MECHATRONIKA

Opis kierunku

Kierunek Mechatronika (mech) na Wydziale Elektrycznym, Politechniki Śląskiej jest prowadzony od 2008 roku. Ten multidyscyplinarny kierunek obejmuje następujące tradycyjne kierunki kształcenia: Elektrotechnikę, Elektronikę i Telekomunikację, Mechanikę i Budowę Maszyn, Mechanikę Techniczną, Automatykę i Robotykę oraz Informatykę.

Ze względu na swoją złożoność studenci kierunku MECHATRONIKA odbywają zajęcia w laboratoriach trzech Wydziałów Politechniki Śląskiej, odbierając wykształcenie w zakresie następujących zagadnień:

 • na Wydziale Elektrycznym, z zakresu: podstaw elektrotechniki, teorii obwodów, analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów, mechaniki pojazdowej, syntezy układów elektrycznych i mechatronicznych, procesorów sygnałowych oraz sztucznej inteligencji, miernictwa i systemów pomiarowych, elektroniki oraz techniki mikroprocesorowej, techniki inżynierskiej, optoelektroniki i sensoryki, energoelektroniki i teorii napędów oraz w zakresie tematyki dotyczącej niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • na Wydziale Górnictwa i Geologii, z zakresu mechaniki, konstrukcji maszyn, materiałoznawstwa i inżynierii wytwarzania oraz teorii maszyn i mechanizmów,
 • na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, z zakresu automatyki i teorii sterowania.

Mechatronika jest obecnie najnowocześniejszą oraz najszybciej rozwijającą się dziedziną nauki i techniki. Jest jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz procesie produkcji wytwarzania, co pozwala nabyć umiejętności łączenia różnych dziedzin inżynierii, z zakresu: mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz materiałoznawstwa w celu rozwiązania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych.

Studia na kierunku MECHATRONIKA na Wydziale Elektrycznym są przede wszystkim ukierunkowane na:

 • szeroką wiedzę interdyscyplinarną ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki i elektroniki,
 • wiodącą rolę projektów inżynierskich oraz ćwiczeń laboratoryjnych (metodologia: Problem – Based Learning),
 • stały i systematyczny rozwój umiejętności prezentacji ustnej i pisemnej (communication skills),
 • możliwie szeroką implementacje technicznego języka angielskiego,

Absolwent kierunku Mechatronika na Wydziale Elektrycznym posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych integrujących mechanikę, elektronikę, elektrotechnikę i informatykę a także umiejętności: programowania robotów przemysłowych i mobilnych, programowania sterowników programowalnych, umiejętność obsługi przekształtników energoelektronicznych.

Inżynier mechatronik to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów, a zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wciąż wzrasta.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej (S, NZ)
Studia II stopnia:
 • mechatronika (S, NZ)

Studia I stopnia - stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów - 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Studia II stopnia - stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów - 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć - semestr zimowy oraz letni
 • uzyskany tytuł - magister
 • kryteria przyjęć - dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl .

Studia II stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ II)

 • czas trwania studiów - 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć - semestr zimowy
 • uzyskany tytuł - magister
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Mechatronika