Adres:

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
ul. B. Krzywoustego 2
44-100 Gliwice
 
tel.:  +48 32 237 1247, +48 32 237 2814
faks: +48 32 237 1304
e-mail: re5@polsl.pl

strona własna Katedry: http://kener.elektr.polsl.pl

Kierownictwo Katedry:

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ

Działalność naukowo-badawcza:

Działalność naukowo-badawcza obejmuje: przekształtniki energoelektroniczne w tym wysokoczęstotliwościowe, energoelektroniczne układy napędowe z silnikami indukcyjnymi oraz silnikami z magnesami trwałymi w tym silniki wysokoobrotowe, elektrotermię, sterowanie mikroprocesorowe układów energoelektronicznych, napędowych i elektrotermicznych, problemy jakości energii elektrycznej, przekształcanie energii w elektrowniach wiatrowych i słonecznych, komputerową analizę i projektowanie układów energoelektronicznych i elektromechanicznych w tym analizę polową, roboty mobilne, zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych (HTS), systemy zasilania sztucznego wszczepialnego serca.

Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi dla kierunków elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz mechatronika zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obejmujących energoelektronikę, elektryczne układy napędowe, elektrotermię, elektronikę przemysłową, sterowniki programowalne, sterowniki mikroprocesorowe i mikrokontrolery, roboty mobilne, niekonwencjonalne źródła energii, podstawy telekomunikacji, radiotechnikę. Katedra posiada 13 laboratoriów dydaktycznych oraz prowadzi specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej na kierunku elektrotechnika oraz zakres dyplomowania elektronika przemysłowa w ramach specjalności komputerowe systemy sterowania na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Współpraca zagraniczna:

Katedra współpracuje z:

  • Cork Institute of Technology (Cork, Irlandia),
  • University of East London (Wlk. Brytania),
  • University of Applied Science (Regensburg, Niemcy),
  • University of Bremen (Brema Niemcy),
  • University of Windsor (Ontario, Kanada),
  • University of Applied Science (Technikum-Wien, Austria).

Osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-badawczej:

Opracowania energoelektronicznych przekształtników wysokoczęstotliwościowych do 1 MHz i mocy 1 kW oraz do 30 MHz i mocy 0,2 kW, opracowania mikroprocesorowych układów sterownia częstotliwościowego napędów z silnikami indukcyjnymi i z magnesami trwałymi, w tym napędu samochodu elektrycznego i lokomotywy przemysłowej, kroczący robot mobilny Hexor, silnik wysokoobrotowy PM BLDC.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki