18 stycznia 2019
Inauguracja Nowego Roku Akademickiego oraz VII posiedzenie Rady Programowej

W dniu 22 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Wydziału Elektrycznego. Gaudeamus Igitur zabrzmiało na Wydziale już po raz 74.

Poza kandydatami na studentów pierwszego roku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentanci władz rektorskich, dziekani i prodziekani innych wydziałów Politechniki Śląskiej oraz pracownicy Wydziału Elektrycznego. Obecni byli również członkowie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Wydziału w zakresie podnoszenia jakości kształcenia, złożonego z przedstawicieli lokalnego przemysłu, reprezentantów krajowych i zagranicznych środowisk naukowych, samorządu terytorialnego, szkół średnich oraz instytucji branżowych.

Inaugurację otworzył Dziekan prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych, a następnie przedstawił historię Wydziału, jego obecną pozycję i perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.

Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste ślubowanie złożone przez kandydatów na studentów, po którym dołączyli oni do społeczności Wydziału. Dziekan pogratulował nowym studentom wyboru dobrego wydziału, życząc by w tym samym gronie mogli spotkać się za kilka lat na uroczystości wręczania dyplomów.

Następnie Dziekan prof. Paweł Sowa, wraz z Prodziekanami: dr. inż. Adamem Cichym i dr. inż. Piotrem Holajnem dokonali wręczenia dyplomów gratulacyjnych przedstawicielom wszystkich czterech kierunków studiów. Doniosłość tej chwili podkreśliła pieśń „Gaude Mater Polonia”.

W dalszej części uroczystości, prof. Pavol Rafajdus – Prorektor Uniwersytetu w Żylinie złożył gratulacje Społeczności Wydziału Elektrycznego, wręczając, razem z prof. Pavlo Špánikiem, Dziekanowi prof. Pawłowi Sowie pamiątkowy medal z okazji 65-lecia Uniwersytetu w Żylinie.

W następnej kolejności, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego Julia Pokorny zachęciła młodsze koleżanki i kolegów do aktywnego włączenia się w życie studenckie Wydziału. Rozstrzygnięty został również Konkurs „Złotej Kredy”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Zwycięzcą został: dr hab. inż. Dariusz Grabowski, a kolejne miejsca zajęli: dr inż. Krzysztof Sztymelski oraz dr inż. Łukasz Majka (wszyscy z Instytutu Elektrotechniki i Informatyki).

Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny prof. Tshilidzi Marwala – Wicekanclerza (odpowiednik funkcji Rektora) Uniwersytetu w Johannesburgu (RPA) dotyczący Internetu Rzeczy oraz Czwartej Rewolucji Przemysłowej, w którym prelegent scharakteryzował, w przystępny i interesujący sposób, wyzwania przed jakimi stoi współczesny przemysł i świat nauki.

Inaugurację zakończył hymn ademicki „Gaudeamus Igitur” wykonany przez Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.

Bezpośrednio po Inauguracji odbyło się siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego. Było to trzecie posiedzenie o charakterze wyjazdowym. Tym razem członków Rady gościła firma APA Group, sp. z o.o. z Gliwic – krajowy potentat w zakresie automatyki obiektowej, współpracujący z największymi producentami kompleksowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Po otwarciu posiedzenia, głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych i, po zaprezentowaniu składu Rady Pogramowej, wręczył nominacje nowym członkom tego organu. Dziekan przedstawił również dotychczasowe działania Rady i plany na najbliższą przyszłość.

Następnie uczestnicy obejrzeli, specjalnie przygotowane na tę okazję wystąpienie wideo Prezesa Zarządu APA Group pana Artura Pollaka, który nakreślił ramy dalszej współpracy z Wydziałem Elektrycznym oraz przybliżył kolejne etapy rozwoju technologii Industry 4.0. Profil i działalność firmy APA zaprezentowała natomiast pani Aleksandra Latocha - Koordynator Działu Marketingu.

W dalszej kolejności członkowie Rady Programowej uzyskali możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami automatyki obiektowej najbardziej inteligentnego budynku w Polsce, zwiedzając, w grupach, wszystkie autonomiczne pomieszczenia, w których sterowanie elektroniką użytkową, systemami klimatyzacji oraz oświetlenia odbywa się za pomocą aplikacji na smartfonie. Niebywałą atrakcją była sala do projekcji kinowych zlokalizowana w podziemiach, jak również ogród dachowy z miejscami rekreacji, ekologiczną szklarnią oraz ulem zamieszkałym przez rodzinę pszczół.

Po zakończeniu części prezentacyjnej uczestnicy wymieniali doświadczenia, prowadząc ożywione dyskusje.

Andrzej Kowalik

 

   

   

   

   

   

   

   

   

Wiadomość utworzona: 24 października 2018 13:26, autor: Andrzej Piechocki
Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia 2019 08:58, wykonana przez: Andrzej Piechocki
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego