Wydział Elektryczny jest jedną z kilkunastu podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej.

Zgodnie ze statutem Uczelni, Wydziałem kieruje Dziekan, będący organem jednoosobowym, wybieranym na 4-letnią kadencję przez Wydziałowe Kolegium Elektorów. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału. Bezpośrednim przełożonym Dziekana jest Rektor Uczelni.

  Zobacz aktualne Władze Dziekańskie.

Organem kolegialnym Wydziału jest Rada Wydziału. W jej skład wchodzą: Dziekan i Prodziekani, wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, wybrani przedstawiciele pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi oraz wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów Wydziału. Podstawowym zadaniem Rady Wydziału jest ustalanie ogólnych kierunków działania Wydziału oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością.

  Zobacz aktualny skład Rady Wydziału.

Rada Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, jest społecznym kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału. Członków Rady powołuje i odwołuje Dziekan na okres kadencji władz Wydziału.

  Zobacz aktualny skład Rady Programowej.

Działalność dydaktyczną i naukową, w ramach dyscypliny naukowej uprawianej na Wydziale, prowadzą wewnętrzne jednostki organizacyjne: instytuty i katedry, a ramach instytutu zakłady.

Aktualnie Wydział obejmuje 6 podstawowych jednostek organizacyjnych:

 1. RE1 - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
  1. RE1-1 - Zakład Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych
  2. RE1-2 - Zakład Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce
 2. RE2 - Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
 3. RE3 - Instytut Elektrotechniki i Informatyki
  1. RE3-1 - Zakład Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji
  2. RE3-2 - Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie
 4. RE4 - Katedra Optoelektroniki
 5. RE5 - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
 6. RE6 - Katedra Mechatroniki

Administracja wydziałowa oraz Dziekanat stanowią odrębną jednostkę oznaczoną kodem RE0.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Struktura organizacyjna