22 stycznia 2019
Zaproszenie na konferencję

W imieniu Organizatorów zaproszamy na IV Interdyscyplinarną Konferencję

"Nano&BioMateriały - od teorii do aplikacji"
organizowaną w Toruniu, w dniach 6-7 czerwca 2019 r.

Podobnie jak poprzednie spotkania, IV NaBioMat będzie interdyscyplinarnym forum, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu Chemii, Biotechnologii, Biologii Molekularnej, Medycyny i Ochrony Środowiska:

  • Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biokompatybilnych,
  • Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  • Związki biologicznie czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  • Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  • Biologicznie czynne związki o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  • Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  • Cytotoksyczność nanomateriałów,
  • Nanomateriały i nanocząsteczki w medycynie

oraz tematy pokrewne.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy (rejestracja do 31.03.2019), dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: https://nabiomat.umk.pl/
Zapraszamy również do odwiedzenia facebooka konferencji: https://pl-pl.facebook.com/nabiomat/

Z poważaniem,
Paulina Bolibok
Komitet Organizacyjny NaBioMat

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2019 11:51, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2019 11:53, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego