Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice
 
tel.: +48 32 237 1241, +48 32 237 2517
faks: +48 32 237 2034
e-mail: re2@polsl.pl

strona własna Katedry: http://imeia.elektr.polsl.pl

Kierownictwo Katedry:

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Marian Kampik
Z-ca Kierownika Katedry:
dr inż. Artur Skórkowski 
 
Działalność naukowo-badawcza:

Konstrukcja i technologia wykonywania pomiarowych przetworników wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opracowywanie rozwiązań sprzętowych, oprogramowania i analizy metrologicznej systemów pomiarowo-sterujących, konstrukcja i zastosowania: systemów pomiarowych najwyższych dokładności, wielowejściowych tranzystorów polowych z bramką swobodną, wielozaciskowych wzmacniaczy elektronicznych, scalonych analogowych układów programowalnych komputerowo i analogowych układów typu ELIN.

Ekspertyzy z zakresu: badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych i weryfikacji wskazań układów pomiarowych energii elektrycznej.

Działalność dydaktyczna:

Wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i seminaryjne prowadzone są dla studentów studiów stopnia I do III w sześciu głównych obszarach nauki: metrologia, automatyka i sterowanie, elektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, telekomunikacja i prawo gospodarcze. Instytut prowadzi również zaoczne dwusemestralne studia podyplomowe: "Organizacja i akredytacja laboratoriów", "Systemy pomiarowe i sterowniki programowalne" oraz "Sieci komputerowe i systemy telekomunikacyjne". Do dyspozycji studentów jest 9 laboratoriów dydaktycznych przedmiotów technicznych i 13 specjalnościowych.

Współpraca zagraniczna:

Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w obszarze metrologii, w tym:

  • PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig,
  • HIM - Hellenic Institute of Metrology, Saloniki,
  • INETI - Laboratorio de Medidas Electricas, Lizbona,
  • BIM - Bulgarian Institute of Metrology, Sofia,
  • AIM – Argentina National Institute of Metrology,  Buenos Aires,
  • SIM - Slovenian Institute of Metrology,Ljubljana.

Osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-badawczej:

Pracownicy Katedry (prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis, dr inż. Marian Kampik, dr inż. Andrzej Met) uzyskali w roku 2003 prestiżową Nagrodę Siemensa za opracowanie i realizację narzędzia pomiarowego najwyższych dokładności, a mianowicie komparatora etalonów indukcyjności własnej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki