6 listopada 2019
Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Elektrycznym

     W dniu 22 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Wydziału Elektrycznego. Gaudeamus Igitur zabrzmiało na Wydziale już po raz 75.

     Poza kandydatami na studentów pierwszego roku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji prof. Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, dziekani i prodziekani wydziałów Politechniki Śląskiej oraz pracownicy Wydziału Elektrycznego. Obecni byli również członkowie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, złożonego z przedstawicieli lokalnego przemysłu, reprezentantów krajowych i zagranicznych środowisk naukowych, samorządu terytorialnego, szkół średnich oraz instytucji branżowych.

Inaugurację otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych, a następnie zaprezentował pozycję Wydziału na tle zmian, jakie niesie za sobą wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

     Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste ślubowanie złożone przez kandydatów na studentów, po którym dołączyli oni do społeczności Wydziału. Dziekan pogratulował nowym studentom wyboru dobrego wydziału, życząc powodzenia w nauce oraz zdobycia wymarzonego zawodu.

     Następnie Dziekan prof. Paweł Sowa, wraz z Prodziekanami: prof. Adamem Cichym i dr. inż. Piotrem Holajnem dokonali wręczenia dyplomów gratulacyjnych przedstawicielom wszystkich czterech kierunków studiów. Doniosłość tej chwili podkreśliła pieśń „Gaude Mater Polonia”.

     W następnej kolejności, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego Dominika Banaś zachęciła młodsze koleżanki i kolegów do aktywnego włączenia się w życie studenckie Wydziału. Rozstrzygnięty został również Konkurs „Złotej Kredy”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Zwycięzcą został: dr inż. Marek Szadkowski, a kolejne miejsca zajęli: dr inż. Krzysztof Sztymelski oraz dr inż. Piotr Holajn.

     Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie przez Dziekana statuetek „Zasłużony dla Wydziału Elektrycznego" prezesom firm prowadzącym wzorową współpracę z Wydziałem. Nagrodzeni zostali Prezes Zarządu spółki APA pan Artur Pollak oraz Prezes Zarządu spółki ZPUE pan Bogusław Wypychewicz, w imieniu którego statuetkę odebrał członek Rady Nadzorczej Piotr Kukurba.

     Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny prof. Dariusza Spałka z Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego pt. „Przybliżenie a konsekwencje, w którym prelegent na bazie wybranych przykładów scharakteryzował zagadnienie idealizacji zjawisk fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inżynierii elektrycznej.

     Inaugurację zakończył hymn akademicki „Gaudeamus Igitur” wykonany przez Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.

     Bezpośrednio po Inauguracji odbyło się spotkanie członków Rady Programowej Wydziału Elektrycznego, podczas którego Dziekan prof. Paweł Sowa podziękował obecnym za aktywny udział w pracach tego organu. Od dnia 1 października 2019 roku, zgodnie z nowym Statutem Politechniki Śląskiej, rady programowe jednostek wewnętrznych uczelni kończą swoją kadencję. W ich miejsce mogą zostać powołane rady społeczne. Uroczystość zakończyła część towarzyska, podczas której uczestnicy wymieniali doświadczenia, prowadząc ożywione dyskusje.

Andrzej Kowalik

   


   


   


   

Wiadomość utworzona: 29 października 2019 07:58, autor: Andrzej Piechocki
Ostatnia modyfikacja: 6 listopada 2019 12:13, wykonana przez: Andrzej Piechocki
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego