INFORMATYKA

Opis kierunku

Informatyka (inf) na Wydziale Elektrycznym jest nowoczesnym kierunkiem, powstałym w 2008 roku. Łączy on najnowocześniejsze technologie informatyczne z wiedzą z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki. Kształcenie jest zorientowane na zdobycie umiejętności programowania w wybranych językach programowania z zastosowaniem nowych technologii i metod.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są środowiska programistyczne, które przygotowują inżynierów informatyków do realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Proces kształcenia, który rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowych zagadnień związanych z programowaniem, ewoluuje przez programowanie obiektowe, z uwzględnieniem wiedzy o algorytmach i strukturach danych oraz aplikacje mobilne i sieciowe do zaawansowanych zagadnień z informatyki. Studenci poznają metody prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o inżynierię oprogramowania.

Bogata oferta edukacyjna obejmuje informatykę użytkową z elementami baz danych, systemów multimedialnych i programowania równoległego i rozproszonego, systemów wbudowanych dla nowoczesnych rozwiązań sprzętowych w systemach czasu rzeczywistego i automatyki samochodowej oraz układy związane z robotyzacją i automatyzacją procesów przemysłowych. Program studiów został opracowany przez wysokiej klasy specjalistów i dostosowany do aktualnych wymogów rynków pracy. Absolwenci kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym stanowią wartościową kadrę docenianą przez pracodawców.

Specjalności

Studia I stopnia:
  • informatyka w systemach elektrycznych (S, NZ)

Studia I stopnia - stacjonarne (S I)

  • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
  • uzyskany tytuł - inżynier
  • kryteria przyjęć - matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

  • czas trwania studiów - 4 lata / 8 semestrów
  • uzyskany tytuł - inżynier
  • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.
Więcej informacji na stronie WWW kierunku INFORMATYKA
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informatyka