Studia podyplomowe/Kursy

STUDIA PODYPLOMOWE|KURS SPECJALNY

Studia podyplomowe: Technologia materiałów wybuchowych

 • Celem Studiów jest umożliwienie lepszego przygotowania się kandydatów do pracy w tej trudnej, interdyscyplinarnej dziedzinie, pogłębienie wiedzy specjalistów już pracujących.
 • Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, pracowników przemysłu, instytutów badawczych i innych instytucji (np. policji, straży pożarnej, PIP). Warunkiem jest posiadane dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia.
 • Studia są organizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej.
 • Program Studiów obejmuje 210 godzin zajęć wykładowych, seminaryjnych oraz laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Chemicznym, w zakładach branży materiałów wybuchowych i na poligonach.
 • Ramowy program studiów (aktualnie modernizowany):
1. Teoria materiałów wybuchowych
2. Chemia i technologia MW
3. Tendencje rozwojowe przemysłu MW
4. Metody badań materiałów wybuchowych
5. Środki i technika strzałowa
6. Materiały napędowe specjalne
7. Bezpieczeństwo pracy w MW i ekologia
8. Pracownia dyplomowa
9. Terminologia angielska
 • Wykładowcami Studiów są pracownicy dydaktyczni Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz specjaliści z Polski, Ukrainy i wiodących firm Europy w branży materiałów wybuchowych.
 • Absolwenci Studiów otrzymują możliwość uzyskania: Świadectwa ukończenia Studiów wydanego przez Politechnikę Śląską po wykonaniu i obronie pracy końcowej.
 • Przewidywany koszt uczestnictwa wynosi 2.900 zł za semestr jednorazowo (5.800 zł za całość)
 • Zgłoszenia uczestników na pobranym formularzu należy przesłać na adres umieszczony w podaniu (wzór podanie.pdf – poniżej). Liczba miejsc na studiach jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszenia.
 • Termin rozpoczęcia studiów: 23.02.2018 po otrzymaniu około 20 zgłoszeń.
 • Zajęcia zostaną podzielone na 14 sesji dwudniowych piątek – sobota wg uzgodnień.
 • Organizatorzy Studiów dla zainteresowanych, zapewniają pomoc w rezerwacji zakwaterowania w hotelu na terenie Politechniki Śląskiej.

UWAGA

Kandydaci, którzy nie nadesłali dokumentów nie są brani pod uwagę.

Zapraszamy do kontaktu:


Kurs specjalny: Antyterroryzm bombowy

 • Kurs przeznaczony jest dla: funkcjonariuszy policji, ochrony portów lotniczych, prokuratorów, pracowników odpowiednich komórek przy: prezydentach miast, wojewodach; kierownictwa straży akademickich lub dyrekcji administracyjnej szkół wyższych oraz innych zainteresowanych, posiadających wyższe wykształcenie (ewentualnie średnie i staż pracy).
 • Program Kursu obejmuje 35 godzin zajęć wykładowych i ćwiczeń pokazowych prowadzonych na Wydziale Chemicznym i poligonach. Zajęcia (7 zjazdów) odbywać się będą w piątki i soboty w uzgodnionych terminach i godzinach.
 • Ramowy program Kursu (wybrane zagadnienia):
1. Materiały wybuchowe a kodeks karny1h
2. Materiały wybuchowe stosowane w zamachach bombowych1h
3. Kamuflaż i ujawnianie materiałów wybuchowych1h
4. Konstrukcje urządzeń wybuchowych2h
5. Ogólna metodyka oględzin powybuchowych1h
6. Określenie ilości, rodzaju i mocy użytego materiału wybuchowego2h
7. Ujawnianie elementów pochodzących od urządzeń wybuchowych1h
8. Pozyskiwanie śladów powybuchowych z materiału dowodowego2h
9. Identyfikacja użytego materiału wybuchowego3h
10. Procedury związane z neutralizacją i zabezpieczeniem urządzeń i materiałów wybuchowych ujawnianych w różnych sytuacjach2h
11. Procedury związane z czynnościami wykonywanymi po eksplozji podłożonego urządzenia wybuchowego1h
12. Specyfikacja miejsca oględzin po eksplozji urządzeń wybuchowych1h
13. Przedmiot i cel ekspertyz kryminalistycznych z zakresu urządzeń i materiałów wybuchowych oraz ich znaczenie dla organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości1h
 • Absolwenci Kursu otrzymują możliwość uzyskania: Świadectwa ukończenia Kursu wydanego przez Politechnikę Śląską.
 • Przewidywany koszt uczestnictwa wynosi 1.800 zł.
 • Zgłoszenia uczestników poprzez kwestionariusz i podanie należy przesłać na adres umieszczony w podaniu (wzór podanie.pdf – poniżej). Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszenia.
 • Termin rozpoczęcia Kursu: 15 lutego każdego roku.
 • Po otrzymaniu 20 zgłoszeń.
 • Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe