Rada Programowa Wydziału Elektrycznego

Rada Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, jest społecznym kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału. Celem działania Rady jest wymiana poglądów dotyczących przede wszystkim, jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym i oceny procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy, a także tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi adeptów z szeroko pojmowanej Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Energetyki, Informatyki, oraz Mechatroniki. (...)

Informacje o posiedzeniach Rady Programowej dostępne są na  stronie własnej Wydziału.

Skład Rady Programowej

Władze Rady Programowej
Przewodniczący prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
Członkowie Rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
  dr hab. inż.. Zbigniew Kaczmarczyk prof. Pol. ŚL.
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji Wydziału Elektrycznego
  dr inż. Piotr Holajn
Prodziekan ds. Studenckich dla kierunków Elektrotechnika i Informatyka Wydziału Elektrycznego
  dr hab. inż. Adam Cichy
Prodziekan ds. Studenckich dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja, Mechatronika oraz Energetyka Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Adrian Halinka
Dyrektor Zakładu Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Marian Kampik
Kierownik Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Stefan Paszek
Dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Janusz Walczak
Kierownik Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego
  dr hab. inż. Roman Krok
Kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż.Tadeusz Pustelny
Kierownik Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego
  dr hab. inż. Tomasz Trawiński
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, p.o. Kierownika Katedry Mechatroniki Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  dr hab. inż. Wojciech Burlikowski
Przewodniczący PTETiS
prof. dr hab. inż. Marian Pasko
Redaktor Działu w Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa Pol. Śl.
Reprezentanci firm z regionu Śląska
Piotr Antonowicz
Prezes Zarządu Rudpol-OPA sp. z o.o., Ruda Śląska
dr inż. Bonisław Biel
Dyrektor ELPRO-7 sp. z o.o., Zabrze
Mirosław Branczewski
OMICRON electronics GmbH, Sosnowiec
Maciej Budryk
Dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja S.A., Będzin
Grzegorz Grudzień
Kierownik Pracowni Elektryczno-Pomiarowej, Fluor S.A., Gliwice
Bernard Hucz
Prezes Zarządu, Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW S.A, Zabrze
Szymon Jagodzik
Dyrektor Oddziału Elektrownia Łagisza w Będzinie, TAURON Wytwarzanie S.A.
Karol Janosz
Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., Katowice
Jarosław Kacprzak
PR Manager Future Processing, Gliwice
  Henryk Klein
Główny Inżynier, OPA-LABOR sp. z o.o., Siemianowice Śląskie
  Arkadiusz Klimowicz
Prezes Zarządu Energotest-Energopomiar sp. z o.o., Gliwice
  Piotr Kołodziej
Prezes Zarządu Spółka Ciepłowiczo-Eneregtyczna Jaworzno III
  Grzegorz Kowalczyk
Prezes Zarządu ARINET Sp. z o.o., Gliwice
  Marek Krupa
Dyrektor ds. usług sieciowych PSE w Katowicach
  Jerzy Makolądra
Dyrektor TAURON Dystrybucja S.A., Kraków
  Maciej Mróz
Dyrektor KUKA Roboter CEE GmbH, Katowice
  Tomasz Nowak
Dyrektor KUKA CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Katowice
Daniel Pawłowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA, Gliwice
  Artur Pollak
Prezes APA sp. z o.o., Gliwice
Henryk Spierewka
Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud sp. z o.o., Katowice
  Jacek Stankiewicz
Prezes Zarządu ELSTA Sp. z o.o., Wieliczka
  Mariusz Synowiec
Dyrektor Departamentu Sprawności Organizacyjnej i Zarządzania Jakością ZPUE S.A., Włoszczowa
  Marek Szrot
Prezes Zarządu Energo-Complex Sp. z o.o., Piekary Śląskie
  Edward Ziaja
Prezes Zarządu IASE, Wrocław
  Dariusz Zygmunt
Dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja S.A., Gliwice
Reprezentanci samorządu terytorialnego z regionu Śląska
  Joachim Bargiel
Wójt Gminy Gierałtowice
Damian Bartyla
Prezydent Miasta Bytom
Arkadiusz Czech
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Waldemar Dombek
Starosta Gliwicki
  Andrzej Karasiński
Sekretarz Rady Miasta Gliwice
Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
Jacek Krywult
Prezydent Miasta Bielsko-Biała
Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnik
Reprezentanci współpracujących środowisk naukowych
dr hab. inż. Monika Kwoka
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
  prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
Prorektor ds. Nauki Politechniki Opolskiej
  prof. dr hab. Czesław Martysz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
  prof. dr hab. Aleksander Sieroń
Śląski Uniwersytet Medyczny,
HONOROWY PROFESOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Reprezentanci szkół średnich z regionu Śląska
Barbara Gierak-Pawlak
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Tarnowskie Góry
  Jolanta Gottwald
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Piekary Śląskie
  dr Sławomir Janowski
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Racibórz
  Beata Kołodziejczyk
Dyrektor Technikum nr 4, Bytom
  Grażyna Kohut
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku
Krzysztof Smyczek
Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 6, Jastrzębie Zdrój
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
  dr inż. Jan Kapinos
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
  Krzysztof Kolonko
Prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
Przedstawiciel samorządu studenckiego
  Julia Pokorny
Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego
Członkowie zagraniczni
prof. dr. Guillermo Aponte Mayor
Universidad del Valle, Cali, Kolumbia
dr Sunil Bhat
Visvesvaraya National Institute of Technology, Indie
prof. Zhat Boming
Tsinghua University, Chiny
dr Rubén D. Cruz
Director Innovación (CINO -Chief Innovation Officer), Medellin
prof. Orest Iwachiw
Lviv Polytechnic National University, Ukraina
prof. Dzmitry Karpovich
Belarussian State Technological University, Białoruś
prof. Andriy Lozynskyy
Lviv Polytechnic National University, Ukraina
prof. Jean Mahseredjian
École Polytechnique de Montréal, Kanada
  prof. Tshilidzi Marwala
University of Johannesburg, RPA
dr Grzegorz Ombach
Qualcomm CDMA Technologies GmbH, Niemcy
Frédérique Pasquier
ICAM, Francja
dr ing. Bojana Petkovic
Technische Universitat Ilmenau, Niemcy
prof. Jan Harm Pretorius
University of Johannesburg, RPA
  prof. Jaime Javier Quispe
UNSA, Arequipa, Peru
  Bianka Rugelles
ESG Elektroniksystem und Logisrik GmbH München Niemcy
prof. Peter Schegner
Technische Universitat Dresden, Niemcy
  prof. RNDr.Václav Snášel
VŠB-TU Ostrava, Czechy
prof. ing. Pavol Špánik, PhD
Žilinská univerzita v Žiline, Słowacja
prof. Daniel Strauss
Saarland University Hospital, Niemcy
  prof. dr Les M. Sztandera
Philadelphia University, USA
prof. Zheng Yans
Shanhai Jiao Tong University, Chiny
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Programowa