej.

 

Uroczystości pogrzebowe w gronie rodzinnym odbyły się 29 czerwca 2019 roku na Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie.

 

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2019 15:48, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2019 15:52, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej