Adres:

Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów
ul. B. Krzywoustego 2
44-100 Gliwice
 
tel.:  +48 32 237 1481
faks: +48 32 237 1486
e-mail: re1@polsl.pl

strona własna Katedry: http://www.iesu.elektr.polsl.pl

Kierownictwo Katedry:

Kierownik Katedry 
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Działalność naukowo-badawcza:

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • inżynieria materiałowa, kryteria kształtowania i doboru oraz diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych,
 • systemy informatyczne w zakresie wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej z wykorzystaniem współczesnych metod techniczno-ekonomicznych,
 • modelowanie i symulacja zakłóceń w systemie elektroenergetycznym, optymalne układy automatyki do wykrywania stanów zakłóceniowych w systemie i jego elementach,
 • optymalizacja rozwiązań w restrukturyzowanej elektroenergetyce,
 • niezawodność w krajowym systemie przesyłowo-rozdzielczym,
 • identyfikacja wpływu pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości na organizmy żywe.

Działalność dydaktyczna:

Na studiach magisterskich i wieczorowych inżynierskich Katedra prowadzi specjalność Elektroenergetyka; zajęcia na tej specjalności stanowią podstawowy kierunek działalności dydaktycznej, zbieżny z działalnością naukowo-badawczą. Ponadto Katedry prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnych i kierunkowych dla wszystkich specjalności i rodzajów studiów na Wydziale Elektrycznym: na kierunku Elektrotechnika (bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, podstawy elektroenergetyki, urządzenia elektryczne, inżynieria materiałów elektrotechnicznych, technika wysokich napięć, podstawy ekonomiki w elektroenergetyce), na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (sieci komputerowe, elastyczne systemy elektroenergetyczne, bazy danych oraz profil Teleinformatyka w elektroenergetyce), a także zajęcia z zakresu elektroenergetyki na innych kierunkach w Politechnice Śląskiej.

Istotnym profilem działalności są studia podyplomowe w ramach specjalności elektroenergetyka: „Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e-infrastruktura w gminach” oraz „Innowacyjne technologie w energetyce”.

Współpraca zagraniczna:

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi obejmuje realizację prac naukowo-badawczych, wspólne publikacje i recenzje prac naukowych oraz wymianę wykładowców. Do istotniejszych projektów badawczych należą;

 • współpraca naukowo-techniczna z:
 • The University of Tokio („Evaluation of the non-linear effect on the travelling wave in the power system”),
 • Tsinghua University, Pekin („Computer-aided systems for dispatching center”),
 • WITS University Centre for Systems and Control Engineering, Johannesburg,
 • Cujae – Instituto Superior Politrcnico Jose Antonio Echeverria, Havana,
 • Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaiso, (POWER SYSTEM TRANSIENTS),
 • Visvesvaraya National Inst. of Technology, Nagpur, (“SIMULATION AND PREDICTION OF BLACKOUTS IN POWER SYSTEM”),
 • współpraca z firmą 3M Electrical Markets Division („Analiza porównawcza przewodów ACCR z innym przewodami wysokotemperaturowymi pod kątem zastosowania ich w istniejących polskich napowietrznych liniach przesyłowych”).
 • Osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-badawczej:

  Realizacja licznych projektów badawczych w zakresie elektroenergetyki.

 • Identyfikacja układów zastępczych dla analizy elektromagnetycznych zjawisk przejściowych podczas zakłóceń złożonych w podsystemach lokalnych połączonych z systemem elektroenergetycznym
 • Badanie dokładności metrologicznej toru pomiarowego układu decyzyjnego zabezpieczeń elektroenergetycznych w szerokim zakresie zmian częstotliwości
 • Ocena możliwości zastosowania oprogramowania wykorzystywanego do analiz niezawodnościowych dla potrzeb wskaźnikowej oceny efektów systemowych realizacji przedsięwzięć rozwojowych zidentyfikowanych w procesie planowania rozwoju działalności przesyłowej w PSE- Operator S.A
 • Identyfikacja wpływu pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości na organizmy żywe
 • Konstrukcje linii przesyłowych w aspekcie uszkodzeń wywołanych zjawiskami atmosferycznymi
 • Ekspertyzy wpływu przyłączenia Farm Wiatrowych do sieci elektroenergetycznej na pracę i parametry Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Analiza porównawcza w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju dwóch scenariuszy rozwojowych systemu elektroenergetycznego: kontynuacji technologicznej i innowacyjnego w okresie do 2020 r.
 • Klaster”3x20” Opracowanie koncepcji i realizacja wstępnych etapów rozwoju Klastra, w części związanej z potrzebami PSE–Operator S.A.
 • Parametryzacja procesu podejmowania decyzji w zakresie wyboru profesjonalnej ścieżki długoterminowego rozwoju sieci przesyłowej zaimplementowanego na Platformie Programowej PRiMSP
 • Bezpieczeństwo energetyczne kraju
 • Badanie i ocena stanu technicznego układów izolacyjnych transformatorów olejowych w oparciu o zespoloną metodę elektryczno-akustyczną wspomaganą DGA
 •  
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów