3 stycznia 2020
UWAGA!!!!! STUDENCI V SEMESTRU

ZAPISACH NA TEMATY PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH NA STUDIACH I STOPNIA

20 grudnia 2018 zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Katedr, propozycje tematów projektów inżynierskich.

W okresie od 7 do 10 stycznia 2020 należy wybrać temat i zapisać się na niego w sekretariacie Katedry.

Studenci kierunku Makro wybierają tematy projektów inżynierskich proponowane dla nich we wszystkich Katedrach naszego Wydziału. Studenci pozostałych kierunków, wybierają tematy w Katedrach przypisanych do ich kierunku lub specjalności. W przypadku wybrania tematu w innej Katedrze niż Katedra specjalizująca, zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę obu Kierowników Katedr na realizację projektu, w wybranej Katedrze (o decyzji muszą być poinformowane sekretariaty obu Katedr).

Ostateczna decyzja o przydzieleniu tematów zostanie podjęta przez Kierowników Katedr do 17 stycznia 2020. Decyzja przekazywana jest studentom w formie pisemnej oraz umieszczana na tablicy ogłoszeń Katedr.

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2020 13:32, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2020 13:35, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego