23 sierpnia 2018
Seminarium firmy OMICRON electronics

Serdecznie zapraszamy Pracowników i Studentów Wydziału Elektrycznego do udziału w ogólnopolskim otwartym seminarium tematycznym zorganizowanym przez firmę OMICRON electronics GmbH, które obędzie się w dniu 07 września 2018 roku, w godz. 10:00 – 14:00 w auli A615 Wydziału.


Firma OMICRON electronics jest partnerem przemysłowym Wydziału Elektrycznego. zaowocowała podpisaniem przez Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Pawła Sowę oraz Dyrektora ds. Sprzedaży Spółki Christiana Sturma umowy na doposażenie Laboratorium Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów w urządzenie testujące zabezpieczenia CMC 256-6 wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

Tematem seminarium jest „Wykorzystanie wyników pomiarów obwodów stacyjnych w procesie testów systemowych elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej”.

Seminarium podzielono tematyczne na dwa bloki:

Blok I - metody pomiarowe stacyjnych obwodów pierwotnych tj. pomiary:

  • parametrów impedancji zgodnej Z1, zerowej Z0 linii napowietrznych,
  • impedancji wzajemnej linii wielotorowych sprzężonych magnetycznie,
  • transformatorów energetycznych / przesuwników fazowych,
  • wyłączników mocy SN, WN, NN (750 kV)
  • parametrów schematu zastępczego przekładników prądowych.

Blok II - wykorzystanie wyników pomiarów obwodów stacyjnych (pierwotnych) w procesie testowania terminali zabezpieczeniowych. Zaprezentowane zostaną metody testowania z wykorzystaniem wyników symulacji sieciowych dla zabezpieczeń odległościowych w układzie uwspółbieżnionym. z uwzględnieniem synchronizacji czasowej GPS.  

Podczas spotkania przeprowadzane będą pomiary z wykorzystaniem modeli obiektów elektroenergetycznych za pośrednictwem aparatury pomiarowej firmy OMICRON electronics GmbH.  

Na parkingu przed budynkiem A Wydziału Elektrycznego będzie również możliwość odwiedzenia busa OMICRON’a, gdzie przygotowano sprzęt pomiarowy oraz poczęstunek. 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o rejestrację.

Tomasz Bednarczyk

Wiadomość utworzona: 23 sierpnia 2018 07:49, autor: Andrzej Piechocki
Ostatnia modyfikacja: 23 sierpnia 2018 08:01, wykonana przez: Andrzej Piechocki
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego