Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia kryteria przyjęć określone w załączonych tabelach.

Kryteria przyjęć dla kandydatów na studia stacjonarne:


ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Elektronika i telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r.,
- w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go,
- dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki.

ELEKTROTECHNIKA
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Elektrotechnika oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r.,
- w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go,
- dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki.

MECHATRONIKA
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Mechatronika oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r.,
- w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go,
- dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki, mechaniki.

Kryteria przyjęć dla kandydatów na studia niestacjonarne:


ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - studia zaoczne
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Elektronika i telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r.,
- w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go,
- dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki.

ELEKTROTECHNIKA - studia wieczorowe
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Elektrotechnika oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r.,
- w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go,
- dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki.

MECHATRONIKA - studia zaoczne
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Mechatronika oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r.,
- w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go,
- dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki, mechaniki.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja