8 czerwca 2019
I Edycja Konferencji Naukowej Dzieci i Młodzieży na Naszym Wydziale

 

Trzeciego czerwca na Naszym Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa oraz Automatyki Przemysłowej odbyła się I Edycji Konferencji Naukowej Dzieci i Młodzieży – „Nowoczesny przemysł, świadome ratownictwo”. Wzięło w niej udział około 350 uczestników wygłaszając 12 referatów częściowo wzbogaconych wykonanymi projektami makiet i modeli w następujących sesjach tematycznych:

Wykorzystanie tektury i minerałów

 

ü  Pakujemy prezenty – opakowanie dla najbliższych wykonane z tektury, papieru, odpadów

ü  Biżuteria przyszłości – z wykorzystaniem tektury i minerałów

Chronimy środowisko – zagospodarowanie odpadów

ü  Wykorzystanie minerałów i produktów pochodzących z recyclingu

ü  Chronimy       środowisko – co robimy z odpadami górniczymi z kopalń węgla kamiennego

ü  Chronimy       środowisko - co robimy z opakowaniami tekturowymi po ich użyciu

ü  Chronimy środowisko – co robimy z opakowaniami tekturowymi po ich użyciu

ü  Chronimy środowisko – co robimy z odpadami górniczymi z kopalń węgla kamiennego

ü  Transport odpadów niebezpiecznych

ü  Chronimy środowisko – zagospodarowanie odpadów

ü  Wykorzystanie minerałów i produktów pochodzących z recyclingu

 

Bezpieczeństwo i ratownictwo

ü              Udzielenie pomocy przedlekarskiej

ü  Nowoczesny   ratownik górniczy - Nowoczesny transport             poszkodowanych

Komitet Naukowy w składzie: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa oraz Zastępca Kierownika Katedry Eksploatacji Złóż ds. dydaktyki dr hab. inż. Marek Wesołowski.

Konferencja nie mogłaby się odbyć bez wsparcia merytorycznego partnerów wydarzenia, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w panelu eksperckim, byli to przedstawiciele firm związanych z tematyką poruszaną podczas konferencji. Ekspertami w ramach sesji „Wykorzystanie tektury i minerałów” byli przedstawiciele  firm Etisoft Packaging System Sp. z o.o., Etisoft Sp. z o.o. oraz Grupy Saint-Gobain. Główną działalnością firmy Etisof Packaging System Sp. z o.o. jest produkcja opakowań oraz szerokiego spektrum innowacyjnych rozwiązań z tektury falistej oraz opakowań certyfikowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych, pudeł wielkogabarytowych, wsadów konstrukcyjnych oraz wszelkiego rodzaju opakowań marketingowych. Grupa Saint-Gobain zajmuje się wykorzystaniem materiałów skalnych i mineralnych w szeroko rozumianym budownictwie, transporcie oraz w inwestycjach infrastrukturalnych. Firma Etisoft Sp. z o.o. zajmuje się dodatkowo również produkcją nowoczesnych oznaczeń przemysłowych i systemów automatycznej identyfikacji dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Główne produkty firmy to: etykiety specjalistyczne, etykiety ogólnego stosowania, etykiety techniczne, elementy funkcyjne, taśmy barwiące, systemy Auto ID, urządzenia i systemy RFID, urządzenia i systemy Print & Apply, drukarki, czytniki i terminale, oprogramowanie. Firma oferuje również wsparcie techniczne obejmujące m.in. serwis, wdrożenia, szkolenia i helpdesk.

Sesja „Chronimy środowisko – zagospodarowanie odpadów” była objęta patronatem firm zajmujących się recyklingiem i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych. Firmami reprezentującymi ten dział przemysłowy były Spółka MB EKO S.A. oraz Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX S.A. Główny zakres działalności firmy MB EKO S.A. to rewitalizacja i rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, zagospodarowanie odpadów przemysłowych pochodzących głownie z energetyki zawodowej, spalarni odpadów oraz wydobycia i przeróbki węgla kamiennego. Z kolei Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX S.A. zajmuje się od wielu lat przerobem złomu metali żelaznych i nieżelaznych, recyklingiem zużytych opon, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sesję „Bezpieczeństwo i ratownictwo” patronatem objęły Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (CSRG) z Bytomia, firma CARBOSPEC M. Jaśniok Sp. Jawna oraz dwie największe spółki węglowe: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Polska Grupa Górnicza S.A.

CSRG jest główną jednostką ratowniczą w Polsce w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z zagrożeniami naturalnymi i technicznymi. Dodatkowym profilem działalności jest prowadzenie prewencji polegającej na przeciwdziałaniu powstawania tych niebezpiecznych zdarzeń oraz szkoleń pracowników kopalń w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa pracy. Firma CARBOSPEC M. Jaśniok Sp. Jawna zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań dla przemysłu wydobywczego. Specjalizuje się w produkcji rur, wdrażania systemów zabezpieczania ścian, projektowaniu i wykonawstwie instalacji podawania hydromieszanin drobnofrakcyjnych głównie do profilaktyki pożarowej oraz projektowaniu systemów klimatyzacyjnych. W swojej ofercie sprzedaży firma oferuje: rury z tworzyw sztucznych, siatki GRID CARBO, systemy dystrybucji pyłów oraz nowoczesne układy linowe do maszyn wyciągowych.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW. Polska Grupa Górnicza S.A. jest największym w Polsce producentem węgli energetycznych. Spółka skupia kopalnie po byłej Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickim Holdingu Górniczym S.A. co razem stanowi 14 oddziałów, z których utworzono 8 kopalń zespolonych i samodzielnych.

Wszyscy prelegenci, przedstawiciele Dyrekcji szkół biorących udział w konferencji, młodych naukowców, partnerzy z przemysłu oraz członkowie komitetu honorowego zostali wyróżnieni okolicznościowymi statuetkami wykonanymi w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach organizowanych przez  Fundację „Różyczka”. Fundacja ta, to jedna z najstarszych placówek w Polsce istniejąca od 1993 r., w której pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów prowadzona jest rehabilitacja 50 osób z niepełną sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. W dziesięciu pracowniach realizowany jest indywidualny program rehabilitacji ściśle dostosowany do poziomu każdego uczestnika. Przedstawiciele Fundacji, którzy również byli obecni na Sali konferencyjnej szczególnie uważnie przysłuchiwali się sesji pt.: „Wykorzystanie tektury i minerałów” pod kątem możliwości wzbogacenia oferty swoich programów rehabilitacyjnych.

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników konferencji czuwali zawodowi ratownicy pracujący na co dzień w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A w Bytomiu.

Komitet organizacyjny składający się z pracowników administracyjnych, naukowych oraz studentów Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej zapowiada kolejne edycje tej konferencji.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz władz Politechniki Śląskiej zapraszają również już teraz na pierwszą edycję konferencji skierowaną dla szkól licealnych, która odbędzie się w październiku br. pod tytułem „Ochrona środowiska”.

Wiadomość utworzona: 8 czerwca 2019 00:15, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej