13 listopada 2019
OGŁOSZENIE O WYBORZE SPECJALNOŚCI

Uwaga studenci semestru 5 kierunków CHEMIA i TECHNOLOGIA CHEMICZNA

16 grudnia 2019 odbędą się zapisy na specjalności

Dla kierunku Chemia proponowane są specjalności:

  • Bioanalityka
  • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
  • Materiały i substancje specjalne

Dla kierunku Technologia Chemiczna proponowane są specjalności:

  • Technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • Technologia chemiczna organiczna
  • Technologia polimerów i tworzyw sztucznych

Aby ułatwić Państwu wybór, wcześniej odbędą się prezentacje specjalności i Katedr specjalizujących dla kierunku Chemia

  • 4 grudnia o godzinie 10.00 (sala nr 3, po wykładzie: Kataliza i biokataliza)

Dla kierunku Technologia Chemiczna

  • 2 grudnia o godzinie 10.45 (sala nr 1C, po wykładzie: Technologia chemiczna - surowce)

Wybór specjalności zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującą procedurą SZJK (P-RCh-3 dostępna na stronie Wydziału Chemicznego).

Limit osób na specjalnościach na kierunku Chemia 15, natomiast na kierunku Technologia Chemiczna 9. O kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z poprzednich semestrów.

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Komunikat zawiera załącznikiPREZENTACJA_SPECJALNOŚCI_ZAPISY_ 2019.pdf

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2019 13:48, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2019 13:49, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego