Adres:

Katedra Elektrotechniki i Informatyki
ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice
 
tel.:  +48 32 237 1229, +48 32 237 1382
faks: +48 32 237 1229
e-mail: re3@polsl.pl

strona własna Katedry: http://iei.elektr.polsl.pl

Kierownictwo Katedry:

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek
Zastępca Kierownika Katedry
dr hab. inż. Dariusz Grabowski, prof. Pol. Śl.

Działalność naukowo-badawcza:

Analiza i synteza układów elektrycznych i elektronicznych. Zawansowane metody przetwarzania sygnałów. Zastosowanie metod informatycznych w elektroenergetyce. Zagadnienia związane z poprawą jakości energii elektrycznej. Teoria mocy. Kompensacja mocy biernej i eliminacja wyższych harmonicznych. Analiza pól elektromagnetycznych. Maszyny i napęd elektryczny. Projektowanie maszyn elektrycznych. Problemy inżynierii elektrycznej w transporcie.

Działalność dydaktyczna:

Teoria obwodów i sygnałów. Metody numeryczne w teorii obwodów. Układy elektroniczne. Elektrotechnika ogólna. Analogowe i cyfrowe systemy telekomunikacyjne. Kryptografia i kodowanie sygnałów. Elektrotechnika ogólna. Metody numeryczne. Informatyka. Teoria pola elektromagnetycznego. Fale i anteny. Maszyny elektryczne i układy sterowania. Projektowanie maszyn elektrycznych. Układy napędów trakcyjnych.

Współpraca zagraniczna:

Katedra współpracuje z:

  • University of West Bohemia, Pilzno, Czechy,
  • Brno University of Technology, Czechy,
  • Technical University „GH. ASACHI” of IASI, Rumunia,
  • Technische Universiteat Hannover, Niemcy,
  • Priazovsky Państwowy Uniwersytet Techniczny Mariupol, Ukraina.

Osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-badawczej:

Pozyskiwanie grantów w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki i maszyn elektrycznych. Wprowadzanie wdrożeń dla przemysłu z zakresu informatyki, sterowania procesami technologicznymi i maszyn elektrycznych. Zgłaszanie patentów, wydawanie książek, monografii oraz publikacji naukowych. Systematyczny rozwój kadry naukowej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Elektrotechniki i Informatyki