Nasi absolwenci

A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
Barbara BANDURA-ZALSKA

Pracuję w Grupie Nomax, która jest producentem i wiodącym dostawcą opakowań dla przemysłu mięsnego, od lat pozostającym w ścisłej czołówce producentów siatek wędliniarskich oraz osłonek tekstylnych na rynkach polskim i zagranicznym, w pełni opartej o polski kapitał. Dostarczamy produkty do przeszło 1200 zakładów mięsnych i hurtowni w kraju. Za granicą nasze produkty dostępne są poprzez sieć ponad 100 dystrybutorów z przeszło 40 krajów. Jesteśmy obecni w całej Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii. Jestem inżynierem procesów chemicznych w spółce badawczo rozwojowej Bionoco i mam znaczący wpływ na zmiany w naszej firmie, wdrażanie nowych technologii oraz produktów. Moja praca jest ciekawa i chętnie do niej chodzę, czego wszystkim życzę. Karierę zawodową po studiach rozpoczynałam w Grupie Nomax, jako specjalista ds. ochrony środowiska, byłam też chwilowo technologiem produkcji, ale docelowo wybrałam pracę rozwojową, pełną ciekawych projektów i wyzwań, czasami trudną, ale pasjonującą. Studia na Wydziale Chemicznym ukończyłam w 2005 roku, studiowałam ceramikę w Katedrze Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii i zostałam tam jeszcze 5 lat na studiach doktoranckich, które ukończyłam w 2010 roku. Studiowałam procesy membranowe, które uważam za nowoczesne i przyszłościowe.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Wydziale Chemicznym pozwoliły mi na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy, które wykorzystuję w życiu codziennym, nie tylko w pracy, ale również w domu, zachęcając dzieci do zdobywania wiedzy w sposób eksperymentalny i ciekawy. Ukończenie Wydziału Chemicznego i poradzenie sobie z trudnościami stawianymi w czasie studiów, wzmocniło moją pewność siebie i dodało mi odwagi w dalszym życiu.Maciej BEŁCH

Po ukończeniu w 2007 roku studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej na kierunku Technologia Chemiczna, rozpocząłem pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii Wydziału Chemicznego. Od 2012 roku pracuję w firmie JagoPRO Sp. z o.o. w Jaworznie jako inżynier procesu formulacji. Do moich obowiązków należy: produkcja wsadów do aerozoli (mas kosmetycznych, preparatów chemii gospodarczej i technicznej) w oparciu o plan produkcyjny; optymalizacja istniejących procesów technologicznych; współpraca z działem badawczo-rozwojowym przy wdrażaniu nowych produktów; kierowanie podległym zespołem ludzkim w systemie 3 zmianowym.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Chemia jest jedną z najciekawszych i stale rozwijających się dziedzin wiedzy, która przekłada się na życie codzienne każdego człowieka. Studiowanie chemii niewątpliwie pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a liczne zajęcia laboratoryjne pokazują szerokie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, w wielu dziedzinach życia. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej początkowo zaspokajały fascynację i ciekawość, później pogłębiały wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, rozwijały zdolność analitycznego myślenia i w końcu stały się solidnym fundamentem do podjęcia pracy najpierw naukowej, a następnie w przemyśle. Dzisiaj wiedza i doświadczenie wyniesione z Politechniki Śląskiej bez wątpienia pomagają mi w codziennej pracy z sukcesem rozwiązywać problemy produkcyjne związane z wytwarzaniem mas kosmetycznych i chemii gospodarczej, optymalizować istniejące procesy oraz współuczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii, a to wszystko przekłada się na poczucie satysfakcji i spełnienia zawodowego.Wiktoria COPIK

Studia ukończyłam we wrześniu 2001 roku. Pracuję w firmie Colep jako Technical & Product Development Manager (Queretaro, Meksyk). W firmie pracuję od ponad 8 lat. Na co dzień zajmuję się zarządzaniem całym cyklem życia produktu (w kategorii kosmetyków) od planowania strategicznego do pierwszej produkcji. Określaniem wymagań rynkowych dla obecnych i przyszłych produktów poprzez współpracę z klientami, marketingiem oraz działem odpowiedzialnym za sprzedaż, a także wdrażaniem planu go-to-market dla regionów NA i LATAM. Dodatkowo zajmuję się przeglądem i autoryzacją raportów i dokumentów powiązanych z rozwojem produktu oraz ogólnym podsumowaniem danych technologicznych i jakościowych. Z dodatkowych zadań, to ścisła współpraca z zespołem działu rozwoju firmy Daizo/Japonia, z którym rozwijamy nowe aplikacje i rozwiązania aerozolowe, które następne są wdrażane w dedykowanych fabrykach Sojuszu ACOA.
Wcześniej pracowałam jako kierownik zmiany w zakładzie produkcji chemii gospodarczej Lakma Strefa, następnie kierownik produkcji w zakładzie produkcji kontraktowej kosmetyków Jago Pro oraz jako główny technolog w branży aerozolowej w firmie Rytm-L.  

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia były dla mnie początkiem świetnej przygody. Wydział Chemiczny połączył wiedzę ze sztuką bycia dorosłym. Pozwolił mi na odkrycie tego, co dotarcie do miejsca, gdzie jestem dzisiaj. Dlaczego warto wybrać Wydział Chemiczny? Bo chemię spotykamy na każdym kroku naszego życia i warto wiedzieć co w "chemii piszczy". Dla osób twardo stąpających po ziemi i poszukujących bardziej konkretnej odpowiedzi: bo właściwie wszystkie kierunki chemii mają przyszłość, a otwarty i kreatywny umysł będzie umiał przekuć to na pieniądze.Agnieszka DROŻDŻ

Ukończyłam Chemię na Politechnice Śląskiej w Gliwicach dnia 11 maja 2016r. Od 16 maja 2016 pracuję w firmie Alupol Packaging S.A. w Tychach. Jestem Kierownikiem Działu Technologii i Kontroli Jakości. Grupa Alupol Packaging jest największym producentem opakowań giętkich w kraju i jednym z największych w Europie.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Wydziale Chemicznym rozbudowały moją wiedzę z zakresu chemii organicznej, jak i bioorganicznej. Dzięki projektom oraz grantom badawczym mogłam indywidualnie opracowywać różne procesy chemiczne oraz korzystać ze specjalistycznej aparatury doskonaląc swoją wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Dodatkowo w czasie studiów doktoranckich uczestniczyłam w kilku stażach badawczych oraz w kilkunastu konferencjach poznając różne osoby z branży chemicznej oraz poszerzając swoją wiedzę.Magdalena FOREITER

Po obronie pracy magisterskiej w tematyce zastosowań chiralnych cieczy jonowych pod opieką prof. Anny Chrobok w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, rozpoczęłam studia doktoranckie na Queen's University of Belfast w Irlandii Północnej (Wielka Brytania). Tam, Prof. Kenneth Seddon - dyrektor QUILL (Queen's University Ionic Liquids Laboratories), prowadzi badania nad cieczami jonowymi i pod jego opieką kontynuowałam prace nad ich chiralną odmianą. Ze stopniem doktora ukończyłam te studia w 2014, po czym rozpoczęłam pracę na uniwersytecie w Nottingham w Anglii (the University of Nottingham) na Wydziale Chemicznym, gdzie pracuję jako pracownik naukowo-biznesowy ze specjalnością w chemii organicznej (Business Science Fellow - Organic Chemistry). Praca ta łączy obowiązki chemika syntetyka z przedstawicielem do spraw współpracy z przemysłem. Obecnie zajmuję się projektem skupiającym się na wprowadzaniu na rynek sprzedaży produktów chemicznych z badań na uniwersytecie pod nazwą Nottingham Research Chemicals we współpracy z światowym dystrybutorem chemicznym Key Organics Ltd.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Wartość i znaczenie studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej docenia się niejednokrotnie po ich ukończeniu. Wiedza i podejście do rozwiązywania problemów zarówno naukowych, jak i technicznych, jakie nabyłam podczas studiów na Politechnice Śląskiej jest nie do przecenienia na każdym etapie mojej kariery. Absolwent Wydziału Chemicznego to doceniany pracownik zarówno w akademii, jak i w przemyśle. Reagujemy szybko i profesjonalnie na dane nam wyzwania, a efekty naszej pracy są na najwyższym poziome. Nie mam wątpliwości, że wykształcenie jakie otrzymałam na Politechnice dało mi niezastąpiony start w dalszej mojej karierze jako chemik. Dobry chemik to chemik z pasją, ale pasja to za mało bez fundamentu wiedzy i umiejętności nabytych od profesjonalistów.Tadeusz GOREWODA

Dr inż. Tadeusz Gorewoda pracuje obecnie naukowo w Zakładzie Chemii Analitycznej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach na stanowisku adiunkta i prowadzi badania z zakresu fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. W zakresie tematycznym tych prac bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Do najważniejszych projektów należy zaliczyć uzyskany w  2013 roku grant w ramach programu LIDER ufundowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  czy  też realizowany od 2015 roku międzynarodowy projekt ADIR w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Od 2007 roku członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 2011 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.
Studia magisterskie rozpoczął w 2000 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w ramach kierunku Technologia Chemiczna. W 2002 roku rozpoczął działalność badawczą jako uczestnik Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Opiekunem tych pierwszych prac oraz promotorem pracy magisterskiej i doktorskiej został prof. dr hab. inż. Roman Mazurkiewicz. Pracując w jego grupie naukowej dr Gorewoda prowadził badania z zakresu chemii fosforoorganicznej. W 2005 roku obronił pracę magisterską, a następnie rozpoczął studia doktoranckie kontynuując tematycznie swoje poprzednie prace. Badania te, współfinansowane grantem promotorskim MNiSzW zakończył w 2010 roku obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej nauczyły mnie przede wszystkim solidnego warsztatu badawczego, a szerokie programowe podejście do zagadnień związanych z chemią pozwala mi dzisiaj na swobodne poruszanie się w różnych dziedzinach tej nauki.Miłosz GRABSKI

Po obronie pracy magisterskiej rozpocząłem studia doktoranckie pod opieką Prof. K.Hale'a na Queen's University Belfast w Wielkiej Brytanii, gdzie badałem nowe metody C-acylowania oraz syntezę totalną Inthomycin C. Po ukończeniu studiów ze stopniem doktora rozpocząłem tymczasową pracę w firmie farmaceutycznej ALMAC jako chemik procesowy, by po paru miesiącach otrzymać stałą posadę w Sygnature Discovery, firmie zajmującej się projektowaniem i syntezą leków na zlecenie.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Politechnice dają szerszą perspektywę oraz zrozumienie procesów zachodzących podczas syntezy związków ze szczególnym naciskiem na praktyczność i rzeczywisty proces jaki ma miejsce. Dzięki temu chemik nie tylko zna transformacje chemiczne, ale także ma pojęcie o możliwych problemach jakie mogą wyniknąć np. podczas syntezy związku na większą skalę. To z kolei czynni go potencjalnie atrakcyjniejszym pracownikiem o dużo bogatszym doświadczeniu i dogłębnym zrozumieniu procesów zachodzących w chemii. Doświadczenie zdobyte w wielu, jakby wydawało się odrębnych dziedzinach, zaczyna łączyć się w jedną całość dopiero pod koniec studiów, jednak wtedy chemik zaczyna widzieć świat z zupełnie innej perspektywy sprawiając, że dużo łatwiej mu dostrzec potencjalne problemy i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, co sprawia, że dużo łatwiej jest mu się odnaleźć w nowych bądź stresujących sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy.Katarzyna GREŃ

Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, na kierunku Technologia chemiczna, ukończyłam z tytułem magistra inżyniera technologii chemicznej w 2014 roku. W styczniu 2016 roku zdobyłam również tytuł inżyniera ochrony środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach. W marcu tego samego roku rozpoczęłam pracę w prężnie rozwijającym się laboratorium badawczym i2 Analytical Limited Sp.z o. o. na stanowisku analityka laboratoryjnego, w sekcji chemii organicznej. Na co dzień zajmuję się analizowaniem próbek środowiskowych pod kątem zawartości w nich związków organicznych takich jak: polichlorowane bifenole, związki siarki, pestycydy, fenole oraz węglowodory krótko i długo łańcuchowe.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

To nie tylko wspaniała przygoda, ale przede wszystkim kreatywne połączenie teorii i praktyki w zakresie chemii. Dyplom na tym wydziale to dla mnie solidny fundament wiedzy, na którym teraz mogę opierać swoją pracę.Bartosz GUSZTA

Od ukończenia w 2012 roku studiów na Wydziale Chemicznym pracuję na stanowisku technologa w firmie Ekomax sp. z o.o., która zajmuje się między innymi odzyskiem i regeneracją odpadów przemysłowych, takich jak przepracowane oleje smarowe, płyny niskokrzepnące na bazie glikoli oraz rozcieńczalniki organiczne do farb i lakierów.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Wydziale Chemicznym nauczyły mnie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów jakie pojawiają się każdego dnia w pracy zawodowej, a także wytrwałości w dążeniu do założonego celu i utwierdzenia w przekonaniu, że za każdym sukcesem kryją się godziny ciężkiej pracy. Studia na Wydziale Chemicznym to ponadto znakomita okazja do zdobycie szerokie wiedzy i umiejętności, które sprzyjają szybkiemu rozwojowi kariery zawodowej w branży chemicznej.Michał HANKE

Po ukończeniu w 2009 roku studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, rozpocząłem pracę w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Zakład Hydrometalurgii, pracownia Badań Procesów Elektrochemicznych. Zajmowałem się badaniami procesów elektrowydzielania oraz elektrorafinacji metali takich jak: Cu, Ni, Zn. Ponadto miałem kontakt z innymi procesami związanymi z technologiami ogólnie pojętej hydrometalurgii, takimi jak: ługowanie metali z rud i koncentratów czy ich odzysk na drodze ekstrakcji cieczowej. Od 2015 roku pracuję w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych. Działalność naukowo-badawcza w zakresie chemicznej obróbki powierzchni metali, ochrony czasowej, powłok ochronnych oraz technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Patrząc na swoją ścieżkę zawodową wyciągam wniosek, że jeśli interesuje Cię praca badawcza, rozwiązywanie problemów naukowych w dziedzinie chemii (nie tylko nieorganicznej), tworzenie nowych, modernizacja, usprawnianie technologii opartych na procesach chemicznych, to możesz uznać studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej za wstęp do takiej działalności.Ewelina JANIK

Swoją karierę rozpoczęłam od stażu w dziale R&D w polskiej firmie farmaceutycznej Adamed w Warszawie, gdzie opracowywałam możliwe ścieżki syntezy nowego leku stosowanego w terapii POChP. Następnie przeszłam do działu marketingu, gdzie awansowałam na specjalistę i kolejno na Junior Brand Manager'a. Po kilku latach dostałam się do działu marketingu strategicznego w Firmie Polpharma, w którym byłam odpowiedzialna za budowanie strategii oraz analizę opłacalności wprowadzenia leku na rynek polski, ukraiński, rosyjski oraz kazachski. Obecnie pracuję w firmie VP Valeant, która jest częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Valeant Pharmaceuticals International na stanowisku Brand Manager'a.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Wydziale Chemicznym umożliwiły mi odbycie stażu w dziale R&D w jednej z największych polskich firm farmaceutycznych, co pozwoliło mi lepiej zrozumieć proces syntezy i rozwoju leków oraz dały przepustkę do pracy w marketingu farmaceutycznym.Marta KOWALCZYK

Po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Technologia polimerów i tworzyw sztucznych, rozpoczęłam pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie Pol-Technology, będącą częścią renomowanego, włoskiego przedsiębiorstwa Interseals. Firma dostarcza teflonowane wyroby elastomerowe dla sektora AGD oraz motoryzacyjnego. Zostałam zatrudniona jako pierwsza osoba z obszaru jakości. Odpowiadam m.in. za kontrolę wyrobów oraz procesu, prowadzę nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, tworzę oraz nadzoruję dokumentację jakościową, przeprowadzam szkolenia dla pracowników oraz odpowiadam za kontakt z klientem w sprawach jakościowych. Aktualnie w firmie pracujemy również nad wdrożeniem certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na wydziale Chemicznym pozwoliły mi przede wszystkim na zdobycie cennej wiedzy teoretycznej i praktycznej, cenionej wśród pracodawców. Ponadto stworzyły możliwość udziału w ciekawym projekcie naukowym oraz w licznych zajęciach i kursach, co dało mi możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia. Ciekawy program studiów pozwolił na naukę z pasją oraz pełnym zaangażowaniem, dzięki czemu po ukończeniu studiów zostałam uhonorowana medalem OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMU, przyznawanym najlepszym spośród Absolwentów Politechniki Śląskiej. Wszystko to skłoniło mnie to do dalszego doskonalenia właśnie na Politechnice Śląskiej i podjęcia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie.Magdalena ŁUPICKA

W 2013 roku ukończyłam studia na Wydziale Chemicznym (specjalność Chemia bioorganiczna). Moja kariera zawodowa przebiega następująco:
  • marzec 2013 - lipiec 2013 staż w Firmie PPG Polifarb Cieszyn na stanowisku technologa chemicznego - wyroby rozpuszczalnikowe na metal.
  • lipiec 2013 - luty 2015 - praca w firmie PPG Polifarb Cieszyn na stanowisku laboranta KJ - wyroby wodne i rozpuszczalnikowe na metal oraz na drewno.
  • marzec 2015 - luty 2016 - praca w firmie PPG Polifarb Cieszyn na stanowisku specjalisty KJ - wyroby wodne i rozpuszczalnikowe na metal oraz na drewno.
  • marzec 2016 - grudzień 2016 - praca w firmie "F.H. Barwa Kielce" na stanowisku specjalisty ds powłok adhezyjnych.
Obecnie od początku roku pracuję w firmie "Becker Farby Przemysłowe" Sp. z o.o. w Tarnowie na stanowisku młodszego specjalisty w dziale R&D. Zajmujemy się głównie tworzeniem nowych receptur farb oraz kolorów zgodnie z zapotrzebowaniem naszych klientów.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Z pewnością dyplom ukończenia studiów otwiera drogę do kariery - przemysł chemiczny jest na tyle szeroki, rozwojowy i daje dużo możliwości, że chyba warto iść właśnie w tym kierunku.
Studia na Wydziale Chemicznym w moim przypadku rozwinęły umiejętność łączenia faktów i analizowania problemów. Dodatkowo na studiach nabyłam tak obszerną wiedzę ogólną z wielu zakresów, że teraz z łatwością odnajduję się podczas rozwiązywania problemów praktycznych z różnych dziedzin. Samodzielne projekty realizowane na studiach odegrały również istotną rolę - rozwinęły umiejętność szukania i selekcjonowania potrzebnych informacji, umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy oraz umiejętność pracy w grupie, co z pewnością przydaje się w życiu zawodowym. Nie miałam również problemów z poruszaniem się w laboratorium, co z pewnością było zasługą dużej ilość zajęć praktycznych na studiach.Patrycja MILER

W 2011 roku ukończyłam studia na kierunku Chemia o specjalizacji Procesy Biochemiczne. Po studiach rozpoczęłam pracę jako Chemik Technolog w firmie Chemika Marek Gajewski. Aktualnie pracuję w tej firmie na stanowisku Kierownika Laboratorium. Razem z zespołem technologów, pracuję nad wdrażaniem nowych technologii w produkcji farb, jak również kontrolą jakości wyrobów.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Wydziale Chemicznym dały mi zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Dzięki wielu godzinom spędzonym w laboratorium Absolwent nie ma problemu "odnaleźć" się w pracy w laboratorium. Studia dają bardzo dobrą podstawę do pracy, zarówno w laboratoriach przemysłowych, jak i analitycznych, kontroli jakości.Marek MRZYCZEK

Po ukończeniu w 2011 roku studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej rozpocząłem pracę w Profarb - Grupa Chemiczna Sp. z o.o. w Zakładzie Badawczym Kopolimerów w Oświęcimiu na stanowisku Specjalista Badawczo-Techniczny. Do moich obowiązków należała modyfikacja receptur dyspersji i żywic polimerowych oraz analiza jakościowa otrzymanych produktów (lepkość, MFFT, Tg, zawartość monomerów). Wśród osiągnięć mogę wymienić: opracowanie i modyfikację kilkunastu technologii wodnych dyspersji polimerowych oraz rozpuszczalnikowych żywic polimerowych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej.
W roku 2012 zostałem kierownikiem Laboratorium Badawczego, a do zakresu moich obowiązków należał nadzór i kierowanie pracami laboratorium badawczego i analitycznego; kierowanie projektami naukowo-badawczymi; opracowywanie nowych technologii i współpraca z działem produkcji w zakresie wdrożeń i optymalizacji procesów; doradztwo techniczne klientów zakładu oraz tworzenie programów rozwojowych. Do moich osiągnięć mogę zaliczyć wdrożenie 4 technologii polimerowych żywic rozpuszczalnikowych oraz 3 technologii polimerowych dyspersji wodnych. Obecnie pracuję w Asplant – Skotniccy, Spółka Jawna na stanowisku technologa, gdzie nadzoruję i kieruję produkcją pestycydów (Formulacje SC, EC, ME, CS), opracowuję nowe technologie, zajmuję się wdrożeniami i optymalizacją procesów wytwarzania pestycydów. Do moich obowiązków należy również doradztwo techniczne klientów oraz tworzenie programów rozwojowych.Marcin PIASECKI

Politechnikę Śląską ukończyłem w 2003 roku. Pracę w zawodzie rozpocząłem w 2004 jak specjalista ds. antykorozji w GZOG Sp. z o.o. w Zabrzu, gdzie byłem odpowiedzialny za pomiary korozyjne gazociągów. W roku 2005 otrzymałem pracę jako Kierownik Galwanizerni w Fabryce Śrub Bispol S.A. w Bielsku Białej, gdzie zdobyłem między innymi doświadczenie w  zakresie projektowania linii galwanicznych oraz zarządzania i optymalizacji produkcji. W roku 2007 zostałem zatrudniony przez Galfa OT Polska Sp. z o.o.  na stanowisku Dyrektora Zakładu. Podjąłem się projektu uruchomienia zakładu produkcyjnego, w którym dla przemysłu motoryzacyjnego nakładaliśmy powłoki cynku lamelowego na elementy złączne i tłoczone. W latach 2013 - 2014 jako Prokurent byłem odpowiedzialny między innymi za rozbudowę i uruchomienie zakładu produkcyjnego w nowej lokalizacji i poszerzenie zakresu usług o nakładanie powłok preaplikowanych. Od 2014 do chwili obecnej jestem V-ce Prezesem Zarządu.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na tym kierunku dały mi wykształcenie w specjalizacji, która była poszukiwana na rynku przez pracodawców,  dzięki czemu od samego początku mogłem pracować w branży antykorozyjnej. Praca w tym zawodzie daje mi satysfakcję, ponieważ robię to co lubię. Na studiach zdobyłem wiedzę, dzięki której mogłem szybko rozwijać się zawodowo i podejmować kolejne wyzwania. Z perspektywy czasu uważam, że ten wybór kierunku studiów był bardzo trafną decyzją.  Radosław POL

Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej w 2006 roku, rozpocząłem pracę w Roca Polska Sp. z o.o. Najpierw pracowałem na stanowisku Inżyniera Stażysty, co pozwoliło mi na dokładne zapoznanie się z procesem produkcyjnym. Następnie, kolejno pracowałem na stanowisku Kierownika Zmiany i Kierownika Laboratorium. W tym czasie odbyłem miesięczne szkolenie w fabryce w Leiri`i w Portugalii, a także tygodniowe szkolenie w laboratorium centralnym w Barcelonie. Od 2009 roku pracowałem na stanowisku Inżyniera Procesu Produkcji. Do moich zadań należała optymalizacja pracy zakładowej oczyszczalni ścieków, pomoc w aktualizowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością – tworzenie instrukcji pracy i instrukcji technologicznych. Ponadto, odzysk szkliwa, koordynowanie wprowadzania nowych produktów, wykonywanie testów i koordynowanie wprowadzania nowych technologii – suszenie mikrofalowe, separacja magnetyczna, odzysk szkliwa z użyciem wirówki dekantacyjnej, a także szeroko pojęta optymalizacja procesu. Od 2010 roku pracuję w Zakładach Produkcyjnych Poolspa (od 2015 Roca Poolspa) w Gryficach, należących do grupy Roca. Zajmowałem się wdrażaniem systemu kontroli procesu wraz z tworzeniem laboratorium, wdrażaniem nowych technologii (Solid Surface, RTM) oraz ogólnie pojętą optymalizacją procesu. Od 2012 roku pracuję na stanowisku Kierownika Działu Zarządzania Jakością. Do moich obowiązków należy nadzór nad Zakładową Kontrolą Produkcji, nadzór nad Działem Kontroli Jakości, koordynacja wprowadzania nowych produktów, nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością i certyfikacją wyrobów gotowych.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na kierunku chemicznym i zdobyta wiedza umożliwiły mi pracę na różnych stanowiskach i wykonywanie działań w szerokim zakresie tematyki związanej z produkcją wyrobów budowlanych (ceramika, wanny akrylowe, wyroby kompozytowe). Chemia jest nauką na swój sposób bardzo specyficzną tzn. ludzie boją się chemii i nie rozumieją jej, co powoduje, że nam, chemikom oddelegowane zostają zadania, przez które stosunkowo szybko możemy wypracować sobie silną pozycję w pracy dzięki umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chemią, ale przede wszystkim dzięki samemu rozumieniu i akceptacji zachodzących procesów chemicznych. Jako chemik odnalazłem się zarówno w fabryce ceramiki sanitarnej, jak i tej produkującej zupełnie inne produktu, z użyciem odmiennych technologii, surowców i parametrów procesu. Wszystko to jest możliwe dzięki ogólnej wiedzy chemicznej, która już na starcie stawia mnie w bardziej dogodnej pozycji, gdyż umożliwia rozpoczęcie działań od zagłębienia się w szczegóły, bez konieczności zapoznania się z podstawami. Dzięki chemii jestem bardziej elastycznym pracownikiem a chemia jest wszędzie, więc wszędzie jest dla nas praca.Maciej PUDEŁKO

Mam doktorat w dziedzinie chemii glikokonjugatów (Umea University, Szwecja) oraz jestem po dwóch stażach podoktorskich na uniwersytecie w Moguncji (Niemcy). Wydział Chemiczny w Politechnice Śląskiej ukończyłem w 2002 roku (specjalność – technologia chemiczna organiczna). Obecnie pracuję w firmie Selvita SA w Krakowie od ponad 4 lat, zaczynałem jako specjalista ds. syntezy, następnie byłem kierownikiem zespołu ds. syntezy, a obecnie jestem kierownikiem laboratorium chemicznego.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Wysoki poziom prowadzonych zajęć z chemii i technologii. Studia na kierunku Technologia chemiczna przede wszystkim utwierdziły mnie w wyborze specjalności, którą zacząłem na 4 roku studiów oraz dały impet do dalszego rozwoju naukowego (doktorat).Justyna SEMLA

Pracuję w Lentex S.A.; do moich zadań należy: organizacja i nadzór nad całością procesu produkcyjnego w zakładzie, współtworzenie nowych produktów i rozwój obecnych, monitorowanie i kontrola krytycznych elementów produkcji, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej, współpraca z dostawcami i partnerami, opracowywanie i prowadzenie dokumentacji produktowej, wprowadzanie LM w obszarze produkcyjnym.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Obecna sytuacja przemysłowa w zakładach produkcyjnych wymaga od pracowników podejścia stricte inżynieryjnego, studia na Wydziale Chemicznym w znacznym stopniu przygotowują do takiego systemu, ponadto (jeśli chodzi o mój przypadek) zdobyta na studiach wiedza chemiczna jest mi bardzo potrzebna do określania prawidłowego schematu przerobu surowców.Roksana SŁUPSKA

W 2008 roku ukończyłam studia na kierunku Chemia, specjalność Procesy biochemiczne na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, po czym podjęłam studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Stefana Baja. W 2014 roku uzyskałam stopień doktora z zakresu technologii chemicznej, co pozwoliło mi podjąć pracę na stanowisku dyrektora ds. badań i rozwoju w firmie Chemia-Polska.pl, która jest producentem polskiej, ekologicznej i wysokiej jakości chemii gospodarczej, stworzonej we współpracy z polskimi wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Obecnie moje zadania opierają się na tworzeniu nowych receptur środków chemii gospodarczej oraz nadzorowaniu projektów naukowo-badawczych oraz inwestycyjnych.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Wydziale Chemicznym pozwoliły mi zdobyć podstawową wiedzę, która stała się bazą do dalszego rozwoju. Z kolei uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych oraz programach stypendialnych okazało się nieocenione w mojej aktualnej pracy.Anna SUŚLIK

Pracuję w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach w ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych. Pracę podjęłam we wrześniu 2015 roku, zajmuję się analizą metali na ICP, AM-ie oraz ASA, (więc w 100% po mojej specjalizacji - technologia chemiczna nieorganiczna), jestem również odpowiedzialna za układanie harmonogramów dla naszych próbko-biorców. Analizujemy wody pitne, basenowe, odcieki, ścieki, odpady, osady, grunty, żywność, oleje, produkty naftowe, węgle, żwiry, próbki ze środowiska pracy np. pyły. Politechnikę Śląską ukończyłam w czerwcu 2015 roku.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Politechnika Śląska dobrze przygotowała mnie do zawodu. Wszystkie analizy chemiczne oraz sprzęty, które wykorzystuję w pracy zawodowej miałam okazję poznać na wykładach i ćwiczeniach na uczelni. Szczególnie dobrze wspominam pracę laboratoryjną w czasie pisania pracy inżynierskiej i magisterskiej. Dzięki niej nauczyłam się systematyczności, odwagi, indywidualnej pracy i analizy wyników, co bardzo pomogło mi w pracy zawodowej. Waldemar SZEJA

Absolwent z roku 1996. Od tego samego roku zatrudniony w biurze projektów i realizacji inwestycji Fluor w Gliwicach, początkowo jako Młodszy Specjalista ds. Procesowych. Obecnie pracuje jako Główny Projektant ds. Inżynierii Procesowej. Fluor świadczy usługi m. in. dla rafinerii i przemysłu chemicznego. Obecność inżyniera technologa jest niezbędna praktycznie w każdej fazie inwestycji, począwszy od doradztwa i wyliczeniach opłacalności przed podjęciem decyzji o realizacji, poprzez różnego rodzaju prace studialne i koncepcyjne we wczesnej fazie projektu, wydawanie założeń i koordynację innych branż w trakcie projektowania, aż do obecności przy oddawaniu instalacji do ruchu. Fluor jest międzynarodową korporacją, projekty często są wykonywane przy współpracy wielu biur. Praca biura w Gliwicach nie ogranicza się więc do rynku polskiego. Zdobyte doświadczenie obejmuje instalacje rafineryjne i chemiczne zlokalizowane w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Litwa, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone. Kamil UTRATA

Po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, odbyłem staż w firmie Synthos S.A. Po stażu zostałem zatrudniony jako technik ds. Badań i Rozwoju, a obecnie pracuję na stanowisku specjalisty ds. Badań i Rozwoju w Dziale Badawczo-Rozwojowym Tworzyw Polistyrenowych.Zajmuję się wdrażaniem nowych produktów min. tzw XEPS (ekstruzyjny polistyren do spieniania).

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej pozwoliły mi na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie chemii i technologii chemicznej. Ponadto, zdobyłem umiejętność pracy w grupie oraz wiedzę, gdzie zdobywać informacje i jak przeprowadzać badania w laboratorium chemicznym.Karolina ZALEWSKA PATRÍCIO

Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej na kierunku Technologia Chemiczna ukończyłam w 2009. W latach 2010-2014 pracowałam nad projektem pracy doktorskiej w zakresie zielonej chemii na Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (Lizbona, Portugalia). Po uzyskaniu stopnia doktora w 2014, rozpoczęłam pracę na Wydziale Chemii na Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa oraz Wydziale Farmacji Faculdade de Farmácia Universidade de Lisboa (Lizbona, Portugalia). Dodatkowo jestem związana z firmą Solchemar, która skupia się na rozwoju cieczy jonowych, produktów chiralnych, sond molekularnych oraz fluorescencyjnych, pigmentów fluorescencyjnych i półproduktów do syntezy chemicznej. Moja praca obejmuje swoim zasięgiem zagadnienia z czterech obszarów chemii: organokatalizy asymetrycznej, fotochemii, chemii metaloorganicznej, a w szczególności projektowanie i syntezę nowych chiralnych cieczy jonowych. Moje badania koncentrują się m.in. na wykorzystaniu efektywnych katalizatorów chiralnych, których użycie pozwala otrzymywać związki chemiczne w wysokich nadmiarach enancjomerycznych, co stanowi podstawowy warunek dla współczesnych zastosowań farmaceutycznych.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym:

Chemia jest wszędzie, wokół nas i w nas. Studia na Wydziale Chemicznym są wymagające, ale niesamowicie otwierają oczy na otaczający nas świat. Robiąc dyplom w dziedzinie chemii można się dowiedzieć, dlaczego to, co wokół nas zachowuje się w konkretny sposób. Chemia to niezwykle uniwersalna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki. Jej wszechobecność wynika z powiązania praktycznie ze wszystkimi dziedzinami przemysłu oraz ochroną środowiska. Studiowanie na Wydziale Chemicznym gwarantuje profesjonalne warunki oraz dostęp do jednych najnowocześniejszych laboratorów. Proces dydaktyczny jest ściśle związany z badaniami naukowymi, a kadra dydaktyczna to zarazem znakomitej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Fakt, że ukończyłam Wydział Chemiczny w Gliwicach w ogromnej mierze przyczynił się do moich dalszych osiągnięć i sukcesów zawodowych.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nasi absolwenci