Komunikaty
Ogłoszenia Dziekanatu
26 października 2017
UWAGA STUDENCI

Decyzje administracyjne dotyczące stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2017/18 są do odbioru w Dziekanacie, pok. 233 do dnia 15.11.2017 r.

Jadwiga Przywara

Wiadomość utworzona: 26 października 2017 08:04, autor: Mariusz Przybylski
Ostatnia modyfikacja: 26 października 2017 10:07, wykonana przez: Mariusz Przybylski
6 października 2017
Stypendia - wnioski

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE
w semestrze zimowym 2017/2018

 

Studenci starający się o przyznanie stypendium socjalnego oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2017/2018 składają wnioski w dziekanacie, pok. 233 do dnia 12.10.2017 r.
Studenci, którzy mieszkają w akademiku składają wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zamieszkanie w ds.

Wniosek o stypendium socjalne winien być złożony kompletny.

Wniosek złożony po terminie zostanie rozpatrzony w następnym miesiącu.

Terminy składania wniosków o stypendium:
12.10.2017 r. – na miesiąc październik
06.11.2017 r. – na miesiąc listopad
05.12.2017 r. – na miesiąc grudzień

Druki do pobrania ze strony – www.elektr.polsl.pl

Jadwiga Przywara

Wiadomość utworzona: 6 października 2017 08:28, autor: Mariusz Przybylski
5 października 2017
STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów

STYPENDIUM REKTORA
dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

 

Studenci starający się o przyznanie stypendium rektora w semestrze zimowym 2017/2018 składają wnioski w dziekanacie do 20.10.2017 r. (druki bez zmian).

Studenci II stopnia, II sem. składają wniosek ze średnią za VII semestr.

Wnioski złożone po 20.10.2017 r. nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej.

Wnioski do pobrania ze strony – www.elektr.polsl.pl.

Jadwiga Przywara

Wiadomość utworzona: 5 października 2017 08:08, autor: Mariusz Przybylski
23 sierpnia 2017
Miejsca w Domu Studenckim
Wiadomość utworzona: 23 sierpnia 2017 19:33, autor: Mariusz Przybylski
14 lipca 2017
Opłaty za miejsce w domu studenckim
Wiadomość utworzona: 14 lipca 2017 09:44, autor: Mariusz Przybylski
Informacje organizacyjne
 

Dyżury Prodziekanów ds. studenckich

dr inż. Adam Cichy (pok. 234)
poniedziałek. 10:15-11:45
wtorek 12:00-13:00
   
dr inż. Piotr Holajn (pok. 234)
wtorek 12:00-13:00
 czwartek 11:00-12:00
 

Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych

 Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy)

Zjazdy dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynają się zjazdem nieparzystym.

Organizacja roku akademickiego

 Rozporządzenie JM Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 Rozporządzenie JM Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za usługi edukacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 80/16/17 z dnia 31 maja 2017 r. na Wydziale Elektrycznym w bieżącym roku akademickim obowiązują następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

  • Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, na wszystkich kierunkach studiów wynosi 1750 zł.,
  • Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:
    • na kierunku Elektrotechnika prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1750 zł.,
    • na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika prowadzonych w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1750 zł.,
  • Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
  • Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna), na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
  • Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.

Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

Faktury za usługę edukacyjną

Uwaga studenci starający się o fakturę za usługę edukacyjną!
W celu uzyskania faktury należy zgłosić się do Specjalisty finansowego Wydziału Pani mgr Agnieszki Zapotocznej (budynek A, pokój 235a). Zgodnie z & 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zapłaty za studia. Po tym okresie Uczelnia nie może wystawić faktury.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje dla studentów