Program "Microsoft Imagine"

O programie

Program Microsoft Imagine to kontynuacja programów MSDN AA oraz Microsoft Dreamspark. W ramach umowy między firmą Microsoft, a Politechniką Śląską, każdy pracownik i student Wydziału Elektrycznego oraz CKI Rybnik ma prawo korzystać z udostępnianego oprogramowania pod warunkiem używania go do celów dydaktycznych i edukacyjnych.

Aby móc korzystać z oprogramowania na licencji Microsoft Imagine, należy wykonać następujące czynności:

  • Krok 1

    Złożenie pisemnego wniosku o założenie konta na platformie Microsoft Imagine (pobierz wniosek). Wniosek należy składać w sekretariacie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki (budynek B, pok. 203). Studenci Wydziału Elektrycznego w celu weryfikacji zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji. Studenci CKI Rybnik mogą składać wniosek mailowo poprzez przesłanie skanu w załączniku.

  • Krok 2

    Po otrzymaniu wniosku administrator założy konto na platformie Microsoft Imagine. Po założeniu konta student/pracownik otrzyma mail zwrotny z potwierdzeniem założenia konta, który zostanie wysłany na adres e-mail, podany we wniosku o założenie konta.

  • Krok 3

    Po otrzymaniu maila zwrotnego, należy postąpić zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi. Od tego momentu można logować się na Platformie MS Imagine. W przypadku nie otrzymania maila zwrotnego po upływie tygodnia czasu, uprzejmie prosimy o powiadomienie administratora programu Microsoft Imagine.

Konto Microsoft Imagine jest ważne przez cały okres trwania studiów. W momencie ich zakończenia po podbiciu karty obiegowej, konto zostaje wyłączone. Oprogramowanie, ściągnięte przed wyłączeniem konta, zachowuje swoją legalność, przy czym traci możliwość aktualizowania go poprzez Windows Update.

Uwagi!

Oprogramowanie Microsoft Imagine jest udostępnianie do celów tylko edukacyjnych i dydaktycznych i jako takie może być wykorzystywane przez zarówno studentów, jak i pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych Politechniki Śląskiej. Zgodnie z decyzją P. Dziekana Wydziału Elektrycznego, pracownicy nie mogą korzystać z systemów operacyjnych MS Windows, udostępnionych na licencji Microsoft Imagine, na komputerach pracowniczych. Konto pracownicze jest zakładane na okres umowy o pracę z uczelnią, konto studenckie jest zakładane na okres trzech lat dla studiów I-go stopnia oraz przedłużane okres dwóch lat w przypadku kontynuacji nauki na studiach II-go stopnia na prośbę studenta.

Administratorem programu Microsoft Imagine na Wydziale Elektrycznym jest Bartosz Sobel. Wszelkich odpowiedzi na pytania odnośnie programu można uzyskać osobiście w pok. B205A (budynek B Wydziału Elektrycznego) lub mailowo.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DreamSpark