Adres:

Katedra Mechatroniki
ul. Akademicka 10a
44-100 Gliwice
 
tel.:  +48 32 237 2803
faks: +48 32 237 2709
e-mail: re6@polsl.pl

strona własna Katedry: http://www.mechatronika.polsl.pl

Kierownictwo Katedry:

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. Pol. Śl.
Z-ca Kierownika Katedry:
dr inż. Marcin Szczygieł

Działalność naukowo-badawcza:

Działalność naukowo-badawcza Katedry Mechatroniki skupia się na analizie obwodowej i polowej, projektowaniu i konstrukcji, komputerowych metodach symulacji oraz badaniach pomiarowych elementów i systemów mechatronicznych, złożonych i niekonwencjonalnych przetworników elektromechanicznych oraz aktuatorów.

Działalność dydaktyczna:

Działalność dydaktyczna Katedry Mechatroniki obejmuje szeroki zakres przedmiotów na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika. Podstawowe przedmioty to: Robotyka, Mechatronika, Metody projektowania i techniki realizacji, Przetworniki elektromechaniczne, Inżynieria dźwięku i obrazu, Metody polowe. Katedra prowadzi również zajęcia (w tym w języku angielskim) na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki oraz Wydziale Górnictwa i Geologii. W ramach Katedry Mechatroniki prowadzone jest Koło Naukowe Mechatroników.

Współpraca zagraniczna:

Katedra Mechatroniki realizuje szeroki zakres współpracy międzynarodowej m.in. poprzez realizację programów:

  • Central European Exchange Program for University Studies – CEEPUS skierowany na współpracę z krajami Europy Centralnej (Słowacja, Słowenia, Czechy, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Macedonia)
  • Eastern Europe Summer School – EESS - program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mający na celu zacieśnienie współpracy z uczelniami Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Litwa)
  • Tempus-Meda-DIMPToT – projekt europejski realizowany przez uczelnie z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski (którą reprezentuje Katedra Mechatroniki Politechniki Śląskiej), mający na celu uruchomienie na dwóch egipskich uczelniach (Heliopolis Technical University oraz Zagazig University) kierunku kształcenia Mechatronika wg standardów europejskich.

Osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-badawczej:

Katedra Mechatroniki regularnie aplikuje o przyznanie grantów naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a 5 z nich jest obecnie realizacji. Katedra realizuje również prace badawcze na zlecenia polskich i zagranicznych firm.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Mechatroniki