4 stycznia 2019
Ankietyzacja nauczycieli akademickich

    Od 7 do 25 stycznia br. przeprowadzana będzie okresowa ocena pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich, dotycząca poprzednich (zakończonych) semestrów. Każdy student ma prawo wziąć udział w ankiecie. Ankiety są anonimowe, mają one pomóc w doskonaleniu procesu dydaktycznego.

     Wypełnianie ankiety można wykonać z dowolnego komputera, logując się na stronie http://platforma.polsl.pl/ankieta , pod warunkiem, że dysponuje się unikalnym hasłem ("żetonem") pozwalającym na wejście do systemu. Żetony będą w dyspozycji starostów poszczególnych grup studenckich.

Żetony zostaną przekazane studentom przez pracowników w trakcie zajęć.

W okresie ważności żetonu logować się można wielokrotnie i ocenić wszystkich nauczycieli, z którymi miało się zajęcia. Ankiety można również edytować (poprawiać) lub kasować. Ewentualne pomyłki czy braki w ankietach należy zgłaszać do administratora, p. Andrzeja Piechockiego

dr hab. inż. Barbara Kulesz

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2019 13:16, autor: Andrzej Piechocki
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2019 13:18, wykonana przez: Andrzej Piechocki
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego