ELEKTROTECHNIKA

Opis kierunku

Kierunek Elektrotechnika (ete) jest unikalnym w Politechnice Śląskiej kierunkiem kształcenia, który dzięki swojej uniwersalności daje od wielu lat naszym absolwentom najszersze możliwości znalezienia zatrudnienia w przemyśle. Absolwenci naszego kierunku Elektrotechnika są od wielu lat i będą nadal w przyszłości poszukiwani przez przemysł, ponieważ istnienie jakiejkolwiek produkcji przemysłowej w kraju czy na świecie wymaga zawsze i w każdym przypadku wytworzenia energii elektrycznej, przesłania tej energii, jej rozdzielenia, przemian i dostosowania do wymagań odbiorcy, ochrony życia pracowników a także sterowania i nadzorowania ruchem maszyn, napędów czy urządzeń, które wytwarzają wszystkie bez wyjątku dobra konsumpcyjne codziennie kupowane i użytkowane przez wszystkich ludzi.

W zachodnim przemyśle tzw. służby utrzymania ruchu to najlepiej opłacane stanowiska pracy w przemyśle (lepiej nawet niż w medycynie i IT). Bez nich bowiem nie jest możliwe funkcjonowanie firm, przedsiębiorstw, transportu, rolnictwa, rozrywki, dostarczania usług, zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia co przekłada się wprost na funkcjonowanie społeczeństwa. Aby zdać sobie sprawę z ważności i roli inżynierów Elektrotechniki w społeczeństwie można zrobić doświadczenie myślowe: jak dałbym sobie radę gdyby w Polsce przez 30 dni nie było dostępu do energii elektrycznej. Samochody są bezużyteczne, transport nie ma paliw, nie ma żywności na rynku, nie ma komunikacji telefonicznej, nie ma sprzedaży w sklepach, nie ma dostępu do pieniędzy w bankach, nie działa kanalizacja, nie ma dostępu do wody w miastach.

To pokazuje jak ważną i podstawową dziedziną wiedzy jest Elektrotechnika oraz jaką ma fundamentalną rolę w funkcjonowaniu rozwiniętych społeczeństw. Zapotrzebowanie na specjalistów Elektrotechniki jest stabilne i jak widać może tylko rosnąć.

Na kierunku Elektrotechnika Wydziału Elektrycznego studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarach-kierunkach dyplomowania:

 • wytwarzania energii czyli elektroenergetyki, przesyłu energii, zabezpieczeń przesyłu energii, dystrybucji energii elektrycznej,
 • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zarządzania energią w inteligentnych internetowych sieciach Smart Grid, magazynowania energii w zasobnikach, tworzenia nowej energetyki rozproszonej,
 • automatyki przemysłowej, pomiarów elektrycznych, elektroniki analogowej i cyfrowej, komputerowych systemów pomiarowych,
 • robotyki, energoelektroniki przemysłowej i przetwarzania energii, sterowania napędami elektrycznymi,
 • projektowania, zabezpieczania oraz diagnozowania i eksploatacji maszyn elektrycznych i systemów elektrycznych w przemyśle, diagnostyki i eksploatacji nowoczesnych układów samochodowych, projektowania i eksploatacji samochodów hybrydowych i elektrycznych.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • inżynieria elektryczna (S, NZ)
Studia II stopnia:
 • automatyka i metrologia elektryczna (S, NW, NZ)
 • elektroenergetyka (S, NW, NZ)
 • maszyny elektryczne oraz inżynieria elektryczna w transporcie (S, NW, NZ)
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (S, NW, NZ)
 • systemy mechatroniczne i elektromechaniczne (S, NW, NZ)

Studia I stopnia - stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów - 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Studia II stopnia - stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów - 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć - semestr zimowy oraz letni
 • uzyskany tytuł - magister
 • kryteria przyjęć - dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl .

Studia II stopnia - niestacjonarne, tryb wieczorowy (NW II), tryb zaoczny (NZ II)

 • czas trwania studiów - 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć - semestr zimowy
 • uzyskany tytuł - magister
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Elektrotechnika