15 kwietnia 2019
Profesor Marian Pasko – Honorowym Członkiem PTETiS

     Z dumą informujemy, iż Profesor Marian Pasko w dniu 8 kwietnia br. został przyjęty w Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej decyzją podjętą przez Walny Zjazd Delegatów PTETiS. Wyróżnienie to zostało przyznane za wybitne zasługi dla rozwoju elektrotechniki i elektroniki w Polsce oraz aktywną działalność organizacyjną w Towarzystwie.
     Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej utworzono w Warszawie w dniu 29 stycznia 1961 roku. Jego zasadniczym celem statutowym jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki i elektroniki teoretycznej i stosowanej.
     Z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej związany jest Oddział Gliwicko-Opolski PTETiS. Dotychczas dziewięciu członków tego Oddziału otrzymało zaszczytną godność członka honorowego: prof. Stanisław Fryze (1962), prof. Lucjan Nehrebecki (1977), prof. Edmund Romer (1973), prof. Tadeusz Zagajewski (1980), prof. Antoni Plamitzer (1988), prof. Adam Macura (1996), prof. Wilibald Winkler (2000), prof. Stefan Węgrzyn (2005) i prof. Jerzy Hickiewicz (2005). Społeczność Wydziału Elektrycznego gratuluje Panu Profesorowi otrzymania tak znaczącego wyróżnienia.
 
Dziekan Wydziału Elektrycznego
 Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
 

Wiadomość utworzona: 15 kwietnia 2019 11:20, autor: Andrzej Piechocki
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego