26 kwietnia 2018
Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH

W dniach 5-12 kwietnia 2018 Wydział Elektryczny był gospodarzem wydarzenia naukowego dla młodzieży szkolnej realizowanego w ramach projektu edukacyjnego EDUTECH pt. "Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny", który jest częścią programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej (KA201). Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum tego projektu, a jego koordynatorem jest dr inż. Mariusz Stępień.

W dniach 5-12 kwietnia 2018 Wydział Elektryczny był gospodarzem wydarzenia naukowego dla młodzieży szkolnej realizowanego w ramach projektu edukacyjnego EDUTECH pt. "Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny", który jest częścią programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej (KA201). Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum tego projektu, a jego koordynatorem jest dr inż. Mariusz Stępień.

Przez ponad tydzień grupa prawie 50 młodych ludzi z Francji, Estonii i Polski uczestniczyła w cyklu wydarzeń popularno-naukowych i poznawczo-kulturalnych realizowanych zarówno na wydziale i uczelni, jak i w okolicy. Uczestnikami wydarzeń projektowych byli uczniowie czterech szkół partnerskich. Dwie spośród nich to szkoły reprezentujące poziom szkolnictwa podstawowego: Szkoła Podstawowa nr 5 z Pyskowic i Enseble Scholaire St Leon IX z Nancy (Francja), oraz dwie szkoły reprezentujące poziom szkolnictwa średniego: Zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego oraz Tallinn Polytechnic School z Tallinna (Estonia). W trakcie działań projektowych młodzi ludzie mieli możliwość poznania nauk technicznych poprzez zajęcia warsztatowe i wykładowe realizowane na naszej uczelni oraz w szkołach polskich partnerów i poznania bogactwa śląskiej infrastruktury technicznej (uczestnicząc w wizytach w obiektach ze Szlaku Zabytków Techniki - Radiostacji Gliwickiej, Zabytkowej Stacji Wodociągowej „Zawada” w Karchowicach, Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Kopalni Guido w Zabrzu oraz Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach), ciesząc się jednocześnie doskonałą wiosenną pogodą. Ramowy obraz historii Polski został przybliżony grupie poprzez całodzienną wizytę w Krakowie.

Szczególny czas młodzi ludzie spędzili w murach naszej uczelni, gdzie przez dwa pełne dni mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi studenci. Pierwszy dzień spędzili w całości na Wydziale Elektrycznym. Rozpoczęły go dwugodzinne zajęcia laboratoryjne. Młodzież szkół średnich uczestniczyła w zajęciach z programowania PLC prowadzonych przez dr. K. Bodzka oraz prezentacji wybranych układów napędowych i energoelektronicznych, poprowadzonych przez dr. Grzegorza Jarka i mgr Piotra Zimocha. Młodzież szkół podstawowych w tym czasie zgłębiała tajniki sterowania robotów mobilnych (zajęcia prowadzili dr T. Stenzel i dr M. Sajkowski) oraz wspólnie z mgr. P. Laskiem eksperymentowała z lewitacją magnetyczną w laboratorium nadprzewodnictwa. Po tym wstępie praktycznym odbyło się spotkanie z p. Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju, prof. M. Pawełczykiem, który zaprezentował gościom naszą uczelnię, jej strukturę oraz potencjał naukowy i dydaktyczny. W spotkaniu uczestniczyła także p. Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki, prof. A. Ziębińska-Buczyńska, która zaprezentowała działalność Centrum, a także przedstawiła krótki, ale niezwykle widowiskowy wykład na temat DNA. Warto dodać, że na spotkaniu tym obecni byli dyrektorzy obydwu polskich szkół oraz przedstawiciel jednostki samorządowej w osobie p. Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

Popołudniowa część zajęć na uczelni miała charakter wykładowy. Pierwszy wykład poprowadzony przez dr. K. Barczaka nazwany został przez młodzież "Magic show" i poświęcony był zrozumieniu praw fizyki poprzez eksperyment. Drugi wykład na temat nowoczesnych materiałów inżynierskich poprowadził tegoroczny laureat nagrody "Edukator", prof. A. Katunin z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Drugi dzień zajęć młodzież spędziła na eksperymentach chemicznych. Zajęcia miały miejsce na Wydziale Chemicznym i były prowadzone przez zespół kierowany przez p. prof. A. Kudelko. Zajęcia wzbudziły wśród młodzieży dużo emocji i wrażeń. Kulminacyjnym wydarzeniem całego pobytu było uroczyste wręczenie dyplomów uczestnictwa, które miało miejsce w Sali Rady Wydziału Elektrycznego. Aktu tego dokonał p. Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, dr hab. T. Trawiński w asyście Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami, dr. M. Górskiego. Organizator wydarzenia, dr M. Stępień wręczył także dyplomy uznania dla przedstawicieli jednostek partnerskich za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia. Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Zrealizowane działanie projektowe wpisuje się w strategię naszej uczelni i wydziału, mającą na celu zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kształcenia w kierunkach technicznych. Realizowany projekt edukacyjny pokazuje, że takie działania mogą i powinny być realizowane na różnych etapach edukacji młodzieży, począwszy już od szkoły podstawowej. Dodatkowo międzynarodowy wymiar wydarzenia pozwala zachęcić młodzież (z innych krajów, ale również młodzież polską) do uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej takich jak Erasmus+, a tym samym ich lepsze otwarcie na międzynarodowe środowisko. Działania projektowe jednocześnie pogłębiają współpracę wydziału z dwiema uczelniami partnerskimi uczestniczącymi w tym projekcie, to jest Universite de Lorraine (Francja) i Tallinn University of Technology (Estonia).

Projekt EDUTECH finansowany z programu Erasmus+ (w ramach kontraktu nr 2017-1-PL01-KA201-038758) za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będzie realizowany jeszcze przez ponad 1,5 roku. Następne spotkania projektowe będą miały miejsce w Estonii i Francji, a na nasz wydział i uczelnię młodzież powróci jeszcze wiosną 2019 r. Mamy nadzieję, że wrażenia wyniesione z pobytu na Politechnice Śląskiej pozostawią trwały ślad w ich pamięci, a wielu z uczestników projektu będzie w przyszłości naszymi studentami.


Mariusz Stępień

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 15:02, autor: Andrzej Piechocki
Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2018 07:10, wykonana przez: Andrzej Piechocki
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego