14 lutego 2019
SOLARIS zaprasza do składania wniosków

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS zaprasza do składania wniosków o bezpłatny dostęp do stanowisk pomiarowych polskiego synchrotronu.

Stanowiska PEEM, XAS i UARPES umożliwiają m.in. badania nadprzewodników, materiałów dirakowskich, izolatorów topologicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych, katalizatorów czy materiałów fotowoltaicznych. Termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2019 r. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w serwisie internetowym www.synchrotron.pl. Dodatkowe pytania można kierować na adres user.solaris@uj.edu.pl.

Informujemy również o możliwości skorzystania z infrastruktury badawczej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC (m.in. synchrotron Elettra, Budapesztańskie Centrum Neutronowe, Instytut Badań Jądrowych Vinča – pełna lista ośrodków znajduje się w załączonym ogłoszeniu). CERIC-ERIC zapewnia bezpłatny dostęp do aparatury. Umożliwia również wizyty przygotowawcze, pokrywa koszty podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment, zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC: www.ceric-eric-eu. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu. Wnioski należy składać do 1 marca (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz 1 kwietnia 2019 r. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej konsorcjum).

Wiadomość utworzona: 14 lutego 2019 12:23, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2019 12:31, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego