Pomoc socjalna (stypendia, kredyty)

Informacje o systemie pomocy materialnej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 roku ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zostały wprowadzone zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów. Studenci mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • Zapomogi

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie  Działu Spraw Studenckich i Kształcenia oraz na stronie własnej Wydziału.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 przyznawane są wg zasad przedstawionych w  Komunikacie Ministerstwa na stronie  MNiSW.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 8 września 2017 r. w dziekanacie, pok. 233.

Kredyty studenckie

Informacje o kredytach studenckich dostępne są na stronie  MNiSW(dział „Szkolnictwo wyższe – sprawy studentów – Kredyty studenckie).

 

Druki do pobrania ze strony – www.elektr.polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc socjalna