Rada Programowa Wydziału Elektrycznego

Rada Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, jest społecznym kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału. Celem działania Rady jest wymiana poglądów dotyczących przede wszystkim, jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym i oceny procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy, a także tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi adeptów z szeroko pojmowanej Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Energetyki, Informatyki, oraz Mechatroniki. (...)

Informacje o posiedzeniach Rady Programowej dostępne są na  stronie własnej Wydziału.

Skład Rady Programowej

Członkowie Rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego
Przewodniczący Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
  Zbigniew Kaczmarczyk
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji Wydziału Elektrycznego
  Piotr Holajn
Prodziekan ds. Studenckich dla kierunków Elektrotechnika i Informatyka Wydziału Elektrycznego
  Adam Cichy
Prodziekan ds. Studenckich dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja, Mechatronika oraz Energetyka Wydziału Elektrycznego
  Roman Korab
Kierownik Zakładu Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego
  Adrian Halinka
Kierownik Zakładu Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego
  Marian Kampik
Dyrektor Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego
  Stefan Paszek
Dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego
  Janusz Walczak
Kierownik Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego
  Marian Pasko
Kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego,
Przewodniczący PTETiS Oddziału Gliwicko-Opolskiego,
Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
  Tadeusz Pustelny
Kierownik Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego
  Kazimierz Gierlotka
Kierownik Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego
  Krzysztof Kluszczyński
Kierownik Katedry Mechatroniki Wydziału Elektrycznego,
Dyrektor Centrum Edukacji w Mechatronice,
Przewodniczący Zarządu Głównego PTETiS
  Jan Popczyk
Dyrektor Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej
  Tadeusz Skubis
Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Tomasz Trawiński
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej
Reprezentanci firm z regionu Śląska
Piotr Antonowicz
Prezes Zarządu Rudpol-OPA sp. z o.o., Ruda Śląska
Bonisław Biel
Dyrektor ELPRO-7 sp. z o.o., Zabrze
Maciej Budryk
Dyrektor TAURON Dystrybucja S.A., Będzin
Grzegorz Grudzień
Kierownik Pracowni Elektryczno-Pomiarowej, Fluor S.A., Gliwice
Bernard Hucz
Prezes Zarządu, Ośrodek Pomiarów i Automatyki, Zabrze
Jacek Janas
Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie
Jarosław Kacprzak
PR Manager Future Processing, Gliwice
  Henryk Klein
Główny Inżynier, OPA-LABOR sp. z o.o., Siemianowice Śląskie
  Arkadiusz Klimowicz
Prezes Zarządu Energotest-Energopomiar sp. z o.o., Gliwice
  Jerzy Makolądra
Wiceprezes Zarządu GBPBPP SA, Gliwice
  Tomasz Nowak
Dyrektor KUKA Roboter CEE GmbH, Katowice
Henryk Pawlak
Dyrektor Oddziału PSE, Katowice
  Daniel Pawłowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Energopomiar-Elektryka sp. z o.o., Gliwice
  Artur Pollak
Prezes APA sp. z o.o., Gliwice
Henryk Spierewka
Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud sp. z o.o., Katowice
  Mariusz Synowiec
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno – Produkcyjnych ZPUE S.A.
  Marek Szrot
Prezes Zarządu Energo-Complex Sp. z o.o., Piekary Śląskie
  Edward Ziaja
Prezes Zarządu IASE, Wrocław
  Dariusz Zygmunt
Dyrektor TAURON Dystrybucja S.A., Gliwice
Reprezentanci samorządu terytorialnego z regionu Śląska
  Joachim Bargiel
Wójt Gminy Gierałtowice
Damian Bartyla
Prezydent Miasta Bytom
Arkadiusz Czech
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Tadeusz Donocik
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
  Andrzej Karasiński
Sekretarz Rady Miasta Gliwice
Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
Jacek Krywult
Prezydent Miasta Bielsko-Biała
Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnik
  Andrzej Pilot
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Reprezentanci współpracujących środowisk naukowych
Monika Kwoka
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
  Marian Łukaniszyn
Prorektor ds. Nauki Politechniki Opolskiej
  Czesław Martysz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
  Aleksander Sieroń
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
HONOROWY PROFESOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Reprezentanci szkół średnich z regionu Śląska
Barbara Gierak-Pawlak
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Tarnowskie Góry
  Jolanta Gottwald
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Piekary Śląskie
  Sławomir Janowski
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Racibórz
  Beata Kołodziejczyk
Dyrektor Technikum nr 4, Bytom
Krzysztof Smyczek
Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 6, Jastrzębie Zdrój
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Jerzy Barglik
Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
  Jan Kapinos
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
  Krzysztof Kolonko
Prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
Przedstawiciel samorządu studenckiego
  Andrzej Mocała
Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego
Członkowie zagraniczni
Sunil Bhat
Visvesvaraya National Institute of Technology, Indie
Zhat Boming
Tsinghua University, Chiny
  István Erlich
Universität Duisburg-Essen, Niemcy
  Louis-Ray O. Harris
The University of the West Indies, Jamajka
Orest Iwachiw
Lviv Polytechnic National University, Ukraina
Jean Mahseredjian
École Polytechnique de Montréal, Kanada
  Tshilidzi Marwala
University of Johannesburg, RPA
  Guillermo Aponte Mayor
Universidad del Valle, Cali, Kolumbia
Grzegorz Ombach
Qualcomm CDMA Technologies GmbH, Niemcy
Frédérique Pasquier
Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM), France
Bojana Petkovic
Technische Universitat Ilmenau, Niemcy
Jan Harm Pretorius
University of Johannesburg, RPA
  Jaime Javier Quispe
UNSA, Arequipa, Peru
Peter Schegner
Technische Universitat Dresden, Niemcy
  Václav Snášel
VŠB-TU Ostrava, Czechy
Pavol Špánik
Žilinská univerzita v Žiline, Słowacja
Daniel Strauss
Saarland University Hospital, Niemcy
  Les M. Sztandera
Philadelphia University, USA
Zheng Yans
Shanhai Jiao Tong University, Chiny
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Programowa