ENERGETYKA

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku Energetyka (en) jest nabycie unikalnej w skali kraju wiedzy i umiejętności niezbędnych inżynierowi w okresie rozpoczętej właśnie przebudowy znanej nam tradycyjnej wielkoskalowej energetyki monopolistycznej opartej na wykorzystaniu paliw kopalnych (węgla i ropy naftowej) do przyszłej rozproszonej energetyki zrównoważonej, która będzie wykazywała wyższą efektywność energetyczną, będzie oparta na różnych źródłach energii odnawialnej (w tym pozyskiwanej w procesach utylizacji odpadów), a co najważniejsze będzie tworzona przez społeczeństwo. Nowoczesna energetyka będzie zarządzana nie przez monopolistyczne przedsiębiorstwa lecz przez prosumentów (czyli połączenie producenta i konsumenta energii) za pomocą informatycznych rozwiązań infrastruktury smart grid. Nastąpi bardzo silne związanie wytwarzania energii w mikroźródłach z Internetem, który będzie umożliwiał sprzedaż i kupowanie tej energii.

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia:

 • ma wiedzę inżynierską z zakresu matematyki, fizyki i biologii zjawisk przyrodniczych w energetyce odnawialnej,
 • ma wiedzę inżynierską wiedzę z zakresu elektrotechniki, działania i budowy tradycyjnego systemu elektroenergetycznego, a także termodynamiki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, co pozwala projektować i konstruować prosumenckie mikroinstalacje energetyczne oraz inteligentne prosumenckie sieci energetyczne,
 • zna ekonomię i makroekonomię oraz inżynierię finansową, co pozwala na prowadzenie analiz z zakresu efektywności ekonomicznej prosumenckich mikroinstalacji energetycznych oraz inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych,
 • zna regulacje prawne (unijne, krajowe) dotyczące ryzyka ekonomicznego w procesie zmian energetyki od wielkoskalowej energetyki korporacyjnej do inteligentnej energetyki rozproszonej,
 • zna zagadnienia urbanistyczne z dziedziny architektury i wzornictwa przemysłowego,
 • jest w stanie utworzyć własne innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo, ale także może być zatrudniany w firmach/przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku studiów Energetyka znajdą zatrudnienie w czterech wielkich segmentach powstającego nowego rynku pracy:

 1. w strategicznym przemyśle dóbr inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii, jako projektanci i konstruktorzy instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart city,
 2. jako kadra na potrzeby szerokiego rynku interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych, projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych,
 3. jako kadra dla przemysłu ICT, korporacyjnych przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza elektroenergetycznych, oraz zarządzania infrastrukturą w segmencie samorządowym,
 4. jako elitarna kadra na potrzeby instytucji centralnych, strategicznych firm konsultingowych oraz władz regionalnych.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • Energetyka prosumencka
W ramach specjalności moduły wybieralne:
 • Zasoby i technologie odnawialne,
 • Technologie smart grid,
 • Energetyka prosumencka,
 • Synergetyka.

Studia I stopnia - stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Energetyka