Adres do korespondencji
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
ul. Bolesława Krzywoustego 2
44-100 Gliwice
faks: +48 32 237 1536
e-mail: re@polsl.pl
 
Biuro Dziekana
mgr Agnieszka Maj-Malitowska, Kierownik
+48 32 237 1605, pokój A 235
inż. Anna Poręba
+48 32 237 1625, pokój A 235
mgr inż. Michał Talaga, Pełnomocnik ds. nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym
+48 32 237 2721, pokój B 411
mgr inż. Krzysztof Nowak, Pełnomocnik ds. BHP
+48 32 237 2721, pokój A 804
 
Rzecznik Wydziału
mgr Andrzej Kowalik
+48 32 237 2155, pokój C 111
 

Wszelkie sprawy studenckie prowadzi i informacji udziela wyłącznie DZIEKANAT

Kierownik Dziekanatu
mgr Małgorzata Adlof-Winczura
+48 32 237 1507, pokój A 233a
zakres spraw:
Kierunek Informatyka
Biuro czynne dla studentów od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00
 
Dziekanat Studiów Stacjonarnych
 
Dziekanat przyjmuje studentów od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00
 
mgr Agnieszka Adameczek
+48 32 237 2328, pokój A 233
zakres spraw:
Kierunek Elektrotechnika
 
Jadwiga Przywara
+48 32 237 1409, pokój A 233
zakres spraw:
Kierunek Mechatronika oraz sprawy socjalne (akademiki, stypendia) i całokształ spraw dot. obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS studentów st.stacjonarnych po 26 roku życia
 
mgr inż. Katarzyna Łuszcz
+48 32 237 1780, pokój A 233
zakres spraw:
Kierunek Energetyka, Elektronika i Telekomunikacja st. stacjonarnych oraz studia doktoranckie
 
inż. Katarzyna Zalewska
+48 32 237 1780, pokój A 233
zakres spraw:
Kierunki Energetyka, zastępstwo w Biurze Dziekana do października 2019r.
 
mgr Karolina Woźniak
+48 32 237 1379, pokój A 231
zakres spraw:
Obsługa studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Energetyka i Mechatronika oraz stypendia - studia niestacjonarne wszystkie kierunki
 
Dziekanat Studiów Niestacjonarnych
 
Stefania Kukuła
+48 32 237 1379, pokój A 231
zakres spraw:
Obsługa studentów studiów niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika.
Przyjmuje studentów w następujących terminach:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - czwartek: 7:00-15:00
piątek: 8:00-16:00
sobota: 7:00-11:00, zgodnie z terminami zjazdów
 
Dziekanat - odbiór dyplomów
 
lic. Anna Hołoszkiewicz
+48 32 237 2547, pokój A 235b
zakres spraw:
Proces, organizacia i wydawanie dyplomów ukończenia studiów dla wszystkich kierunków i rodzajów studiów
Przyjmuje studentów w następujących terminach:
poniedziaek - czwartek: 7:00-15:00
 
Kierownik Administracji
Grażyna Pacuła-Agyapong
+48 32 237 2210, pokój C 128
 
Administracja Obiektów Dydaktycznych
Mariusz Senderowski, kierownik
+48 32 237 1772, pokój C 005
Teresa Bednarek, referent
+48 32 237 1772, pokój C 005
 
Sekcja finansowa
mgr Agnieszka Zapotoczna, Kierownik
+48 32 237 1784, pokój A 235a
Danuta Dyl
+48 32 237 1703
zakres spraw: działalność dydaktyczna RE1 - RE6
mgr Danuta Sobieszczańska
+48 32 237 1560, pokój A 236
zakres spraw: działalność badawcza RE3, RE6
Aniela Winiarska
+48 32 237 2814
zakres spraw: działalność badawcza RE2, RE5
mgr Iwona Wocka
+48 32 237 1658, pokój A 236
zakres spraw: działalność badawcza RE1, RE4
 
Informatyk Wydziału Elektrycznego
mgr inż. Andrzej Piechocki
+48 32 237 1882, pokój A 634

Osoby wyznaczone na Wydziale do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

RE0 - Dziekanat/Biuro Dziekana
+48 32 237 1772, pokój C 005, Teresa Bednarek
+48 32 237 2547, pokój A 235b, lic. Anna Hołoszkiewicz
RE1 - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
+48 32 237 2443, pokój A 804, mgr inż. Krzysztof Nowak
RE2 - Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki
+48 32 237 1858, pokój B 113, Krzysztof Urzędniczok
RE3 - Instytut Elektrotechniki i Informatyki
+48 32 237 1023, pokój C 020, Tomasz Lasek
+48 32 237 2721, pokój B 411, mgr inż. Michał Talaga
RE4 - Katedra Optoelektroniki
+48 32 237 1851, pokój A 424A, dr inż. Przemysław Struk
RE5 - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
+48 32 237 1220, pokój A 223, Bolesław Masłowski
RE6 - Katedra Mechatroniki
+48 32 237 2803, pokój C 208, dr inż. Marcin Szczygieł
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kontakt