11 marca 2020
Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego Wybory uzupełniające do Senatu Politechniki Śląskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE (Wydział Elektryczny), zawiadamia, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) z grupy profesorów i profesorów uczelni odbędą się w czwartek 12 marca, o godzinie 12:00, w auli 615 w budynku A.

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE (Wydział Elektryczny), zawiadamia, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) z grupy pozostałych nauczycieli akademickich odbędą się w czwartek 12 marca, o godzinie 9:00, w auli 615 w budynku A.

 

Bezpośrednio po zakończeniu zebrania wyborczego w sprawie wyborów do UKE z grupy profesorów i profesorów uczelni odbędą się wybory uzupełniające do Senatu Politechniki Śląskiej, w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na Politechnice Śląskiej (Wydziale Elektrycznym), posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Wybory przeprowadza się w związku z wygaśnięciem mandatu prof. dr. hab. inż. Janusza Walczaka.

 

Poniżej istotne informacje:

  1. Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) oraz bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania) przysługuje wszystkim nauczycielom akademickim zatrudnionym (umowa o pracę) w Politechnice Śląskiej (Wydział Elektryczny), bez względu na wymiar czasu pracy (cały etat lub jego ułamek) oraz wymóg uczelni, jako podstawowego miejsca pracy, co wynika z uchwały nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dn. 10.02.2020r. w sprawie wykładni przepisów wyborczych. Bierne prawo wyborcze przysługuje kandydatom, którzy do dnia 1.04.2020r. nie ukończą 67. roku życia.
  2. Prawo do zgłoszenia kandydata na elektora przysługuje każdemu nauczycielowi akademickiemu (z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich). Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, na zebraniu wyborczym lub przed zebraniem wyborczym, składając dokument zgłoszenia wraz z oświadczeniem kandydata i informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Zgłoszenie kandydata przed zebraniem wyborczym można dokonać składając powyższe dokumenty do Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego (pokój A235) w dni robocze, w godz. 8:00-15:00, w zaklejonej kopercie zaadresowanej: „Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RE dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.”.
  3. Wybory uzupełniające do Senatu Politechniki Śląskiej przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  4. W związku z wyborami i wnioskiem Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RE Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa ogłasza w dniu 12 marca 2020 roku godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i stopni studiów stacjonarnych od godz. 8:30 do godz. 15:00.

 

 

Wiadomość utworzona: 4 marca 2020 21:27, autor: Wiesław Merten
Ostatnia modyfikacja: 11 marca 2020 13:26, wykonana przez: Wiesław Merten
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego