Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej powołany został dekretem Tymczasowej Komisji Organizacyjnej z dnia 24 maja 1945 roku. Był to, obok Wydziału Hutniczego (ostatecznie zamiast Wydziału Hutniczego powołano Wydział Chemiczny), Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego jeden z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Uroczysta pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się w auli przy ul. Marcina Strzody 21, dnia 29 października 1945 roku.

[ Z kart historii Wydziału]

Aktualnie w skład Wydziału wchodzi 6 podstawowych jednostek organizacyjnych:

  1. RE1 - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
  2. RE2 - Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
  3. RE3 - Instytut Elektrotechniki i Informatyki
    1. RE3-1 - Zakład Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji
    2. RE3-2 - Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie
  4. RE4 - Katedra Optoelektroniki
  5. RE5 - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
  6. RE6 - Katedra Mechatroniki

[ Struktura organizacyjna Wydziału]

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi  studia I i II stopnia, stacjonarne S oraz niestacjonarne w trybie zaocznym NZ lub wieczorowym NW na pięciu kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika, a także  studia III stopnia w dyscyplinie elektrotechnika. Rada Wydziału ma prawo do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika i doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

[ Awans naukowy]

Wydział Elektryczny zaprasza również na  studia podyplomowe prowadzone przez jednostki organizacyjne Wydziału.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Elektrycznego prowadzona jest w ramach zadań podstawowych jednostek organizacyjnych - Instytutów i Katedr. Więcej informacji na stronach poszczególnych jednostek.

[ Działalność naukowo-badawcza]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Wydziale