Stałe Komisje Rady Wydziału Elektrycznego
 
Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Zarządzania
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego, Przewodniczący
 
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.,
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji
 
dr hab. inż. Adam Cichy
Prodziekan ds. Studenckich
 
dr inż. Piotr Holajn
Prodziekan ds. Studenckich
 
dr inż. Bernard Witek, doc. Pol. Śl.,
Pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka RE1
prof. dr hab. inż. Marian Kampik RE2
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek RE3
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak RE3
dr hab. inż. Roman Krok RE3
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny RE4
dr hab. inż. Tomasz Trawiński RE6
mgr Agnieszka Zapotoczna RE0
Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis, Przewodniczący RE2
dr inż. Piotr Rzepka RE1
dr hab. inż. Roman Krok RE3
dr hab. inż. Paweł Karasiński RE4
dr inż. Zbigniew Opilski RE4
dr inż. Marcin Zygmanowski RE5
dr hab. inż. Wojciech Burlikowski RE6
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Przemysłem
dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl., Przewodniczący RE4
dr inż. Marek Szadkowski RE1
dr inż. Damian Gonscz RE2
dr inż. Adrian Nocoń RE3
dr inż. Marian Hyla RE5
dr inż. Jarosław Domin  RE6
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl., Przewodniczący RE4
dr inż. Marcin Niedopytalski  RE1
dr inż. Artur Skórkowski  RE2
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak  RE3
dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl. RE5
dr inż. Marcin Szczygieł RE6
mgr Agnieszka Maj-Malitowska RE0
Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Kształcenia
dr inż. Adam Cichy
Prodziekan ds. Studenckich, Współprzewodniczący
 
dr inż. Piotr Holajn
Prodziekan ds. Studenckich, Współprzewodniczący
 
dr inż. Tomasz Rusek RE1
dr inż. Kamil Barczak RE1
dr inż. Artur Skórkowski RE2
dr inż. Bożena Wieczorek RE3
dr inż. Sabina Drewniak RE4
dr inż. Janusz Hetmańczyk RE5
dr inż. Marcin Szczygieł RE6
mgr inż. Łukasz Kohlbrenner, doktorant  
mgr inż. Katarzyna Łuszcz  
Błażej Majer, student  
Daniek Duda, student  
Wydziałowa Komisja ds. Promocji
dr inż. Rafał Setlak, Przewodniczący RE3
dr inż. Mirosław Kiełboń RE1
dr inż. Artur Skórkowski RE2
dr inż. Aneta Olszewska RE4
dr inż. Krzysztof Bodzek RE5
dr hab. inż. Rafał Michalik RE6
mgr Andrzej Kowalik, Rzecznik Wydziału RE0
Julia Pokorny, studentka
  Szymon Ciuchta, student
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
dr inż. Mariusz Stępień, Przewodniczący RE5
dr hab. inż. Henryk Kocot RE1
dr inż. Krzysztof Musioł RE2
dr hab. inż. Barbara Kulesz RE3
dr inż. Przemysław Struk RE4
dr inż. Damian Krawczyk RE6

Inne Komisje Wydziałowe
 
Komisja Wydziałowa ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Andrzej Latko, Przewodniczący RE5
dr inż. Tomasz Rusek RE1
dr inż. Bogusław Kasperczyk RE2
dr inż. Krzysztof Sztymelski RE3
dr inż. Sabina Drewniak RE4
dr inż. Paweł Kielan  RE6
dr inż. Damian Krawczyk RE6
mgr inż. Paweł Lasek, doktorant RE5
Julia Pokorny, studentka
Wydziałowa Komisja Doktorancka
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka, Przewodniczący RE1
dr hab. inż. Dariusz Grabowski RE3
dr hab. inż. Paweł Karasińskii RE4
mgr inż. Łukasz Kohlbrenner, doktorant  
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studentów
prof dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego, Przewodniczący
 
dr inż. Adam Cichy RE2 
dr inż. Piotr Holajn RE3 
dr inż. Rafał Setlak RE3 
mgr inż. Katarzyna Łuszcz RE0
Julia Pokorny, studentka  
Wydziałowa Komisja ds. Badań Młodych Naukowców
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl., Przewodniczący RE5
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka RE1
prof. dr hab. inż. Marian Kampik RE2
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak RE3
dr inż. Erwin Maciak RE4
dr hab. inż. Wojciech Burlikowski RE5
mgr inż. Łukasz Kohlbrenner, doktorant
Wydziałowa Komisja ds. Teleinformatyki
mgr inż. Michał Talaga, Przewodniczący RE0 
mgr inż. Andrzej Piechocki RE1
dr inż. Beata Krupanek RE2 
dr inż. Cuma Tyszkiewicz RE4 
inż. Zygmunt Kawa RE5 
dr inż. Paweł Kielan RE6 
Audytorzy wewnętrzni
dr inż. Mirosaw Kieboń RE1 
dr inż. Artur Skórkowski RE2
dr inż. Tomasz Adrikowski RE3 
dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl. RE4 
dr inż. Arkadiusz Domoracki RE5 
dr inż. Damian Krawczyk RE6 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Komisje Wydziału