Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Górnictwa i Geologii

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
Silesian University of Technology
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Górnictwa i Geologii > Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii  

Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii

Listy
Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii
menu wydzial dzis
Rada społeczno programowa
współpraca badawcza
współpraca dydaktyczna
AGRIMENSOR
Biuro Dziekana
Doktoraty i habilitacje
Konkursy i ogłoszenia
Konkurs_1
Konkurs_2
Konkurs_3
Konkurs_4
Konkurs_5
Konkurs_6
Granty i prace badawcze
Granty młodych naukowców
konkurs Brodny
Marta Kwaśny
Patrycja Jarczyk
Marcin Cholewa
Dominik Bałaga
Bartłomiej Grzesik
MagdalenaTutak
Ewa Makosz
Krzysztof Twardoch
Joanna Komorek
Katarzyna Stanienda
Tomasz Suponik
Krzysztof Labus
TomaszBardel
Katarzyna Suchodolska
Tomasz Cichy
Marek Wesołowski
Ewa Krzeszowska
Leszek Grabka
Agata Lorek
Dla studentów
Godziny przyjęć Prodziekana ds. studenckich
Terminy zjazdów
Pomoc materialna dla studentów
Koła naukowe
Opłaty
Opłaty
Godziny przyjęć Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych
Praktyki
Dyplomanci informacje
Podania
Podania
Samorząd studencki
kontakt
grupy dziekańskie
grupy dziekańskie
wzór wpisu do indeksu
Dokumenty do obrony
Dziekanat
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Faktury
wzory wpisów do indeksu
Erasmus
Incoming
Outgoing
Outcoming
InstytutRG7
Rys historyczny
Pracownicy
Oferta dla przemysłu
Aktualności
Działalność naukowa
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Program studiów
Koła naukowe
Materiały dydaktyczne
Sylwetka absolwenta
Zakład Geologii i Geofizyki Złóż Węgla
Zakład2
Zakład3
Plany zajęć
Labus Małgorzata
ProbierzKrystian
GaworLukasz
Adamczyk Zdzisław
Borówka Borys
Czajkowska Aleksandra
Gorol Marian
Krystian Probierz
Jonczy Iwona
Kokowska-Pawłowska Magdalena
Komorek Joanna
Krzeszowska Ewa
Labus Krzysztof
Lewandowska Małgorzata
Marcisz Marek
Morga Rafał
Mzyk Tadeusz
Nowińska Katarzyna
Nowak Jacek
Pozzi Marek
Lutyńska Sylwia
Stanienda Katarzyna
Strzałkowska Ewa
Wasilczyk Adam
Wyzykowska Linda
Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie referatu
Oferta reklamowa
Hotel
Kontakt
Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju
Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Uczestnictwo
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa
Aktualności
Rys historyczny
Koła naukowe
Pracownicy
Działalność naukowa
Publikacje
Konferencje
Oferta dla przemysłu
Dydaktyka
Sylwetka absolwenta
Plany studiów
Rozkład zajęć
Karty przedmiotów
Patenty
Temag
Projekt_PBR
Publikacje_PBR
Stanowiska badawcze_PBR
Sprawozdanie_koncowe
Studia podyplomowe
Miejsce_konferencji
Strona główna
Publikacje
StanowiskoBadawcze_PB_PCh
Struktura katedry
Seminaria
Informacje ogólne
Materiały dydaktyczne
Wykłady dla szkół
Katedra RG1
AIP
Oferta dla przemysłu
Rozkłady zajęć
Karty przedmiotów
Pracownicy RG-1
Sergiusz Boron
Piotr Gawor
Roman Pilorz
Andrzej Cholewa
Stanisław Cierpisz
Krystian Kalinowski
Aleksander Fręchowicz
Agnieszka Kowal-Gornig
Adam Heyduk
Jarosław Joostberens
Roman Kaula
Kazimierz Miśkiewicz
Joachim Pielot
Zygmunt Szymański
Antoni Wojaczek
Władysław Zapała
Aktualności
Historia
Publikacje
Konferencje
Sylwetka absolwenta
Działalność naukowa
Zespół Automatyki i Telekomunikacji
Zespół Sieci, Urządzeń i Napędów
Zespół Atestacji
Informacje ogólne o specjalności AiEG
Regulamin laboratorium
Materiały dydaktyczne
Konsultacje
Laboratoria w Katedrze EiAG
Odnośniki
Seminaria Katedry
Plany studiów
Tadeusz Zarański
Jerzy Siwiński
Jerzy Zygmunt
Florian Krasucki
Stanisław Frączek
Władysław Gluziński
Eligiusz Matyja
Studia podyplomowe
AdamMarek
Nekrolog
Instrukcje laboratoryjne
XIV Krajowa Konferencja ELektryki Górniczej
Katedra RG3
Pracownicy
Katarzyna Tobór-Osadnik
mgr inż. Natalia KOCH
dr inż. Tadeusz Burak
dr inż. Joanna Herczakowska
mgr inż.Paulina Mueller
dr inż. Marcin Krause
mgr inż. Maria Gajdowska
strona główna
dr inż. Anna Manowska
dr inż. Aurelia Rybak
mgr inż. Paulina Sikora
mgr Maja Taraszkiewicz - Łyda
mgr inż. Ewa Matuszewska
dr inż. Małgorzata Wyganowska
dr inż. Anna Kijewska
dr inż. Anna Bluszcz
dr inż. Witold Wagner
Dr hab. inż. Stanisław KRZEMIEŃ
Dr hab. inż. Henryk PRZYBYŁA
Dr inż. Henryk CHROSZCZ
Dr inż. Adam DUDA
Dr inż. Zygmunt KORBAN
Dr inż. Piotr MOCEK
Mgr inż. Joanna FLISOWSKA - WALTER
Dr inż. Alicja KRZEMIEŃ
Mgr inż. Alicja KOZERA
Sylwetka absolwenta KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
test
sylwetki absolwentów
materiały dydaktyczne
rozkład zajęć
rys historyczny
publikacje
konfenecje
ofert dla przmysłu
koła naukowe
dorobek 2008
dorobek 2007
dorobek 2006
dorobek 2005
dorobek 2000 - 2004
dorobek 1998 - 1999
aktualności
dr Tobór - Osadnik
Wystąpienie prof Krzemienia
Konsultacje
Katedra RG5
Rys historyczny
Sylwetka absolwenta
Program studiów
Minerologia i petrografia
Aktualności
Pracownicy
Materiały dydaktyczne
Koło naukowe
Działalność naukowa
Publikacje
Dydaktyka
Konferencje
Oferta dla przemysłu
Podstawy chemii wzbogacania kopalin
Pobieranie próbek i kontrola procesów technologicznych
Kierownik
Literatura
Hydromechanika
Klasyfikacja
Rozdrabnianie
Geomechanika i geotechnika
Gospodarka surowcami mineralnymi
Podstawy konstrukcji maszyn
Flotacja
Procesy grawitacyjne
Technika wodno-mułowa
Metrologia
Geodezja górnicza
Technika eksploatacji złóż
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej kopalin
Automatyzacja zakładów przeróbczych
Projektowanie zakładów przeróbki kopalin i odpadów
Specjalne metody wzbogacania
Przetwórstwo kopalin i utylizacja odpadów przemysłowych
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w górnictwie
Eksperyment technologiczny
Marketing surowców mineralnych
Techniki negocjacji
Teoria potrzeb i konsumpcji
Nabór niestacjonarne
Zaproszenie do składania ofert FORESIGHT
Po Konferencji
KatedraRG4
Oferta dla przemysłu
Pracownicy
Rozkład zajęć
Działalność naukowa
Konferencje i seminaria
Rys historyczny
informacja o specjalności BPiOP
Aktualności
Plan studiów
Publikacje
Karty przedmiotów
sylwetka
Gwarek
publikacje pracowników
oferta ochrona pow
KatedraRG5
Pracownicy Katedry Eksploatacji Złóż
Rys historyczny Katedry Eksploatacji Złóż
Oferta dla przemysłu
Zespół Eksploatacji, Aerologii i Geofizyki Górniczej
Zespół Przeróbki i Czystych Technologii Węglowych
Zespół Technologii Wydobywczych i Gospodarki Odpadami
Studenckie Koła Naukowe
Dydaktyka w Instytucie Eksploatacji Złóż
Prof. dr hab. inż. Jan Palarski
Professor Jan Palarski
Materiały do projektu inżynierskiego
Akty prawne
Producenci maszyn i urządzeń górniczych
Zagadnienia dotyczące projektu inżynierskiego
Pytania do egzaminu dyplomowego inżynierskiego
Materiały dydaktyczne
Prof. dr hab. inż. Jan Bialek
Professor Jan Bialek
Studenckie Koło Naukowe "Bezpieczna Ściana"
Konferencje
Aktualnosci
Studia podyplomowe
Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach
Programy studiów
rozklad_zajec.aspx
Seminaria
Sylwetka
oferty
konferencja
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Program Konferencji
kontakt
Oferta reklamowa
oplata
uczestnictwo
Partnerzy
Komitet honorowy
Laboratoria
Górnictwo odkrywkowe
EZiZO
GG
PKSiM
Górnictwo odkrywkowe
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych
Fotografie
Zespół Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych
Zespół Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej
Uprawnienia
Koło Geodetów
Aktualności
Działalność koła
Galeria
Zarząd
Linki
Koło SITG
Zarząd Koła
Statut i Regulaminy
Cele i zadania
Konferencje
Galeria
Kontakt
TEMAG 2011
Karpacz 2011 Czerwiec
Karpacz 2011 Październik
Automatyka 2011
Inżynieria Mineralna
Zagadnienia Ekologiczne 2011
Wyjazd do Francji
KD Barbara
Karpacz 2012 Czerwiec
Konferencja Agrimensor
TEMAG 2012
Wisła 2012
TEMAG2013
TEMAG 2013 - Galeria
ATI 2013 - Galeria
Innowacje - szansą rozwoju górnictwa 2013 - Galeria
MEC_2014
TEMAG2014
TEMAG2014-Galeria
TEMAG2015
TEMAG2016
TEMAG2017
Konferencje
Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju
ATI 2015
XI Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych
muzeumRG8
PKG
reklama
sponsoring
Komitet Organizacyjny PKG
Rada Naukowo-Programowa Kongresu Górnictwa Podziemnego
Program
Uczestnictwo
Komitet Honorowy
Rada Naukowa
Zgłoszenie referatu
Wycieczki kongresowe
Pliki do pobrania
Konto bankowe
Kontakt
Hotele
Program Kongres Górnictwa Podziemnego
studia
Kierunki studiów
Studia podyplomowe
Wyklady
Studia I stopnia - inżynierskie
Studia II stopnia - magisterskie
Studia III stopnia - doktoranckie
Plany studiów
Semestry 1-3
Rekrutacja - kryteria przyjęć
Wydawnictwa
Kwartalnik RG
Publikacje RG
Wydział
Historia Wydziału
wydział Dziś
Ciekawostki
innowacyjnosc
wspolpraca
sieci naukowe
wspolpracakraj
Wydziałowy SZJK
Informacje podstawowe
Cele SZJK
Struktura SZJK
Podstawy prawne
Wydziałowa Komisja
Procedury
Instrukcje
Załączniki
Materiały do pobrania
Ankietyzacja
Dyplomowanie
Hospitacje
Obowiązki prowadzących zajęcia
Praktyki
Aktualności
DLA STUDENTÓW
Dokumentacja Wydziałowego SZJK
Dokumentacja SZJK
Dokumenty do pobrania
Pisma Dziekana
Projekt inżynierski
Schemat
władze wydziału
rada wydziału RG
Adamczyk
Dolipski
Strzalkowski
Kołodziejczyk
MSDN AA
robocza
Boron
60lecie Wydziału
Plan Akademii 2010
immatrykulacja2010
Krystian Probierz
Dyplom Prof J Sułkowski
Rekrutacja
Studia w Rybniku
Plewa
GLabus
Pozzi
Filipowicz
Erasmus
rada społeczno_programowa
skład rady społeczno_programowej
współpraca badawcza
współpraca dydaktyczna
umowy partnerskie
oferty pracy
oferty praktyk
kursy i szkolenia
ofertanaukowa
Modify settings and columns
  
Widok: 
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
ObrazekWybieralnyFiltr
REKRUTACJA NA STUDIAUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Kategoria A dla Wydziału Górnictwa i GeologiiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Godziny dziekańskie 28.05.2018 od 12.00Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zapraszamy na wykładUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
23.04.2018 - Rusza 2 NABÓR do PROGRAMU ERASMUS+ Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
DZIEŃ ZIEMI 2018Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Darmowy kurs językowyUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Szkolenia AutoCAD dla studentówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zmarł dr hab. inż. Aleksander KOWALUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
II STOPIEŃ - SPECJALNOŚCIUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
PRAKTYKI JEDNODNIOWE W ZAKŁADACH PGG S.A.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
REKRUTACJA - WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓWUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
REKRUTACJA - II NABÓRUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
REKRUTACJA - SKŁADANIE DOKUMENTÓWUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ruszyły zapisy do V edycji Programu Corporate Readiness Certificate (CRC)Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
NABÓR na STUDIA PODYPLOMOWE!!!Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCHUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
DZIEŃ GÓRNIKAUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWEUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
2 LISTOPADA DZIEKANAT NIECZYNNYUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
GODZINY DZIEKAŃSKIE 2.11.2017 r.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
GODZINY DZIEKAŃSKIEUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
DZIEKANAT NIECZYNNY 13.10Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Godziny dziekańskieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
REKRUTACJA - OSTATNIA SZANSAUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - AKTUALIZACJAUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
MINERALS DAYUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓWUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGOUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
REKRUTACJAUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
STYPENDIA MINISTRAUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
REKRUTACJA - SKŁADANIE DOKUMENTÓWUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Godziny dziekańskie 16 czerwcaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
INDUSTRIADA'2017Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Godziny dziekańskieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Politechnika Śląska dołączyła do programu Czystych Technologii Węglowych Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
SPOTKANIE Z DZIEKANEM WYDZIAŁUUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
JUŻ PO IGRACH 2017Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Porozumienie o współpracy z FAMUR SAUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Dzień ZiemiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Program stażowy "ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI"Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zostań Ambasadorem Kariery w UEUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Konkurs „Mój pomysł na biznes”Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
PRZYPOMINAMY o IV edycji programu Corporate Readiness CertificateUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Spotkanie z przedstawicielami Wyższego Urzędu GórniczegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Przypominamy i zapraszamy do konkursu fotograficznegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Prośba o udział w badaniu opiniiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Program dla studentów Corporate Readiness CertificateUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wręczenie dyplomów absolwentom studiów II stopniaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Rusza XIV edycja Konkursu Mój pomysł na BiznesUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
JSW nowym partnerem Politechniki ŚląskiejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Nowy kierunek studiów Automatyka i Informatyka PrzemysłowaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Harmonogram sesji zimowejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
KIC Raw Materials - spotkanie informacyjneUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
XV Konferencja Kół NaukowychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wykłady dla szkół średnichUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
GODZINY DZIEKAŃSKIEUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Powtórna Immatrykulacja po 50. latachUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
WIEDZA→TECHNIKA→KARIERAUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Kursy wirtualneUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Stypendium ministra za wybitne osiągnięciaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wykład "Wielkie budowle XXI wieku - tunel pod Alpami"Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wirtualny spacer po WydzialeUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
My na dniach otwartych Politechniki ŚląskiejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wydział Górnictwa i Geologii na Facebooku!Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Nowe inwestycje w górnictwie Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Studecki ranking pracodawcówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)